CNIV 2016

Noi specializări la Universitatea din București: Chimie farmaceutică și Chimie medicală la Facultatea de Chimie


BUCUREŞTI, 20 APRILIE 2016, CNIV România
Conf. dr. Marin Vlada, Universitatea din Bucureşti

Update: http://infoub.unibuc.ro , http://www.edumanager.ro , http://www.agora.ro/ , http://ziarullumina.ro

Oferte educaționale și Registrul Naţional al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS)

Dinamica pieței muncii determină universitățile și facultățile să răspundă atât cerințelor europene, cât și celor mondiale, pentru a oferi programe de studii universitare în era digitală - 'Just Google It' Age?

De mai mulți ani, facultățile din România își adaptează ofertele educaționale atât prin eliminarea sau schimbarea unor specializări universitare, cât și prin introducerea de noi specializări. Modificările şi actualizările incluse în ofertele educaționale trebuie sa răspundă atât solicitărilor angajatorilor, cât şi cerinţelor europene în domeniu, dar au şi rolul de a reduce decalajul dintre competenţele absolvenţilor de învăţământ superior şi nevoile pieţei muncii.

Conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011 au fost create :

Cadrul legal de organizare și funcționare al Autorității Naţionale pentru Calificări este asigurat conform prevederilor HG nr. 556 din 25 mai 2011 (privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări), completată și modificată de HG nr. 780 din 16 octombrie 2013. OUG nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative cuprinde reglementări privind înființarea în cadrul ANC a Centrului Național de Acreditare (CNA). Conform art. I alin. (94), CNA este o structură fără personalitate juridică cu scopul de a autoriza centrele de evaluare a competențelor profesionale precum și pentru a acredita centre de evaluare și organisme de evaluare.

Registrului Naţional al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS) este o aplicaţie informatică organizată sub forma unei baze de date naţionale ce cuprinde toate calificările acordate de instituţiile de învăţământ superior din România, constituind un instrument de lucru pentru universităţi, studenţi şi partenerii sociali.

Noile specializări Chimie farmaceutică și Chimie medicală

Etapa I

Acreditarea unui program de studiu de către Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) este condiţionată de înscrierea şi validarea calificărilor. Introducerea unor noi calificări în RNCIS este condiţionată de existenţa a minim unei ocupaţii în Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) destinate acelei calificări.

A fost introdusă o primă etapă de inscriere a unei noi calificări din învăţământul superior în care universităţile trebuie să demonstreze necesitatea şi oportunitatea din punct de vedere al pieţei muncii a acestei noi calificări alături de competenţele aferente şi ocupaţiile directe din Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) pe care le poate obţine un absolvent. Competenţele se corelează pentru prima dată cu cele stabilite de reprezentanţii sectoarelor de activitate la nivel european şi naţional.

Sursa: MECS - http://www.edu.ro/index.php/pressrel/22383

Etapa II

A doua etapă presupune transmiterea de către fiecare universitate, la Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), a suplimentului la diplomă obţinut de absolventul programului de studiu acreditat. Pe baza acestui supliment se face înscrierea calificării în noul registru RNCIS, conform standardelor europene, şi publicarea suplimentului pe site-ul ANC la rubrica Registre Naţionale. Universităţile acreditate şi autorizate să funcţioneze provizoriu sunt obligate ca la autorizarea/acreditarea sau evaluarea periodică a oricărui program de studii să înscrie/actualizeze datele în RNCIS.

Sursa: MECS - http://www.edu.ro/index.php/pressrel/22383

Admitere 2015 - Chimie medicală la Universitatea "Al. I Cuza" din Iași

- Nivel CNC, Calificări, Nivel = 6: Facultatea de Chimie, Suplimentul de diplomă - http://www.anc.edu.ro/rncis_platform/upload%5Csuplimente%5C3.pdf (pdf)

Sursa: http://www.anc.edu.ro/?page_id=610

Admitere 2016 - Chimie farmaceutică și Chimie medicală la Universitatea din București

Anul acesta, la Admiterea 2016, la Facultatea de Chimie, Universitatea din București, vor fi locuri la admitere pentru două noi programe de studii: Chimie farmaceutică și Chimie medicală. Se dorește oferirea unor programe de studii universitare care să răspundă cerințelor calificărilor din prezent și în perspectiva evoluției domeniului pieței muncii. Detalii: http://admitere.unibuc.ro/ , http://www.chimie.unibuc.ro/

Facultatea de Chimie din cadrul Universității din București - cu o tradiție de peste 150 de ani, este o instituție de cercetare avansată și de educație aflată pe prima poziție la categoria A, conform ultimei ierarhizări realizate de Ministerul Educației Naționale și European University Association (EUA). 

- Sigla alăturată - Design și realizare: Meri Pogonariu, redactor, Editura Universității din București (http://editura-unibuc.ro)