CNIV 2012

Fundamente eLearning - Fundamentals | Proiecte"Learning is evolution of knowledge over time."
Roger E. Bohn
, 1994


"Human development is accomplished by knowledge and learning." (M. Vlada, Al. Ţugui) ICVL 2006

Intel® Learning Series - Soluţii de eLearning 1:1 | Parteneriat IT-Educaţie: Intel® (US), LenovoTM(China), SIVECO România

eLearning: Tehnologii moderne în educaţie şi cercetare | Lectiile AeL®

Fundamentals of Virtual Learning and Technological Knowledge

FP7-ICT - Europe Projects: Programe, Proiecte, Acţiuni, Realizări

Intel® Education - Evolution of Education Environments

Programul eTwinning - Parteneriate şcolare în Europa

eLearning în România: Proiecte şi programe

eLearning, Software Educaţional: DE CE? PENTRU CINE? CUM ? CÂND ?

"Educaţia asistată de calculator este esenţială în secolul al XXI-lea. Noile tehnologii şi tendinţe ce transformă economia globală vor influenţa viitorul studenţilor de azi, atât pe plan personal, cât şi profesional."

Craig Barrett, Preşedintele companiei Intel şi Preşedintele Alianţei Globale a Naţiunilor Unite pentru Informatică şi Tehnologii Comunicaţionale şi Dezvoltare, Doctor Honoris Causa al Universităţii Politehnice Bucureşti


Intel - Craig Barrett

"Elevii sunt motivaţi mai mult, înţeleg mai uşor problemele şi sunt antrenaţi în găsirea de soluţii şi metode de rezolvare a unor soluţii noi"

Prof. univ. dr. Eugen Noveanu, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei


Eugen Noveanu

Lecţii interactive AeL- "Lecţiile interactive reprezintă un instrument puternic şi flexibil cu ajutorul căruia profesorul poate completa procesul tradiţional de predare prin motivarea elevilor şi prin îmbinarea diferitelor sisteme de predare. Astfel, elevii sunt stimulaţi să experimenteze ceea ce învăţa, să aplice în practică cunoştinţele dobândite, procesul de instruire devenind mult mai eficient"

Prof. Radu Jugureanu, AeL eContent Manager, SIVECO România.


Radu Jugureanu

"Dezvoltarea sistemelor de Lecţii AeL şi a platformei de eLearning a făcut posibilă implementarea şi utilizarea de tehnologii moderne în educaţie şi cercetare. Această activitate a antrenat cercetători, specialişti din domeniul eLearning, profesori din învăţământul universitar şi preuniversitar, inspectori, consilieri, pedagogi, psihologi, elevi şi studenţi. Astfel, s-au abordat teme legate de strategii de dezvoltare şi formare, management de proiecte, lucru în echipe, metodologii de implementare, studii de caz etc."

Conf. univ. dr. Marin Vlada, Universitatea din Bucureşti, fondator şi coordonator CNIV, ICVL


M. Vlada

TIC în educaţie - "Cunoştinţele de bază în utilizarea calculatorului sunt esenţiale pentru societatea de azi. Şi totuşi, nu tehnologiile utilizate ajută la creşterea calităţii nivelului educaţional, ci metodele pedagogice moderne care reuşesc să implice elevii în crearea propriei cunoaşteri. Soluţiile de eLearning şi lecţiile interactive vin astfel să sprijine dezvoltarea unui sistem de învăţământ modern"(Chişinău 2008, Conferinţa Internaţională "Calitatea Învăţămîntului - Teoria şi practica utilizării Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie")

Florin Ilia, Vice President Commercial Division, SIVECO Romania


Ilia FLORIN

"Învăţământul virtual înseamnă mult mai mult decât a fi la distanţă de profesor şi de colegi prin intermediul tehnologiilor moderne de comunicaţie. Practic, înseamnă a cunoaşte prin intermediul experienţelor simulate şi îmbogăţite cu vizualizări grafice şi cu efecte speciale fizico-chimice, adică folosind noua generaţie de software educaţional. Prin învăţământ virtual poţi reconstitui trecutul şi poţi crea scenarii privind viitorul; toate acestea te fac mai puternic dacă nu uiţi să trăieşti în mod real, prezentul."

Prof. univ. dr. Grigore Albeanu, Centrul de Matematică şi Informatică, Universitatea "Spiru Haret" Bucureşti


Albeanu

"Obiectivele fundamentale ale tehnologiilor eLearning sunt: modernizarea metodelor educaţionale orientate spre student prin crearea de cunoştinţe şi difuzarea acestora cu ajutorul instrumentelor didactice moderne, creare de produse software ca modele de conţinut educaţional digital, realizarea şi utilizarea de platforme ca soluţii pentru mediul educaţional şi cercetarea ştiinţifică."

Prof. univ. dr. Ion Roceanu, Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", director Departamentul pentru Învăţămant Distribuit Avansat la Distanţă, coordonator eLSE


M. Vlada

"Tehnologiile de Instruire constituie aplicaţii sistemice şi sistematice ale strategiilor derivate din teoriile comportamentale, cognitive şi constructiviste în vederea soluţionării problemelor ce apar în procesele de instruire. Prin proiectarea şi realizarea unui proces de instruire are loc aplicarea sistematică a teoriilor şi a altor cunoştinţe sistematizate la conceperea, proiectarea şi realizare de strategii de instruire."

Conf. univ. dr. Adrian Adăscăliţei, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi


A. Adascalitei

Cultura şcolii: "Tehnologia pentru educaţie nu presupune doar redefinirea unor competenţe prin strategii instrucţionale aplicative şi materiale-suport. Ea apare ca un fenomen de civilizare şi presupune construcţia de noi identităţi şi comunităţi în interiorul şcolii. Vorbim despre un fenomen social ale cărei caracterstici, dimensiuni şi dinamici corespund viziunii societăţii globale. Cultura şcolii este un concept relativ nou ce reflectă sistemul de cosensuri culturale sau ansamblul integrat de valori ce aparţin cadrelor didactice, elevilor, şcolii ca entitate socială."

Lect. univ. dr. Silvia Făt, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei


S. Fat

Intel Romania Software Development Center : "Pe lângă susţinerea de programe educaţionale adaptate la tendinţele mondiale din sfera tehnologiei, dorim să oferim talentelor autohtone posibilitatea profesării la cel mai înalt nivel în industria software chiar din România, fără a fi nevoie să plece din ţară. Strategia noastră este să le oferim studenţilor cu cele mai bune rezultate şansa de a avea acces la mentorii noştri – angajaţi Intel – şi la cele mai noi informaţii din domeniu, precum şi oportunitatea să lucreze în echipă la proiecte interesante, de ultimă oră. Toate acestea vor contribui la dezvoltarea lor personală şi profesională şi, în acelaşi timp, le vor spori gradul de inovaţie şi spiritul antreprenorial, necesare pentru a fi competitivi în economia bazată pe cunoaştere."

Monica Ene-Pietroşanu, Country Manager, Intel Romania Software Development Center (IRSDC)


Monica Ene

"Efectul benefic al implementării şi utilizării AeL este reprezentat de: o înţelegere mai bună a fenomenelor studiate prin simulări şi experimentări virtuale, o învăţare mai temeinică, secvenţe de învăţare individuală şi posibilităţi de învăţare cooperativă, stimularea multisensorială în prezentarea informaţiei, varietatea surselor de informaţii, stimularea gândirii critice şi învăţarea orientată spre un scop (obiectiv definit operaţional)"

Asist. univ. dr. Olimpius Istrate, Universitatea din Bucureşti, director TEHNE-Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie


Olimpius Istrate

"Intel® Learning Series este o soluţie completă de educaţie proiectată pentru eLearning 1:1 în sălile de clasă din şcolile din întreaga lume. Alfabetizarea digitală, comunicarea, gândirea critică şi colaborarea sunt bazele pentru crearea de cunoştinţe şi punctul de plecare pentru inovatorii viitoare. Acesta este conceptul care conduce dezvoltarea Intel® Learning Series, incluzand infrastructura, hardware, software, conţinutul, trainingul şi suportul furnizate pentru a răspunde nevoilor locale. S-a dovedit ca programul Intel® Learning Series a îmbunătăţit rata de alfabetizare şi frecventa in şcoli, îmbunătăţind astfel perspectivele economice în oraşe şi în întreaga lume."

Intel® Learning Series, Soluţii de eLearning 1:1, dezvoltate pe tehnologii integrate, www.it4edu.ro


Intel eLearning

Iniţiative, programe şi proiecte operaţionale în România:
  1. Programul "Instruirea în Societatea Cunoaşterii" (2009-2010) - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI), în parteneriat cu SIVECO România (www.edu.ro, www.siveco.ro ); instruirea a 3000 de profesori formatori;
  2. Programul Intel®Teach (2007, www.siveco.ro, www.intel.com) – curs internaţional de formare la nivelul Caselor Corpului Didactic din ţară coordonat de Siveco România şi Corporaţia Intel;
  3. Proiectul ICVL (2006, www.icvl.eu) – Conferinţa Internaţională de Învăţământ Virtual “News Technologies in Education and Research”, susţinută de Universitatea din Bucureşti şi ANCS (Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifică), Siveco România şi Corporaţia Intel ;
  4. Portalul Elearning.Romania (2006, www.elearning.ro) – platforma de resurse educaţionale, iniţiativa TEHNE (Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie);
  5. Proiectul eLSE (2005, http://adl.unap.ro) – Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "eLearning and Software for Education", susţinută de Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” Bucureşti;
  6. Proiectul CNIV (2003, www.cniv.ro) - Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual “Promovarea tehnologiilor moderne în educaţie şi cercetare”, susţinută de Universitatea din Bucureşti şi ANCS (Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifică), Siveco România şi Corporaţia Intel;
  7. Portalul AeL şi Cupa Siveco "Software Educaţional" (2003, www.advancedelearning.com) – dezvoltarea lecţiilor interactive de Software educaţional, iniţiativă a firmei Siveco;
  8. Portalul Didactic.ro (2003, http://www.didactic.ro) - platforma “Cancelaria Naţională”, iniţiativă a firmei Softwin (http://www.softwin.ro)
  9. Portalul TimSoft (2001, www.timsoft.ro ) – platformă de e-learning, iniţiativă a firmei TimSoft;
  10. Programul/Portalul SEI (2001, www.portal.edu.ro) – Sistemul Educaţional Informatizat coordonat de MECI şi Siveco România.

Dezvoltarea Profesională a Cadrelor Didactice


Despre proiectele educaţionale CNIV şi ICVL: http://c3.cniv.ro, http://c3.icvl.eu

C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"
C3VIP: "Consistency-Competence-Clarity-Vision-Innovation-Performance"

Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează
• lucrul la proiecte,
• activităţile colaborative,
• metodele şi experimentele ştiinţifice,
• gândirea creativă şi intuiţia,
• argumentaţia şi demonstraţia.