CNIV 2014

ACORDAREA PREMIILOR CNIV 2014


BUCUREŞTI, 22 Noiembrie 2014, CNIV România

CNIV-2014 - Proiectul CNIV România, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual – Tehnologii moderne în educaţie şi cercetare
Ediţia a XII-a , 24-25 oct. 2014, BUCUREŞTI - Universitatea din București

PRECIZĂRI
Premiile CNIV nu realizează o ierarhie valorică a lucrărilor / aplicaţiilor / produselor, ci evidenţiază anumite atribute în conformitate cu obiectivele declarate ale CNIV. Aplicaţiile software ale firmelor nu au fost luate în considerare pentru premiere. Apariţia acestora în contextul academic oferit de volumul tipărit este o dovadă a recunoaşterii valorii lor. Criteriile de evaluare impuse de CNIV sunt un reper în acest sens. Începând cu ediţia din anul 2007 acestea sunt luate în considerare la PREMIILE DE EXCELENŢĂ CNIV (premii de recunoaştere).
• Acordarea premiilor are in vedere obiectivele şi standardele declarate ale CNIV şi ţine seama orientativ de voturile şi punctele obţinute de fiecare lucrare publicată în volumul tipărit şi prezentată în sesiunile de lucru ale CNIV

Legendă: prima coloană reprezintă nr. crt. - nr. de înscriere al lucrării, iar ultima coloană reprezintă pagina din volumul tipărit la care se află lucrarea respectivă.

PREMIILE CNIV 2014

Premiul de excelență "Intel România" – ThinkPad: rezervat CNIV România

Premiul de creativitate "Intel România" – câte o Tabletă: 2 premii

Nr. crt. - Nr. îns.

Titlul lucrării, Nume autori - Afiliația

Nr. pag. vol.

22-50

Flipped learning - proprietăţile funcţiilor derivabile cu GeoGebra şi Wiris pe platforma Moodle

prof. Adriana Petrovici, prof. Ilenuţa Buhai - Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman

166

28-34

Informatica, matematica şi proiectele eTwinning, liant între real şi virtual

Cosma Patricia-Nicoleta, Pelle Răzvan-Petru, Orjan Mihnea-Tudor,
Toma Andrei-Ioan, Tudor Adrian (elevi), Bercovici Crina, Bercovici Manuel (profesori)
- Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş" Beiuş

203

Premiul de popularitate "Editura Niculescu" - câte un pachet cu 8 cărți: 5 premii

Nr. crt. - Nr. îns.

Titlul lucrării, Nume autori - Afiliația

Nr. pag. vol.

29-35

Contribuţia proiectelor eTwinning în dezvoltarea competenţelor specifice la orele de matematică, informatică şi opţionale tematice

Briscan Dragoş-Paul, Perţ Cătălin-Andrei, Tau Andreea-Diana,
Martin Paula, (elevi), Bercovici Crina, Szatmari Edit (profesori) - Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaş" Beiuş

209

25-37

Predarea fizicii la nivel preuniversitar prin mijloace moderne

prof. Vâju George - Colegiul Tehnic "Grigore Moisil", Bistrița

185

23-22

Un model de predare-învăţare a opţionalelor de astronomie şi astrofizică prin e-learning

prof. Ghergu Cezar (1), Ghergu Laurenţiu, student (2), Roşu Mihai, student (2) - (1) Liceul Teoretic Neagoe Basarab, Oltenița, (2) Universitatea Politehnica București

175

15-25

The Solar Mission

Sven Cortel, student (1), Kinga Raţiu, elevă (2), prof. drd. Georgeta Cozma (2) - (1) School of Computer Science, University of Manchester, United Kingdom, (2) Colegiul Naţional "Mihai Eminescu", Satu Mare

125

50-55

Caracteristici definitorii ale profilului cadrului didactic din România

Emilia Tomoaica, doctorand - Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației

324

PREMII DE EXCELENŢĂ CNIV 2014

Nr. crt. - Nr. îns.

Titlul lucrării, Nume autori - Afiliația

Nr. pag. vol.

1-3

Centrul de Calcul al Universităţii din Bucureşti. Un reper marcant în istoria informaticii din România

prof. univ. dr. Ion Văduva - Universitatea din București, Facultatea de Matematică și Informatică

19

40-52

Integrarea utilizării instrumentelor IT în activităţi de învăţare centrate pe modelare

prof. drd Daly Marciuc - Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Satu Mare

267

16-26

Aplicaţii multi - touch

Alexandru Kiraly, elev, prof. drd. Cozma Georgeta - Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Satu Mare

130

20-10

Alternative inovatoare în studiul matematicii - învăţarea matematicii cu ajutorul teoriei inteligenţelor multiple

prof. Vasilescu Irina - Şcoala Gimnazială „Hamburg”, Bucureşti

152

-

Manuale digitale 2014 elaborate de Ascendia Design

Cosmin Mălureanu, Ascendia Design - http://www.ascendia.ro

-