CNIV 2014

Criza din educaţie: către o nouă lege a învăţământului - învăţământ superior inovativ


MOTTO: Educaţia, Cultura şi Tehnologia transformă gândirea şi atitudinea oamenilor. Neînţelegerea conceptelor şi termenilor conduce la o învăţare superficială.

context2

BUCUREŞTI, 28 IULIE 2014, CNIV România
Conf. dr. Marin Vlada, Universitatea din Bucureşti

O altă atitudine: către o nouă lege a învăţământului

Cadrul de manifestare şi piloni ai dezvoltării omului modern: FAMILIA (educaţie + dezvoltare individuală), ŞCOALA (educaţie + formare iniţială) şi SOCIETATEA (dezvoltare profesională + buni cetăţeni).

PROBLEME MAJORE ALE SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ACTUAL

1. Elaborarea legislaţiei, regulamentelor, metodologiilor şi a tuturor documentelor procesului educaţional trebuie să aibă loc prin dialog real şi o consultare reală cu cadrele didactice, părinţii, elevii şi studenţii.
2. Conţinutul relevant al disciplinelor de învăţământ, precum şi eficienta şi utilitatea metodelor didactice şi pedagogice în procesul de învăţământ, trebuie să fie într-o continuă adaptare la nevoile elevului/studentului, din perspectiva integrării viitoare în societate
3. Metodele de evaluare inadecvate au generat o învăţare prin memorare şi au creat condiţiile către diversificarea metodelor de fraudare, anulând de fapt misiunea educativă şi formativă a şcolii.
4. Finanţarea corespunzătoare a sistemului educaţional şi crearea cadrului de manifestare a iniţiativelor atât ale elevilor, studenţilor, cadrelor didactice, căt şi ale părinţilor şi mediului economic.

O NOUĂ PARADIGMĂ A ÎNVĂŢĂRII ÎN RELAŢIA PROFESOR - STUDENT

În contextul şi interdependenţa privind integrarea absolvenţilor din învăţământul superior în domeniile şi activităţile dinamice din piaţa muncii, profesorul trebuie să-şi îmbunătăţească activitatea didactică, să-şi adapteze metodele de predare pentru a elimina învăţarea prin memorare, având mereu în vedere evaluarea rezultatelor învăţării, autonomia studentului, capacitatea lui de gândire critică, de rezolvare a problemelor, de lucru în echipă, de integrare într-o organizaţie după absolvire. La rândul lor, studenţii trebuie să aibă o participare activă la toate activităţile didactice şi colaborative la care sunt solicitaţi, să manifeste solidaritate în cadrul acelor echipe de lucru ce necesită eforturi complexe.

Comportamentul profesorului

Despre misiunea profesorului modern: un rol promordial în promovarea unei discipline în rândul tinerilor îl are profesorul. Acesta trebuie să-şi îndeplinească menirea de Dascăl prin folosirea celor mai adecvate metode didactice şi pedagogice, descoperirii studierii disciplinei respective de către câţi mai multi elevi şi studenţi, din curiozitate şi din plăcere. Dascălul trebuie să vadă în elevii săi nu “elevi buni” şi “elevi slabi”, ci “elevi” ce trebuie să fie îndrumaţi să-şi descopere aptitudinile către domeniile cunoaşterii şi să fie încurajaţi să parcurgă “step by step” tainele învăţării şi descoperirii cunoaşterii ştiinţifice.

1. Stil de predare-Teorie-Aplicaţii
Stilul de predare şi abordarea teoriei şi a aplicaţiilor practice trebuie să-i motiveze pe studenţi să participe activ şi cu plăcere la activităţile de învăţare; profesorul trebuie să înlocuiască prelegerile plictisitoare, eventual cu un dialog pe care îl lansează studenţilor în timpul unui curs sau în clasa unde au loc activităţi didactice; conţinutul cursurilor trebuie să includă atât teorie (concepte, termeni, metode, tehnici, etc.), cât şi aplicaţii şi exemple practice pentru acumularea de cunoştinţe şi competenţe; ponderea între teorie şi practică va fi prezentă şi la evaluarea finală (examen sau proiect).
2. Conţinut orientat către competenţe
Conţinutul cursurilor şi activităţile didactice vor avea ca obiective capacitatea studenţilor de a acţiona în rezolvarea diverselor probleme prin următoarele: gândirea critică, gandirea logică, experimentul şi creativitatea, lucrul la proiecte (lucrul în echipă); profesorul trebuie să-şi adapteze metodele pentru ca să-i determine pe studenţi să elimine învăţarea prin memorare şi prin activităţi ineficiente şi plictisitoare; specialiştii în pedagogie recomandă ca pentru învăţarea profundă, profesorul să descrie pentru fiecare concept studiat –în limita posibilităţilor, evoluţia, istoricul şi rolul acestuia în contextul teoriei studiate; în felul acesta studenţii au posibilitatea să înţeleagă mai clar conceptele ce trebuie să le aplice, şi să elimine învăţarea superficială.
3. Interactivitate în prezentare şi dialog
Prezentarea unui curs trebuie să se realizeze cu mijloace moderne (slide-uri de tip PowerPoint sau Prezi, simulări de procese, utilizarea de produse software specializate în calcule, reprezentări, etc.) pentru a avea un caracter interactiv şi pentru ca studenţii să participe la un dialog în care să poată contribui cu idei privind subiectele abordate; contrar obiceiurilor de predare prin prelegeri, este mult mai eficientă metoda prin care studenţii sunt invitaţi de către profesor să formuleze întrebări privind subiectele dezbătute şi explicate la curs.
4. Metode de predare şi învăţare profundă
Profesorii trebuie să se comporte cu studenţii ca nişte prieteni, să găsească metodele adecvate şi cât mai eficiente pentru ca să-i ajute să înţeleagă atât teoria, cât şi aplicaţiile practice; se recomandă ca la clasă studenţii cu dificultăţi în elaborarea sarcinilor de învăţare, să fie ajutaţi să depăşească momentele privind neînţelegerile teoriei sau aplicaţiilor practice.

Comportamentul studentului

1. Motivaţii şi Învăţare
Studenţii trebuie să aibă o preocupare permanentă în găsirea de motivaţii pentru a participa la cursuri şi la toate activităţile didactice care decurg din curriculum; familia şi şcoala trebuie să-i ajute să aibă receptivitate la sarcinile de învăţare şi participare activă la rezolvarea aplicaţiilor practice.
2. Participare activă şi Solidaritate
Consultarea şi utilizarea resurselor educaţionale recomandate de profesor atât pentru teorie, cât şi pentru elaborarea aplicaţiilor practice; studenţii trebuie să aibă o participare activă la toate activităţile colaborative la care sunt solicitaţi, să manifeste solidaritate în cadrul acelor echipe de lucru ce necesită eforturi complexe; să contribuie la eliminarea neînţelegerilor diverselor concepte prin formularea de întrebări adecvate atunci când se află în dialog cu profesorul sau cu colegii.
3. Pregătire sistematică, etică şi morală
Crearea unui regim de învăţare care să determine o preocupare permanentă pentru învăţare, pentru participarea săptămânală la toate îndatoririle corespunzătoare cursurilor din programul de studii; pregătirea sistematică pentru evaluările periodice sau pentru evaluarea finală; să manifeste intoleranţă faţă de fraudele de orice fel, să aibă un respect special pentru toţi profesorii şi să se comporte civilizat faţă de colegi, prieteni şi familie.

Referinţe:
1. Reprezentare grafică, http://www.unibuc.ro/d-nova/img/inv-modern.JPG
2. Prezentare ppt, http://www.unibuc.ro/d-nova/docs/2013/aug/29_10_20_45inv-modern-d-nova.pps
3. Prezentare Prezi, http://prezi.com/u7tr6npjkfhk/deziderate-invatamant-modern/
4. Concursul "Didactica Nova" Universitatea din Bucureşti 2013/2014, http://www.unibuc.ro/d-nova/