CNIV 2012

Call for Papers | Apel la contribuţii


Tehnologii moderne în educaţie şi cercetare

Deviza CNIV - C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi." Peter Drucker
"Educaţia şi Învăţarea înseamnă spectacol. Asocierea educaţiei cu ideea de spectacol are în vedere şi bucuria care trebuie să le însoţească pe amândouă" acad. prof. Solomon Marcus
"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand."
A. Einstein

Calculatorul: mijloc de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării
TEHNOLOGIA: mediator al unei Educaţii de calitate
ELEVII ŞI STUDENŢII: participanţi activi la propriul proces de învăţare
A R G U M E N T E | P R O I E C T E | A C Ţ I U N I (CNIV 2010)

Aria tematică

 • Modele şi Metodologii (e-Learning, e-Pedagogy, e-Training, e-Skills);
 • Tehnologii (ADL, WBE, WBT, VR);
 • Soluţii software (CG, Web, AI) 

Sesiuni de lucru

 • A: Virtual Learning şi Virtual Reality - cercetare şi dezvoltare
 • B: Software Educaţional în învăţământul universitar - proiecte şi aplicaţii
 • C: Software Educaţional în învăţământul preuniversitar - proiecte şi aplicaţii
 • D: "Intel® Education" - eLearning Environments for 21st Century - proiecte şi aplicaţii
 • E: Training şi Management Educaţional - strategii, obiective, calitate
 • Expoziţia "Software educaţional" şi Concursul "Software educaţional"

Elaborarea si Tehnoredactarea Lucrarilor


CONCEPEREA, ELABORAREA SI REDACTAREA LUCRARILOR STIINTIFICE

(Instructiuni si Recomandari)

 • LUCRARILE CONCEPUTE SI TEHNOREDACTATE (a se consulta Ghid tehnoredactare lucrare) conform standardelor CNIV (a se vedea arhiva CNIV) vor fi acceptate si publicate in Volumul CNIV si pe CD numai daca respecta criteriile corespunzatoare unei lucrari academice: cercetare / studiu / analiza / produs software ce abordeaza un subiect sau o tema si care reprezinta o investigare originala / comparativa sau o implementare a unor metode/tehnici in vederea obtinerii unor rezultate sau a unor concluzii.
 • Lucrarile ştiintifice trimise la CNIV nu trebuie să fi fost publicate într-o publicaţie ISBN sau ISSN
 • Programele şi aplicaţiile descrise în lucrare NU trebuie să fie trimise; acestea sunt proprietăţi intelectuale ale autorului; în cadrul sesiunilor de lucru CNIV acestea pot fi utilizate prin demonstraţii în timpul prezentării lucrării (sau prin intermediul unei prezentari Power Point)
 • In cazul acceptarii lucrarilor, autorii sunt raspunzatori daca lucrarea a mai fost publicata intr-o publicatie ISBN sau ISSN
 • In cazul lucrarilor cu autori elevi este obligatoriu ca acestea sa aiba indrumator un cadru didactic din mediul preuniversitar sau universitar.
 • Editarea lucrarilor pentru Volumul CNIV se va face in Lb. Romana, eventual LB. Engleza
 • Prezentarea lucrarilor pe sectiuni se va face in Lb. Romana (format Power Point, WEB, eventual Word/ PDF)
 • NU EXISTĂ taxă de participare
 • Se va publica Lista participanţilor fără lucrare (aceştia vor avea calitatea de EVALUATORI CNIV) ce îşi vor exprima dorinţa prin E-Mail la adresa cniv[at]fmi.unibuc.ro şi care să cuprindă informaţiile: Nume şi prenume, Funcţia, Instituţia.

Propuneri de Teme / Lucrări în Plen

Orice participant este invitat sa faca propuneri de TEME si/sau LUCRARI ce vor fi prezentate in plen in Sesiunea de deschidere CNIV; Comitetul de organizare si Comitetul Stiintific isi rezerva dreptul de alegere. Propuneri la adresa E-Mail cniv[at]fmi.unibuc.ro sau vlada[at]fmi.unibuc.ro.