CNIV 2014

Nevoia de Educaţie, de Cultură şi de Învăţare


BUCUREŞTI, 27 Noiembrie 2014, CNIV România

Nevoia de Educaţie

Zece nevoi umane de care educaţia ar trebui să ţină seama, acad. Solomon Marcus - www.contributors.ro: 1. Nevoia de a da un sens vieţii, la nivel elementar; 2. Nevoia de împrospătare; 3. Nevoia de întrebare şi de mirare; 4. Nevoia de îndoială şi de suspiciune; 5. Nevoia de greşeală şi de eşec; 6. Nevoia de joc; 7. Nevoia de identitate; 8. Nevoia de omenesc şi de omenie; 9. Nevoia de cultură.

"Omenirea a acumulat un imens tezaur de cultura ştiinţifică, literar-artistică, tehnologică, religioasă, filosofică etc. Culmi ale spiritualităţii umane, în matematică, astronomie, fizică, chimie, biologie, filosofie, literatură, muzică, arte vizuale, teatru, ştiinţe juridice, economice, istorice, arheologice, geografice, geologice şi, mai recent, în film şi în disciplinele informaţiei şi ale comunicării stau mărturie pentru splendoarea omenescului, pentru puterea sa de pătrundere, de imaginaţie, de descoperire şi de invenţie. Dar cine beneficiază de ele, câţi sunt cei care au acces la aceste piscuri, le inţeleg, îşi pot umple sufletul şi mintea de înţelepciunea şi frumuşeţea lor, se pot astfel înălţa spiritual mult peste starea de animalitate? Câţi sunt cei care ajung să trăiască fiorul unui vers, al unei poveşti, al unei muzici, al unui tablou, al unui monument de arhitectură, al unei sculpturi, al unei ecuaţii, al unei formule chimice, al tabelei lui Mendeleev, al unui program de calculator, al geometriilor neeuclidiene, al relativităţii einsteiniene, al lumii cuantice, al dualităţii Watson-Crick a acizilor nucleici?" acad. Solomon Marcus

Nevoia de Învăţare

The Power of Learning - Paradigme ale învăţării: Triada: OM – SOCIETATE - NATURĂ 

  1. Nevoia de învăţare şi procesul învăţării;
  2. Nevoia de adaptare la schimbări, reforme, evenimente și decizii la nivel personal, în societate, local sau mondial;
  3. Nevoia de apărare faţă de semeni, faţă de societate şi faţă de natură.

"OMUL pentru a trăi în bunăstare şi fericire, şi pentru a se adapta la condiţiile şi regulile din societate, are nevoie să ÎNVEŢE şi să-şi DEZVOLTE PERSONALITATEA pe tot parcursul vieţii. Prin procesul de învăţare are acces la tezaurul cunoaşterii mondiale şi astfel îşi poate îmbunătăţi viaţa şi modul de adaptare la toate schimbările, reformele şi evenimentele vieţii sale şi ale societăţii. Viaţa şi experienţa profesională ale omului îl învaţă că are nevoie şi de apărare, aceasta se referă la influenţele negative din partea omului, din partea societăţii şi din partea naturii, uneori chiar din partea propriilor acţiuni şi decizii." M. Vlada

Nevoia de întrebare și de mirare

"Eram în copilărie într-o permanentă stare interogativă, de curiozitate, de mirare, de extaz în fața spectacolului naturii și al lumii, al propriei mele ființe. Pentru a da un singur exemplu, sunt de-a dreptul fermecat de năzdravăniile creierului meu, în materie de memorie și de imaginație. În fiecare seară, când mă las pradă somnului, mă întreb ce călătorii neașteptate îmi vor oferi visele din noaptea respectivă. Starea de mirare, de extaz mi-a alimentat totdeauna pofta de viață, a fost mereu o sursă de energie. Atunci când sunt întrebat: de ce trăiești ? Îi răspund: pentru a mă mira.De prea multe ori, școala, în loc să întrețină și să dezvolte această nevoie, o anihilează. Dar dacă nu ne menținem starea de curiozitate, de mirare, de dorința de a înțelege lumea, nu doar de a o inregistra, atunci nu ne putem forma capacitatea de problematizare, de identificare a aspectelor neelucidate, nu putem sesiza amploarea și natura ignoranței noastre." acad. Solomon Marcus

Creşterea calităţii proceselor de învăţare în familie, în şcoală, în corporaţii sau oriunde altundeva

"Educaţia şi învăţarea nu sunt doar treaba şcolii. Educaţia e treaba tuturor, pentru că o Românie educată se construieşte în familie, la şcoală, în universitate, dar şi la locul de muncă, în activităţile de învăţare permanentă sau în orice loc şi context care poate contribui la o învăţare de calitate. Colecţia "Educaţie şi formare" a apărut ca urmare a convingerii că pasul cel mai important în creşterea calităţii proceselor de învăţare în familie, în şcoală, în corporaţii sau oriunde altundeva, este asigurarea unui suport ştiinţific şi metodologic solid, relevant şi actual." Prof. univ. dr. Lucian Ciolan, coordonatorul colecţiei "Educaţie şi formare" de la Editura TREI.

Nevoia de Cultură

Why has Google created the Cultural Institute?

Google has partnered with hundreds of museums, cultural institutions, and archives to host the world’s cultural treasures online.
"Google’s mission is to organize the world’s information and make it universally accessible and useful. The Cultural Institute is an effort to make important cultural material available and accessible to everyone and to digitally preserve it to educate and inspire future generations. We believe that the Cultural Institute can be an especially useful way to engage students, scholars and teachers through innovative and interactive learning." - www.google.com/culturalinstitute

For Educators

World Wonders Project: "Primary and secondary school history and geography teachers can find and download classroom material, such as lesson plans, student worksheets, and presentations. The content is designed to provide flexibility for teachers all over the world with various formats and curriculum levels."
 Art Project: "Check out these simple tools to learn about works featured on the Art Project. Dive into the “Look Like an Expert” section to test your visual acumen or get creative with a do-it-yourself project. Want to learn and create more? “What’s Next?” will point you to some of best art and art history tools on the web. You can also make your own quizzes, and share your User Galleries and creations with your social networks."
EXAMPLES: Versailles 3D (video, 3D models);  Romania, Palatul Brukenthal