CNIV 2014

Premiile CNIV şi Premiile de Excelenţă CNIV


10 ani - Proiectul CNIV. Premiile CNIV 2004-2012:

http://c3.cniv.ro/?q=2012/10-ani-de-cniv [Ref.: M. Vlada, R. Jugureanu, 10 ani – Ediţia aniversară CNIV: e-Learning & Software educaţional. Obiective şi rezultate: Premiile CNIV 2004-2011, CNIV 2012, Ed. Universitatii din Bucuresti, pag. 21-40, print & online, LINK - pdf]

Acordarea Premiilor CNIV 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

Premiile de Excelenţă CNIV 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

Cugetări - Grigore C. Moisil (1906-1973) [Link]:
 • Foarte curând oamenii se vor împărţi în două categorii: oameni bătrâni şi oameni care ştiu să lucreze la calculator.
 • Învăţând matematică, înveţi să gândeşti.
 • Explozivul cel mai puternic nu este toluenul, nici bomba atomică, ci ideea omenească.

PREMIILE CNIV 2014


Se acordă pentru elaborarea de produse software în educaţie şi cercetare

  Premii sponsorizate de compania Intel

 1. Premiul de excelenţă "Intel Romania" - un Laptop  (ThinkPad  X131e, Intel® processor)    
 2. Premiul de creativitate "Intel Romania" - Tableta (Utok i700, Intel® Atom processor)
 3. Premiul de creativitate "Intel Romania" - Tableta (Utok i700, Intel® Atom processor)
 4. Premiul de popularitate "Editura Niculescu" - 5 premii; fiecare premiu fiind un pachet cu următoarele 8 titluri - Atlasul popoarelor din America; Atlasul popoarelor din Europa de Vest; Atlasul popoarelor din Asia; Atlasul popoarelor din Orient; Atlasul poparelor din Africa; Enciclopedia sănătăţii familiei; Mic dicţionar enciclopedic; Harta Europei

PREMII DE EXCELENŢĂ "CNIV 2014"


Se acordă pentru implementarea şi promovarea tehnologiilor moderne în educaţie şi cercetare

 • Începând cu ediţia a V-a CNIV 2007, se acordă DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ (PREMII DE RECUNOAŞTERE)
 • Lucrări, cărţi, programe şi strategii, produse software educaţionale realizate de autori, echipe de specialişti, organizaţii (şcoli şi licee, universităţi, instituţii, companii şi firme)Programele şi aplicaţiile
descrise în lucrare NU trebuie să fie trimise; acestea sunt proprietăţi intelectuale ale autorului/autorilor; în cadrul sesiunilor de lucru CNIV acestea pot fi utilizate prin demonstraţii în timpul prezentării lucrării (sau prin intermediul unei prezentări Power Point)

Forma finală a lucrării trebuie elaborată şi trimisă până la 1 octombrie


INVITAŢIE:
Organizaţiile, instituţiile, asociaţiile şi firmele sunt aşteptate cu propuneri, inclusiv pentru Premii în vederea colaborării în spiritul obiectivelor CNIV.


CNIV şi ICVL: Evenimentele ştiinţifice puternice creează şi promovează valori

CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul economic. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte promovează implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, încurajează şi promovează lucrul la proiecte, activităţile colaborative, metodele şi experimentele ştiinţifice, gândirea creativă şi intuiţia, argumentaţia şi demonstraţia.