CNIV 2014

Forum - "Learning - Knowledge - Development"


Promovarea tehnologiilor moderne în educaţie şi cercetare

Deviza CNIV - C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi." Peter Drucker
"Educaţia şi Învăţarea înseamnă spectacol. Asocierea educaţiei cu ideea de spectacol are în vedere şi bucuria care trebuie să le însoţească pe amândouă" acad. prof. dr. Solomon Marcus
"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand."
A. Einstein

"Legile naturii sunt scrise în limbajul matematicii" Galileo Galilei
"Orice adevăr este uşor de înţeles odată ce a fost descoperit. Important este să-l descoperi" Galileo Galilei
"Nu poţi învăţa totul pe cineva. Poţi doar să-l ajuţi să descopere adevăruri în el însuşi." Galileo Galilei

Calculatorul: mijloc de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării
TEHNOLOGIA: mediator al unei Educaţii de calitate
ELEVII ŞI STUDENŢII: participanţi activi la propriul proces de învăţare
A R G U M E N T E | P R O I E C T E | A C Ţ I U N I
(CNIV 2010)

Forum, Resurse, Imagini, Videoclip-uri

Forum for ICVL & CNIV

- Facebook: Virtual Community
Twitter: https://twitter.com/icvl4all
Wordpress: http://icvl4all.wordpress.com/


http://www.facebook.com

http://c3vip.wordpress.com/ : Acces la platforma Learning-Knowledge-Development (COMPUTER, LANGUAGES AND KNOWLEDGE: NEW TECHNOLOGIES IN EDUCATION AND RESEARCH, ICT-VIRTUAL ENVIRONMENTS)
INVITAŢIE

Dragi colegi din România,
Vă invităm să participaţi cu idei, resurse, inţiative, acţiuni şi demonstraţii la crearea unei comunităţi ştiinţifice şi profesionale (universitare, preuniversitare, specialişti IT) L-K-D. Tehnologiile WEB 2.0 (apărute după anul 2003) facilitează acest lucru şi în domeniile învăţământului, cercetării şi dezvoltării.
20.11.2007, Cu prietenie, Marin Vlada

http://c3vip.wordpress.com

Marin Vlada created this professional network (Education, Research, Training): http://c3vip.wordpress.com/


Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează:
• lucrul la proiecte,
• activităţile colaborative,
• metodele şi experimentele ştiinţifice,
• gândirea creativă şi intuiţia,
• argumentaţia şi demonstraţia.


Ştiri şi noutăţi în IT-ul românesc : http://www.agora.ro | Resurse, Ştiri în învăţământ: http://elearning.ro/, http://iteach.ro, http://beta.didactic.ro/