CNIV 2016

Colegiul Tehnic Energetic din Constanța aniversează 50 de ani de la înființare


În luna mai 2016, Colegiul Tehnic Energetic din Constanța aniversează 50 de ani de la înființare. Festivitatea va avea loc în ziua de 12 mai 2016, ora 9,00 la sediul Colegiului Tehnic Energetic din Constanța, B-dul Mamaia, nr. 284. Confirmarea participării va fi până la 31 martie 2016 la tel. 0341405808, 0741112371, sau la adresa de e-mail cteconstanta[at]gmail.com.

În anul 1966, în baza Legii nr. 2 „privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea liceelor de specialitate”, s-au înfiinţat „Licee Industriale Energetice” (LIE) în orașele Bucureşti, Câmpina, Cluj, Constanţa, Craiova şi Iaşi. Acestea erau subordonate Ministerului Învățământului (MI) şi Ministerului Energiei Electrice (MEE) și funcționau cu sprijinul unor întreprinderi locale din subordinea MEE. Era perioada marilor schimbări din economia țării prin vastul program de industrializare și de construcție a unor proiecte naționale pentru marile domenii din România: științific, tehnic, economic, social, cultural, etc.

În anul 1968, a fost dată în folosință clădirea proprie a liceului, iar în anul 1972 s-au construit: un corp de clădire pentru laboratoare, cămin și cantină. Disciplinele de specialitate au fost susținute de activitatea de la laboratoare cu o dotare corespunzătoare. Cursurile la forma de învățământ Zi au fost de 5 ani, până în anul 1972 când au devenit de 4 ani, doar forma Seral rămânând de 5 ani.

Denumirea inițială a liceului era „Liceul Industrial Energetic”, apoi în anul 1972 „Liceul Industrial Electrotehnic”, în anul 1976 „Liceul Industrial nr 2”, în anul 1990 a devenit „Grupul Școlar Industrial Energetic”, iar în anul 2004 devine cu denumirea actuală "Colegiul Tehnic Energetic", având oferta educațională: Liceu ZI (Energetic-tehnician instalații electrice, Electronică și automatizări-tehnician automatizări, Mecanică- tehnician proiectant CAD), Școala de maiștrii - SERAL (maistru electrician CSRE, maistru electrician PRAM). Din anul 2007 specializările sunt certificate internațional de către International Education Society LTD London.

În ordine, directorii liceului: Garabet Kümbetlian, Eugen Moga, Laurenția Crîngu, Constantin Tăgârță, Eugen Moga, Laurenția Crîngu, Boris Todosiciuc, Camelia Grigoreanu, și în prezent prof. Claudia Nițu.

„Pentru orice om perioada formării profesionale – liceu și facultate, poate fi crucială în modul de integrare în societate și pentru formarea ca om al cetății. Perioada de liceu este cea mai frumoasă pentru un adolescent. Așa s-a întâmplat și cu mine. Acum, când am început să studiez perioada acelor ani – 1960-1970, constat cu surprindere că este perioada în care se realizau mari schimbări în România în toate domeniile. În cea mă privește am făcut opțiuni fără să am multe informații despre prezent sau cum va fi în viitor. Am optat pentru Liceul Industrial Energetic din Constanța, fără să știu că în acea perioadă, cu 2 ani în urmă se înființaseră Liceele industriale de 5 ani. Pasionat de matematică și cu sprijin din partea profesorului Gheorghe Andrei, am găsit satisfacții mari în participarea la Olimpiadele de Matematică și în colaborarea la Gazeta Matematică cu probleme rezolvate și probleme propuse. Influențat de scrierile lui Grigore C. Moisil din „Contemporanul”, mi-am îndreptat curiozitatea către Informatică și calculatoare, deși atunci nu știam ce este Informatica. Aveam să aflu că în acea perioadă, pe plan internațional, se năștea o nouă știință: Informatica, iar în România, de exemplu, se înființau la universitățile mari, în anul 1971, secțiile de Informatică. În anul 1973, am optat pentru Facultatea de Matematică din București, secția Informatică.” Conf. Dr. Marin Vlada, Universitatea din București.

Liceul Industrial Energetic din Constanţa, 1966-1972 by Prof. univ. dr. ing. Garabet Kümbetlian

Interviu cu profesorul Gheorghe Andrei, profesor la CTE Constanța în perioada 1967-1985:

REFERINȚE

1. Colegiul Tehnic Energetic Constanța, http://www.ctenergetic.ro/index.html
2. Garabet Kümbetlian, Liceul Industrial Energetic din Constanța, Academia Româna, Comitetul Român pentru Istoria și Filosofia Științei si Tehnicii, STUDII ŞI COMUNICĂRI / DIS, vol. VII, 2014, http://studii.crifst.ro/2014.php
3. Garabet Kümbetlian, Liceul Industrial Energetic din Constanţa, 1966-1972, de Prof. univ. dr. ing. G. Kümbetlian http://www.scribd.com
4. Garabet Kümbetlian, Liceul Industrial Energetic din Constanţa, 1966-1972, de Prof. univ. dr. ing. G. Kümbetlian http://www.unibuc.ro/prof/vlada_m
5. EurIng Tiberiu Babeu, Profesorul universitar Garabet Kümbetlian, la 75 de ani, Univers Ingineresc nr. 5/2011 (483) - http://www.agir.ro
6. ISJ Constanta, Prezentare CTE Constanța, http://www.isjcta.ro
7. ISJ Constanta,Interviu cu profesorul de matematică Andrei Gheorghe, http://www.isjcta.ro/?p=3158
8. M. Vlada, Profesorul de matematică Gheorghe Andrei, http://mvlada.blogspot.ro/2010/09/profesorul-de-matematica-gheorghe.html
9. M. Vlada, Profesorul dr. Garabet Kümbetlian, http://mvlada.blogspot.ro/2010/09/profesorul-dr-garabet-kumbetlian.html
10. M. Vlada, De la LIE 1973 la CTE 2013, http://mvlada.blogspot.ro/2013/06/de-la-lie-1973-la-cte-2013.html
11. M. Vlada, Jean Constantin şi Ileana Jean, http://mvlada.blogspot.ro/2010/05/jean-constantin-si-ileana-jean.html
12. E.Tiberiu si D. Babeu, Prof. univ. dr. ing. Garabet Kümbetlian, la 80 de ani, Univers Ingineresc, nr. 4, 16-29 feb. 2016