CNIV 2014

Organizare şi Locaţie - Organizers and Location


A XII-A CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT VIRTUAL - CNIV 2014
Educational Technology, Web site: http://c3.cniv.ro

24-25 OCTOMBRIE, Universitatea din Bucureşti, România

Phase II - Period 2010-2020: e-Skills for the 21st Century
VIRTUAL ENVIRONMENTS FOR EDUCATION AND RESEARCH
TEMA:Tehnologii educaţionale, Software şi management educaţional

LOC DE DESFĂŞURARE: Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiintele Educaţiei, http://www.fpse.ro

Organizare: Manifestarea ştiinţifică este finanţată de SIVECO Romania (Departamentul e-Learning), şi este organizată de Universitatea din Bucureşti în colaborare cu:

  • Facultatea de Psihologie şi Ştiintele Educaţiei
  • SIVECO România SA

Univesitatea din Bucuresti

Proiectele CNIV (www.cniv.ro) şi ICVL (www.icvl.eu) se desfăşoară cu sprijinul conducerii Universităţii din Bucureşti (Link),

Prof. Dr. Mircea DUMITRU, RECTOR - Universitatea din Bucureşti

şi cu finanţare partială prin SIVECO Romania (Departamenul e-Learning)

INSTITUŢII ORGANIZATOARE

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiintele Educaţiei, Siveco România

PREŞEDINTE AL CONFERINŢEI

Conf. Dr. Marin VLADA, Universitatea din Bucureşti, membru fondator-iniţiator


Dr. Marin Vlada, Professor of Computer Science, University of Bucharest, Research Center for Computer Science (Romania), European INTUITION Consortium member ( The Network of Excellence in Europe
) | http://www.ad-astra.ro/marinvlada


CNIV şi ICVL: Evenimentele ştiinţifice puternice creează şi promovează valori

CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul economic. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte promovează implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, încurajează şi promovează lucrul la proiecte, activităţile colaborative, metodele şi experimentele ştiinţifice, gândirea creativă şi intuiţia, argumentaţia şi demonstraţia.