CNIV 2015

Anunţuri şi Invitaţie / Announcements


Tehnologii moderne în educaţie şi cercetare

"2010 - Către o societate a învăţării şi a cunoaşterii - 2030"

Contact și Informații

Home page: http://c3.cniv.ro |
Trimiterea lucrarilor finale la e-mail: cniv[at]fmi.unibuc.ro.

E-mail: cniv[at]fmi.unibuc.ro; vlada[at]fmi.unibuc.ro

eContent Manager for the ICVL website: marinvlada[at]gmail.com

E-mail: marinvlada[at]gmail.com; galbeanu[at]gmail.com; radu.jugureanu[at]siveco.ro

Taxa de participare nu exista. Autorii care au lucrari publicate in Volumul CNIV il vor procura in ziua Deschiderii CNIV.

Problemele de CAZARE sunt in raspunderea participantilor la lucrarile CNIV, de aceea Comitetul de Organizare recomanda ca persoanele (autori sau evaluatori/fara lucrare) participante din provincie sa-si organizeze venirea la lucrarile CNIV in functie de Programul CNIV si de optiunile sale proprii privind activitatile CNIV.

Pentru elevii si profesorii din invatamantul preuniversitar, se recomanda sa-si anunte participarea la CNIV si prin anuntarea Conducerii Unitatilor Scolare si a Inspectoratelor Scolare Judetene si care vor sprijini aceste actiuni, asa cum au facut-o si in editiile precedente.

DIPLOME


Cele 4 valuri


A XIII-A CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT VIRTUAL - CNIV 2015
Educational Technology, Web site: http://c3.cniv.ro

31 OCTOMBRIE, Universitatea de Vest Timişoara, România

Phase II - Period 2010-2020: e-Skills for the 21st Century
VIRTUAL ENVIRONMENTS FOR EDUCATION AND RESEARCH
TEMA:Tehnologii educaţionale, Software şi management educaţional

LOC DE DESFĂŞURARE: Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Matematică și Informatică http://www.uvt.ro

Organizare: Manifestarea ştiinţifică este finanţată de ANCSI - MECS (Activitatea de Cercetare), şi este organizată de Universitatea din Bucureşti în colaborare cu:

 • Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Matematică și Informatică
 • SIVECO România SA
 • Intel Corporation

Obiective

 • Implementarea tehnologiilor societăţii informaţionale / cunoaşterii (IST/FP7) la nivelul exigenţelor Uniunii Europene
 • Elaborarea şi realizarea de cercetări, proiecte şi aplicaţii în domeniile e-Learning, Software şi Management educaţional

Aria tematică

 • Modele şi Metodologii (e-Learning, e-Pedagogy, e-Training, e-Skills);
 • Tehnologii (ADL, WBE, WBT, VR);
 • Soluţii software (CG, Web, AI) 

Sesiuni de lucru

 • Virtual Learning şi Virtual Reality - cercetare şi dezvoltare
 • Software Educaţional în învăţământul universitar - proiecte şi aplicaţii
 • Software Educaţional în învăţământul preuniversitar - proiecte şi aplicaţii
 • "Intel® Education" - eLearning Environments for 21st Century - proiecte şi aplicaţii
 • Training şi Management Educaţional - strategii, obiective, calitate
 • Expoziţia "Software educaţional" şi Concursul "Software educaţional"

Date importante

 • mai - octombrie, 2015 – Înscrierea propunerilor
 • 1 octombrie, 2015 – Forma finală a lucrărilor
 • 05 octombrie, 2015 – Acceptarea lucrarilor
 • 15-19 noiembrie, 2015 – Publicarea rezultatelor de la Concurs

Despre proiectele educaţionale CNIV şi ICVL: http://c3.cniv.ro, http://c3.icvl.eu

C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"
C3VIP: "Consistency-Competence-Clarity-Vision-Innovation-Performance"

Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează:
• lucrul la proiecte,
• activităţile colaborative,
• metodele şi experimentele ştiinţifice,
• gândirea creativă şi intuiţia,
• argumentaţia şi demonstraţia.