CNIV 2014

Fenomenul e-Learning, Laboratoare virtuale şi Tehnologia Multi-Touch


BUCUREŞTI, 20 MARTIE 2014, CNIV România
Conf. dr. Marin Vlada, Universitatea din Bucureşti

Fenomenul e-Learning şi tehnologiile Web

În România, conceptul de e-Learning a pătruns destul de repede, dar foarte puţini specialişti au înţeles semnificaţia profundă a acestei tehnologii în educaţie şi în formarea continuă. Pionieri ai utilizării tehnologiei e-learning în educaţie se aflau în câteva universităţi din România, şi în câteva firme de IT ce colaborau cu unele firme din străinatate.

Marile schimbări în domeniul educaţiei erau concentrate asupra reformelor şi proiectelor de structură şi mai puţin asupra conţinutului. În România, imediat după anul 1990, era nevoie de o infrastructura IT pentru o modernizare concretă a învăţământului. S-au realizat progrese semnificative, dar abia după anul 2000, aceste schimbări şi-au produs efectele. Astfel, în acea perioadă s-au evidenţiat influenţele şi impactul tehnologiilor Web asupra sistemului de învăţământ:

 • Utilizarea serviciului e-mail de către profesori, studenţi şi elevi;
 • Elaborarea şi utilizarea paginilor Web pentru activităţile didactice şi de cercetare din întregul sistem de învăţământ românesc;
 • Apariţia şi utilizarea resurselor digitale în procesul de învăţăre;
 • Utilizarea tehnologiilor e-Learning în procesul de învăţământ şi schimbarea atitudinii profesorilor şi studenţilor faţă de utilizarea TIC (Tehnologiile Informaţiei şi ale Comunicaţiei) în educatie şi formare.

Trebuie să menţionăm următoarele etape:

 • 1990-2000, ultimul deceniul al sec. XX a fost dominat de apariţia şi dezvoltarea explozivă a conectărilor la sistemul Internet şi de dezvoltarea tehnologiilor Web; Necesitatea elaborării paginilor Web dinamice a determinat apariţia diverselor tehnologii: JavaScript, JavaServer Pages (JSP), VBScript, PHP, ASP, Macromedia Dreamweaver, etc., tehnologii destinate pentru aplicaţii server, iar altele pentru aplicaţii client; în anul 1998 se lansează motorul de cautare Google, iar în anul 2001 apare enciclopedia liberă Wikipedia.
 • 2000-2005, anii in care s-a trecut la o nouă generaţie Web 2.0 şi în care s-a iniţiat o mare diversitate de proiecte bazate pe noi tehnologii revoluţionare; sistemul de învăţământ avea posibilitatea să utilizeze o varietate de tehnologii şi aplicaţii pentru perfecţionarea şi eficienţa procesului de învăţământ şi de educaţie; au apărut platforme CMS (Content Management Systems), LMS (Learning Management Systems), Wikispaces (Free Wikis for Higher Education, Educational-Blogging wiki), etc.; (noi apariţii: 2001 – apare enciclopedia liberă Wikipedia, 2004 – apare reţeaua de socializare Facebook, 2005 – apare serviciul YouTub);

 • 2005-2014, un deceniu de eforturi ale diverselor comunităţi (ştiinţifice, tehnice, economice, etc.), ce reprezintă perioada finalizării diverselor proiecte educaţionale bazate pe tehnologii e-Learning şi pe tehnologii Web; s-a dovedit că există o multitudine de aspecte şi scopuri în utilizare, inventivitatea si viziunea utilizatorilor şi dezvoltatorilor, în acest caz fiind nelimitată; în România s-au finalizat multe proiecte cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007 – 2013 „Investeşte în oameni” (tehnologii noi: 2007 – Steve Jobs de la Apple lansează iPhone şi face foarte popular Internetul pe mobil, 2009 - Google lansează sistemul de operare Android care va domina piaţa smartphone-urilor, 2010 –Apple lansează iPad, deschizând era tabletelor (Tablet PC) şi un nou mod de a accesa Internetul).

Laboratoare virtuale

Dezvoltarea spectaculoasă din domeniul Informaticii se datorează şi faptului că încă din anii de pionierat 1930-1950 s-au iniţiat cercetări şi proiecte ce au reinventat şi îmbogăţit concepte ca Algoritm, Limbaj, Sistem, Proiect, Management, Arhitectură, etc., astfel că acestea au contribuit în cateva etape la adeărate revoluţii ştiinţifice şi tehnologice.
De exemplu, după anul 1970, are loc apariţia spectaculoasă a aplicaţiilor Inteligenţei artificiale prin complexitatea şi diversitatea sistemelor inteligente/expert, sau după anul 1990 apare revoluţia din domeniul IT privin d sistemul Internet şi dezvoltarea tehnologiilor Web.

Astăzi, se poate afirma că apariţia calculatorului modern şi dezvoltarea ca ştiinţă a Informaticii se datorează atât modelului arhitecturii John von Neumann pentru un sistem de calcul, cât şi modelelor şi teoriilor Computer Science dezvoltate în acea perioadă timpurie de către matematicienii Kurt Gödel şi Alan Turing ce au pus bazele algoritmicii, calculabilităţii şi Inteligenţei artificiale. Aici trebuie să menţionăm lucrarea Computing Machinery and Intelligence (ce descrie testul Turing) publicată de Alan Turing în anul 1950 şi teoriile privind limbajele formale, teoria gramaticilor şi automatelor, algebra tipurilor de date, semantica programelor, etc.

In [6] se arata ca “Implementarea şi utilizarea de tehnologii moderne în educaţie şi cercetare reclamă mobilizarea şi susţinerea diverselor iniţiative, programe şi proiecte ale instituţiilor publice, organizaţiilor profesionale sau individual ale specialiştilor din domeniul eLearning, cercetătorilor, profesorilor din învăţământul universitar şi preuniversitar, inspectorilor, consilierilor, pedagogilor, psihologilor, elevilor şi studenţilor”. După anul 2000, când s-au extins şi dezvoltat tehnlogiile Web 2.0 şi Learning 2.0, s-au abordat programe şi proiecte legate de strategii de dezvoltare şi formare, management de proiecte, lucru în echipe, metodologii de implementare. De asemenea, iniţiatorii au avut în vedere promovarea şi integrarea noilor tehnologii în educaţie şi formarea continuă, adaptarea sistemului de învăţământ românesc la noile cerinţe şi provocări impuse de construirea societăţii cunoaşterii potrivit Strategiei Europene "Instruirea în Societatea Cunoaşterii", urmată de Digital Agenda 2020 şi Horizon 2020. In lista celor mai importante 10 iniţiative, programe şi proiecte operaţionale şi astăzi se afla si Proiectul eLSE (2005, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “eLearning and Software for Education”) [2], susţinută de Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” Bucureşti, alaturi de proiectele CNIV (Conferinţă Naţională de Învăţământ Virtual, fondata in 2003) si ICVL (International Conference on Virtual Learning fondata in 2006), sustinute de Universitatea din Bucuresti.

EXEMPLE

 • http://escoala.edu.ro
  - portal destinat educaţiei preuniversitare, ce pune la dispoziţia
  elevilor laboratoare virtuale interactive pentru chimie, fizică şi
  biologie
 • http://scolispeciale.edu.ro
  - portal dedicat educaţiei speciale, ce cuprinde lecţii interactive
  multimedia bazate pe experimente, simulări, clipuri video şi alte
  resurse multimedia, adaptate elevilor cu nevoi speciale.

Proiecte cofinantate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala:
POSCCE - Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității
Economice - "Investeste pentru viitorul dumneavoastra" - http://www.fonduri-ue.ro/ (2007-2013)
Tur virtual - http://escoala.edu.ro/labs/index.php# :

Utilizarea Tehnologiei Multi-Touch în educaţie


În ultimii 5 ani, în premieră în România s-a experimentat şi promovat utilizarea tehnologiei multi-touch ce implementează:
• învăţarea bazată pe proiect; învăţarea în context;
• învăţarea activă prin explorare, valorificând rolul pozitiv al erorilor ca parte integrantă a procesului de învăţare; elevii pot crea experienţe greu accesibile din diverse motive (periculozitate, imposibilitate istorică, distanţa în spaţiu, costuri etc.); elevii pot testa evenimentele ce pot interveni într-un sistem dat, modificând variabilele acestora;
• învăţarea prin acţiune, prin transferul de cunoştinţe şi deprinderi în contexte noi;
• învăţarea colaborativă, participativă, bazată pe negociere şi partajare socială a rolurilor în cadrul grupului, dezvoltarea capacităţilor de lucru în echipă şi de raportare la ceilalţi.

EXEMPLE:

 • PROIECTUL MULTI-TOUCH - premieră educaţională în România, Proiectul „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii” este implementat de Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă din cadrul Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (UMPFE-MECTS) în parteneriat cu SIVECO Romania şi Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
 • Proiectul Multi-touch. Dezvoltarea de lecții transdisciplinare în sistemul educațional din România, Lucrare prezentată în cadrul celei de-a IX-a Conferinţe Internaţionale de Învăţământ Virtual – CNIV 2011, organizată în perioada 28-20 octombrie 2011 la Cluj Napoca (lect. dr. Silvia Făt - Universitatea din București)
 • DEZVOLTAREA DE PROIECTE TRANSDISCIPLINARE PE BAZA TEHNOLOGIEI MULTI-TOUCH (continut curricular transdisciplinar adaptat pentru utilizare in cadrul laboratoarelor multi-touch -metodologie de scriere a scenariilor didactice, inclusiv formatul pe baza caruia vor fi elaborate scenariile, dezvoltate)
  1. Curriculum integrat pentru domeniile ştiinţific şi umanist , Volum colectiv, proiecte.pmu.ro/web/transdisciplinarfse/resurse (O nouă disciplină opţională pentru liceenii din România: „Învăţare în societatea cunoaşterii”; Programa a fost aprobată prin Ordinul Nr. 4572/06.07.2011)
  2.Ghid metodologic de aplicare la clasă a curriculumului integrat, Volum colectiv (proiecte.pmu.ro/web/transdisciplinarfse/resurse)
 • APLICAŢII TRANSDIDCIPLINARE: Emergenţa transdisciplinară în proiectul "Omul de la Pământ la Cer" şi Jocul educațional "Micul Prinț în Marele Univers" (premiate la CNIV 2013), Echipa Multitouchcnme, coord. Prof. drd. Georgeta Cozma – Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Satu Mare, Conferinţa Internaţională de Învăţământ Virtual – CNIV 2013, Universitatea din BucurestiDr. Ion Roceanu şi Prof. Radu Jugureanu au avut ideea utilizarii tehnologiei Multi-Touch în activitatea de instruire şi în promovarea aplicaţiilor pentru interdisciplinaritate şi trandisciplinaritate. Astfel, aceştia au coordonat proiectul POSDRU din fonduri europene 2007-20013 "Educational process optimized in view of competences within a knowledge based society” finalizat în anul 2012 şi care a fost premiat cu medalia de aur la Congresul IPMA 2013:
- la Dubrovnik, Croația, la Congresul Mondial "International Project Management Association", proiectul de eLearning înscris în concurs din România, de către SIVECO şi partenerii săi, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", a fost premiat cu Medalia de aur. Competiţia International Project IPMA reprezintă campionatul mondial al proiectelor de orice tip (nu numai de IT sau educaţie), juriul evaluând aplicaţiile din perspectiva managementului de proiect.

References

[1] Advanced Distributed Learning (ADL), http://www.adlnet.gov/partnerships/romania-adl-partnership-lab/
[2] eLSE Conference and ADL Partnership Lab, http://www.elseconference.eu/, http://www.adlnet.ro/
[3] Bill Kinnersley, http://people.ku.edu/~nkinners/LangList/Extras/langlist.htm
[4] ***, http://www.operating-system.org/betriebssystem/_english/os-liste.htm
[5] Gabriel Vasile, Istoria informaticii româneşti: de la CENA la Independent 100, Market Watch, nr. 105, mai 2008, http://www.marketwatch.ro/articol/3768/Istoria_informaticii_romanesti_de...
[6] M. Vlada, Utilizarea Tehnologiilor eLearning: cele mai importante 10 initiative si proiecte din Romania, În: Elearning.Romania (ISSN 2247-9007) Nr. 35/2009. București: Institutul pentru Educație. Online: www.elearning.ro/arhiva/35
[7] M. Vlada, Idei inovatoare şi pionierii Internetului, http://www.c3.cniv.ro/?q=2013/internet, CNIV Romania, 2013
[8] M. Vlada, Nevoia de sisteme şi arhitecturi, http://mvlada.blogspot.ro/2013/12/nevoia-de-sisteme-si-arhitecturi.html, 2013
[9] SIVECO Press Reviews, http://www.siveco.ro/en/about-siveco-romania/press/press-reviews/winner-..., October 2, 2013
[10] ] I. Roceanu, M. Vlada, P. Botnariuc, S. Făt, M. Prodana, „Dezvoltarea formatului pe baza căruia urmează să fie create obiectele de învățare. Repere în dezvoltarea formatului obiectelor de învățare”, document în cadrul proiectului „Proces educațional optimizat în viziunea competențelor societății cunoașterii”, http://proiecte.pmu.ro/web/transdisciplinarfse/, 2011