CNIV 2016

Lista rezumatelor acceptate - Accepted Abstract List


Last updated: 2016-10-13  | Deadline: 1 oct.-forma finala a lucrarii (.doc)

Deviza CNIV - C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi." Peter Drucker
"Educaţia şi Învăţarea înseamnă spectacol. Asocierea educaţiei cu ideea de spectacol are în vedere şi bucuria care trebuie să le însoţească pe amândouă" acad. prof. Solomon Marcus
"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand." A. Einstein

"Arta supremă a profesorului este de a trezi bucuria exprimării creatoare şi bucuria cunoaşterii. Principalele surse ale tuturor realizărilor tehnologice: curiozitatea divină şi pornirea ludică a cercetătorului care improvizează şi meditează, precum şi imaginaţia creatoare a inventatorului." A. Einstein


Obiectiv CNIV: Intensificarea colaborării între elevi, studenţi, profesori, pedagogi, psihologi şi specialişti IT în activităţile de concepere, proiectare, elaborare şi testare a aplicaţiilor de software educaţional

Arhiva Liste inscrieri: Backup, 1.Lista 2003 | 2.Lista 2004 | 3.Lista 2005 | 4.Lista 2006 | 5.Lista 2007 | 6.Lista 2008 | 7.Lista 2009 | 8.Lista 2010 | 9.Lista 2011 | 10.Lista 2012 | 11.Lista 2013 | 12.Lista 2014 | 13.Lista 2015 | 14.Lista 2016

Arhiva Autori lucrari: Backup, 1.Aut 2003 | 2.Aut 2004 | 3.Lista 2005 | 4.Aut. 2006 | 5.Aut. 2007 | 6.Aut. 2008 | 7.Aut. 2009 | 8.Aut. 2010 | 9.Aut. 2011 | 10.Aut. 2012 | 11.Aut. 2013 | 12.Aut. 2014 | 13.Aut. 2015 | 14.Aut. 2016

Arhiva Evaluatori CNIV: Backup, 1.Eval 2004 | 2.Eval 2005 | 3.Eval 2006 | 4.Eval 2007 | 5.Eval 2008 | 6.Eval 2009 | 7.Eval 2010 | 8.Eval 2011 | 9.Eval 2012 | 10.Eval 2013 | 11.Eval 2014 | 12.Eval 2015 | 13.Eval 2016


NU EXISTĂ TAXĂ DE PARTICIPARE


Programele şi aplicaţiile descrise în lucrare NU trebuie să fie trimise; acestea sunt proprietăţi intelectuale ale autorului/autorilor; în cadrul sesiunilor de lucru CNIV acestea pot fi utilizate prin demonstraţii în timpul prezentării lucrării (sau prin intermediul unei prezentări Power Point)


Forma finală a lucrării trebuie elaborată şi trimisă până la 1 octombrie
CONCEPEREA, ELABORAREA SI REDACTAREA LUCRARILOR STIINTIFICE
(Ghid)


INSCRIERE ONLINE
(Click here)- Formular de inscriere online a rezumatului lucrarii


INFORMATII PENTRU AUTORII CNIV

01-07 OCTOMBRIE proces de evaluare - Analiza lucrărilor primite se va face în perioada 01-07 oct.: Primirea de către autori a unui mesaj e-mail negativ în această perioadă, înseamnă RESPINGEREA lucrării, altfel implicit se consideră lucrarea ACCEPTATĂ | Lista lucrărilor înscrise încă nu este definitivă | LINK | O lucrarea respinsă NU va fi publicată în Volumul CNIV, în schimb aceasta va fi programată să fie prezentată în sesiunile de lucru CNIV, dar va pierde calitatea de candidat la CONCURSUL "Software Educaţional"

Diplome pentru autori - Lucrarile acceptate spre publicare in Volumul CNIV confera autorilor dreptul de a beneficia de Diploma pentru autori CNIV si implicit sa aiba calitatea de Evaluator CNIV asupra lucrarilor CNIV (exceptie propria lucrare)

OBSERVATIA 1. DIPLOME: eliberarea diplomei se va face doar pentru persoanele care vor trimite pana la 10 OCTOMBRIE 2016 un mesaj-DECLARATIE la adresa CNIV[at]FMI.UNIBUC.RO
OBSERVATIA 2. Mesaj-DECLARATIE:"Subsemnatul ......... , AUTOR/EVALUATOR CNIV, declar ca voi participa la CNIV / trimite evaluarea lucrarilor CNIV in perioada 01-10 Noiembrie"TERMEN LIMITA INREGISTRARE: 10 OCTOMBRIE 2016 (Mesaj - DECLARATIE la adresa cniv[at]fmi.unibuc.ro)

Nr. crt.

Nume, Functia, Institutia/ Afiliatia

Sectiunea, Titlul lucrarii, Scurta descriere
1. Vlada Marin, Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Discipolii acad. Grigore C. Moisil și pionieri ai informaticii românești

Abstract: Articolul descrie un studiu succint prin analiza, enumerarea și evidențierea unor inițiative, acțiuni, rezultate știintifice, preocupări privind apariția și evoluția domeniului Informaticii la Universitatea din București. Opiniile și concluziii acestui studiu sunt ale autorului, și nu înseamnă că toate pot fi în unanimitate obiective. Inițial, în demersul nostru pentru a înțelege evoluția informaticii la Universitatea din București, am luat în considerare activitatea noastră din domeniul informaticii, dar am ajuns la concluzia că nu vom înțelege apariția și evoluția informaticii dacă nu vom analiza acțiunile și întâmplările așa cum s-au întâmplat în realitate: evenimente, decizii la nivel guvernamental, măsuri de schimbare, fapte și initiative ale unor oameni de știință, mărturii și explicații ale unor fapte petrecute în diverse etape, întâmplări și diverse contexte, etc.

Ref.: 1. M. Vlad, "Grigore C. Moisil – restituiri, 10 ian. 2016: 110 ani de la nașterea acad. Grigore C. Moisil, întemeietorul Informaticii din România" - LINK-1 | 2. M. Vlada, "60 de ani de la apariția Informaticii la Universitatea din Bucureşti" - LINK-2 (in constructie)

2. Iancu ion, prof. dr.
Universitatea din Craiova, Departamentul de Informatică
i_iancu[at]yahoo.con
Section: A
Title of paper: Mihai Pătraşcu (1982-2012) – cercetător de top în informatica teoretică

Abstract: Mihai Pătraşcu a fost unul din olimpicii de top ai Romaniei la informatică. La absolvirea Colegiului Naţional „Carol I“ din Craiova, în anul 2001, colegiul număra 35 de premii la competiţiile internaţionale, iar şapte dintre ele aparţineau elevului Mihai Pătraşcu. În anul 2001 a obţinut premiul I la Olimpiada Internaţională de Informatică, ocupând poziţia a doua în clasamentul general. A absolvit Massachusetts Institute of Technology (MIT) şi a obţinut numeroase premii: pentru cea mai bună teză din istoria instituţiei, premiul pentru cel mai bun student în cercetare din SUA şi Canada (2005), premiul pentru cea mai bună lucrare la Conferinţa ICALP (2005), premiul pentru cea mai bună lucrare la FOCS (2008), premiul Presburger în 2012 (acordat de Asociaţia Europeană de Informatică Teoretică). A fost membru ales al Comitetului Ştiinţific al Olimpiadei Internaţionale de Informatică (2011-2012), preşedintele Comitetului ştiinţific al Balcaniadei de Informatică (2011) şi al Olimpiadei Europene de Informatică (2009). A lucrat în cercetare la MIT LCS, MIT CSAIL, IBM Almaden, T&T Labs. A desfăşurat activitate didactică la MIT, Berkeley, Copenhaga etc. şi a susţinut numeroase conferinţe la diverse universităţi din lume.

Ref.: https://en.wikipedia.org/wiki/Mihai_P%C4%83tra%C8%99cu

3. Vlada Marin, Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: B
Title of paper: Prof. dr. Nicolae Țăndăreanu, un pionier al informaticii românești

Abstract: Articolul descrie activitatea de pionierat in domeniul informaticii a prof. univ. dr. Nicolae Țăndăreanu (1947-2013). Acesta a absolvit, in perioada 1965-1970 (5 ani), Facultatea de Matematica-Mecanica - Universitatea din Bucuresti, sectia de "Masini de Calcul" infiintata de acad. Grigore C. Moisil, in anul 1960. Gr. C. Moisil a militat pentru introducerea calculatoarelor în învăţământ şi în viaţa socială. Lui i se datorează înfiinţarea, în 1957, a Catedrei de teoria algebrică a mecanismelor automate; din catedra de Algebră, al cărei şef era Gr. C. Moisil, s-a desprins noua catedră, în frunte cu Gr. C. Moisil însuşi. Această catedră avea să devină, peste ani, Catedra de Informatică. Dupa absolvire, a fost angajat asistent stagiar la catedra de "Teoria algebrica a mecanismelor automate" condusa de acad. Grigore C. Moisil, devenind titular in anul urmator. Si-a ststinut teza de doctorat in informatica, in anul 1975. In anul 1978, se transfera la Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Craiova, si obtine prin concurs, postul de Lector univ., apoi postul de Conferentiar, in anul 1990, si postul de Profesor, in anul 1993.
La Facultatea de Matematica si Informatica a Universitatii din Craiova a fost seful Catedrei de Informatica, Decan in perioada 2008-2012 si, Director al Centrului de Cercetare in Inteligenta Artificiala din cadrul Departamentului de Informatica.
Ref.: http://www.c3.cniv.ro/?q=2016/tandareanu | http://mvlada.blogspot.ro/2016/06/grigore-c-moisil-1996-computer-pioneer...
4. Vlada Marin, Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Noi abordari in rezolvarea problemelor, exemple

Abstract: Articolul descrie câteva idei ale autorului prin care atrage atenția asupra schimbării de paradigmă în domeniul rezolvării de probleme, având în vedere că așa cum limbile naturale sunt într-o continuă evoluție, schimbare și se dezvoltă- astfel, o limbă este ca un organism viu, tot așa și științele sunt într-o continuă evoluție, schimbare și se dezvoltă, fiind considerate limbaje ale cunoașterii ce oferă teorii, metode, tehnici și instrumente pentru a modela și prelucra cunoașterea. Se pornește de la concluzia că 78% dintre elevi nu consideră curriculumul corelat la așteptările, nevoile şi interesele lor, iar 60% consideră că, în forma actuală, curriculumul nu îi pregătește pentru piața muncii. Se evidențiază cu un exemplu prin care elevii au posibilitatea să înțeleagă și să poată vedea utilitatea teoriilor și a metodelor oferite de matematică și informatică. Procesul învățării se va schimba, iar prin atractivitatea acestor cautări și aplicații în rezolvarea problemelor, elevii vor avea o altă perspectivă privind domeniul cunoașterii. Astăzi, se descriu și se memoreaza lecții teoretice și apoi, se fac fel și fel de exerciții pe care elevii nici nu le văd că au legatură cu realitatea, cu activitatea practică. Ca metodă, mult mai natural ar fi ca la o lecție sau în manual, să se înceapă cu enunțul unei probleme, sau contextul în care apar o serie de probleme, sa se analizeze și să se discute probleme, pentru ca apoi să se explice teoria sau metodele ce se vor aplica pentru rezolvare.

Ref.: http://mvlada.blogspot.ro/2016/09/problema-calugarului.html

5. Vaju George, profesor,
Colegiul Tehnic Grigore Moisil, Bistrița,
vaju.george[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: Manual de fizică clasa a IX-a, interactiv, realizat pe platforma Moodle

Abstract: Ca urmare a unei activități îndelungate de mai mult de 10 ani, pe platforma Moodle, cu predare continuă la clase și cu evaluări asociate tot prin intermediul on Line, prin acumulări permanente s-a ajuns la depozitarea unui material bogat de consistența unui manual. Informația depozitată pe server conține materiale text structurate conform programei de liceu, clasa a IX-a, dar și materiale interactive conținute în bibliotecile: AeL, phet.colorado.edu, portal.opendisccoveryspace.eu și altele, cât și pachete de itemi pentru evaluarea fiecărei unități de învățare. În ultimii doi ani autorul a depus efort pentru sistematizarea unităților de învățare după un criteriu unic, astfel încât manualul să aibă aceeași structură pe întregul cuprins. În lucrare se prezintă structura unei unități de învățare, resursele informaționale de care beneficiază, modul în care sunt structurați itemii de evaluare, modul de notare etc. Manualul poate fi folosit pentru predare clasică dar și ca o resursă destul de completă pentru e-Learning sau Blended Learning.
6. Melcu Cornelia, prof. inv. primar,
Școala Gimnazială Nr. 9 „Nicolae Orghidan” Brașov,
corneliamelcu[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Educație STEM cu ajutorul tehnologiei la ciclul primar

Abstract: Educația STEM (științe, tehnologie, inginerie, tehnologii) este o prioritate a învățământului internațional actual. Lucrarea își propune să prezinte câteva platforme și programe de învățare care pun la dispoziția elevilor și cadrelor didactice instrumente, resurse, strategii didactice și proiecte educaționale. De asemenea, lucrarea conține exemple concrete de proiecte integrate în curriculum, proiecte care au tematică și obiective STEM, derulate de autoare în ultimii doi ani școlari.

Ref.: http://gatestotheuniverse.blogspot.ro/ ; http://twinspace.etwinning.net/665/home ; http://new-twinspace.etwinning.net/web/p98681/welcome ; http://new-twinspace.etwinning.net/web/p99791/welcome

7. Crișan Gabriela Ileana, profesor
Borza Darius, elev
Mureșan Cătălin, elev
Măriuță Adela, elev
Oniș Daria, elev
Pintea David, elev
Vențel Mihai, elev
Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Turda,
crisangabriela[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: HSTRY for education și flipped classroom în proiectul e(Twin)-ARTmania

Abstract: Proiectul eTwinning ARTmania și-a propus să abordeze strategia de instruire flipped classroom prin aplicarea acesteia disciplinelor Artelor Vizuale. Proiectat într-o manieră integrată, acest proiect a reunit competențe, cunoștințe, atitudini și valori specifice și altor discipline: Matematică și Explorarea mediului, Dezvoltare personală, Comunicare în limba română.
Proiectul și-a stabilit ca scop îmbunătățirea performanțelor elevilor de vârstă școlară mică în ceea ce privește comunicarea prin creații plastice, exprimarea sentimentelor prin intermediul culorilor și a formelor, colaborarea și sporirea motivației învățării.
HSTRY for education este un instrument digital gratuit pentru învățare care sprijină flipped classroom prin crearea de linii de cronologie.

Ref.: https://edu.hstry.co/timeline/artmania?schoolClassId=13153 ; https://edu.hstry.co/timeline/artmania-a7e7

8. Vasilescu Irina, profesor
Școala Gimnazială Nr 195, București,
ivasil63[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Instrumente TIC la clasa. Cât de mult(e)? Cum? De ce?

Abstract: O mare problemă a cadrelor didactice este de a găsi timp suficient pentru a testa, a selecta, a analiza, a reflecta asupra multitudinii de instrumente utile pe care Internetul ni le oferă, având permanent în vedere contextul educațional în care își desfășoară activitatea și pe beneficiarii acesteia – elevii. Una dintre preocupările constante ale unui profesor este aceea de a căuta în permanență noi moduri de lucru și noi instrumente care să facă activitatea cu elevii mai eficientă, să înlăture rutina și să favorizeze implicarea elevilor, cum ar fi instrumentele TIC. E ușor de sesizat că, în ultimul timp, Internetul oferă o abundență de asemenea instrumente educaționale, ba chiar s-a transformat într-un adevărat labirint în care mereu e ceva nou de descoperit și de încercat.
Lucrarea propune cadrelor didactice câteva criterii de selecție a instrumentelor si aplicațiilor celor mai potrivite pentru contextul țn care predau, precum și câteva exemple de instrumente grupate după scopul lor la clasă.
9. Stoica-Fetea Didona-Mădălina, profesor
Colegiul Tehnic de arte și meserii „Constantin Brâncuși” Craiova
dido_2511[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Noile tehnologii în cadrul orelor de Limba și literatura română

Abstract: Lucrarea cuprinde modele de folosire a noilor tehnologii in cadrul orelor de Limba și literatura română, exerciții și sugestii de rezolvare.
10. Moise Luminița Dominica, profesor
Cristea Ruxandra, profesor
Școala Superioară Comercială "Nicolae Kretzulescu" București
dominic_moise[at]yahoo.com
Section: D
Title of paper: K_d_VIS: Arhitectura la granița dintre artă și știință

Abstract: În cadrul proiectului Erasmus+ "O lume a armoniei - ARTĂ ȘI ȘTIINȚĂ" am adus în preocupările școlare arhitectura, în scopul cultivării interesului pentru acest domeniu și pentru mediul construit. Împreună cu Fundația "De-a ARHITECTURA" elevii au fost coordonați pentru a depista probleme legate de spațiul urban ale comunității școlar, din care fac parte, și au căutat soluții de rezolvare a acestora. Împreună cu partenerii de proiect am dezvoltat creativitatea elevilor, i-am determinat să fie mai atenți la ceea ce se întâmplă în orașul lor, astfel ei vor fi capabili să transforme mediul construit pe baza observațiilor comune. Evident ca programele sofware au facilitat demersul nostru. Putem spune ca inovarea continuă prin abordarea interdisciplinară a domeniilor știință, tehnologie, inginerie și matematică - cunoscuta sub acronimul STEM- bazată pe aplicații conectate la lumea reală, se transformă în proiectul nostru prin adăugarea în ecuație a Artei în STEAM pentru a pregăti elevii cerințelor mileniului III.
11. Burlacu Natalia, dr. lector superior
Univestitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chișinău, Catedra Informatică și Tehnologii Informaționale în Instruire
NatBurlacu[at]hotmail.com
Section: B
Title of paper: Elaborarea, implementarea și aria de aplicare a jocurilor didactice digitale de tip “Crossword”

Abstract: The author and, also, the developer of present digital set of didactic games "Crossword" insists to correlate the concepts of didactic game and digital game into an own developed digital educational product. There are described some aspects of creation technology, as well the scope of proposed digital didactic games in various educational situations in this article.
12. Mihăescu Mihai, profesor
Colegiul Național "Al. Odobescu" Pitești
mihaescu_1978[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Utilizarea evaluării online la disciplina Economie

Abstract: Lucrarea va prezenta avantajele și dezavantajele utilizarii unei platforme online în procesul didactic.
13. Bunea Daniela (1), profesor, ambasador eTwinning
Melcu Cornelia (2), profesor, ambasador eTwinning
Nicolăiță Cristina (3), profesor, ambasador eTwinning
(1) Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” Sibiu
(2) Școala Gimnazială Nr. 9 „Nicolae Orghidan” Brașov
(3) Școala Gimnazială ”Gheorghe Magheru” Caraca
crist_nycol[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Rolul ambasadorilor în eTwinning

Abstract: Se vorbește foarte des, în ultimii ani, despre necesitatea utilizării, la toate nivelurile de învățământ, a tehnologiei, pentru a aduce școala mai aproape de elevi și pentru a-i motiva spre învățare. În acest context, tot mai multe platforme, resurse, proiecte, softuri etc. au fost create, în așa fel încât toți actorii implicați în sistemul de învățământ și, mai ales, elevii și profesorii să le poată accesa și utiliza la clasă. Unul dintre cele mai populare portaluri europene care pune la dispoziție cele menționate anterior este etwinning.net. Acesta numără în prezent peste 50000 de proiecte desfășurate, la aproape 10000 dintre ele participând și profesori români. Studiul își propune o descriere a rolului ambasadorilor eTwinning români în derularea activităților pe care le oferă acest program. Pe lângă aspecte teoretice, studiul oferă exemple de bună practică, rezultate ale implicării ambasadorilor în promovarea eTwinning în România, în spiritul sloganului acțiunii la nivel european, ”Transformăm educația în Europa”.
Ref.: http://ambasadoriietwinningromani.weebly.com/
14. Savin Irina Isabella, profesor dr. ing
Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași
savinisabella[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Barierele manageriale ale profesorului în activitatea didactică

Abstract: Educaţia este o activitate conştientă, organizată, planificată de formare şi dezvoltare a personalităţii ce implică elemente manageriale esenţiale. Metodele de învăţământ, predominant participativ, sunt specifice orientărilor manageriale actuale, sistemico-situaţionale, în care se raportează situaţia educaţională concretă la contextul educaţional mai larg al clasei de elevi, al şcolii, al zonei de dezvoltare socio-economică.
Tehnologiile moderne de informaţii şi comunicaţii pentru e-learning trebuie folosite în mai mare măsură, recunoscând potențialul societății informaționale și a noilor tehnologii la capacitarea maximă a potențialului acestor persoane. Accesul la noile tehnologii este o arie prioritară. Sunt necesare eforturi de promovare a unor concepte de succes, în vederea evitării info-excluderii. Necesitatea implicării profesorului, prin natura activităţii sale, ar trebui să-l dinamizeze şi să-l pună la curent cu noutăţile din domeniul educaţiei şi managementului educaţional, încât să i se ofere posibilitatea ca să devină un adevărat manager, atât la ore, cât și la nivelul școlii.
15. Savin Irina Isabella, profesor dr. ing
Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași
savinisabella[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Istoria calculatorului

Abstract: Există foarte puține persoane care să nu fi auzit de calculator, dar destul de multe care nu îl utilizează, mai ales cei cu vârstă înaintată. Cei tineri îl utilizează zilnic, ei având achiziționate competențele digitale, încă de la grădiniță. Dar, foarte puțini cunosc istoria apariției calculatorului, fiind interesant de aflat cum înaintașii noștri chiar dacă nu dispuneau de tehnologiile IT de astăzi, au reușit să ofere omenirii marile descoperiri în domeniul tehnico-științific care au revoluționat evoluția vieții.
16. Mariş Adriana Livia (1), profesor
Mariş Florin Ioan (2), profesor
(1)Colegiul Naţional "Coriolan Brediceanu" Lugoj
(2)Şcoala Gimnazială nr. 2 Lugoj
adrianamaris2000[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Grupurile online - mediu virtual de învăţare şi colaborare în cadrul unui proiect ERASMUS+

Abstract: Proiectul ERASMUS+ "ESCAPE - Enhanced Skills, Competence And Practice for the Economy", proiect de parteneriat strategic în domeniul şcolar, se desfăşoară în perioada septembrie 2014 - august 2017 şi are parteneri din 7 ţări: Austria (coordonator), Bulgaria, Cehia, România, Slovacia, Slovenia şi Ungaria. Proiectul este dublat de un proiect eTwinning la care, pe lângă cele şapte şcoli, mai participă şi o şcoală din Ucraina.
Pe parcursul celor trei ani de derulare a proiectului, sunt prevăzute şapte evenimente de învăţare / predare / formare, câte una în fiecare şcoală parteneră, la care participă grupuri de elevi şi profesori din toate celelalte şcoli. Aceste întâlniri au teme specifice, stabilite iniţial în formularul de aplicaţie pentru proiect. În cadrul lor, se desfăşoară activităţi şi se susţin lecţii de către profesorii din toate ţările partenere.
În perioada dintre aceste întâlniri, activităţile de proiect se desfăşoară pe portalul eTwinning, în grupuri internaţionale online: eGovernment, eSchool, eTravel, eNature, eCommunication, eTransport - în care elevii, pe lângă colaborarea cu partenerii din celelalte ţări şi realizarea sarcinilor din cadrul proiectului, au ocazia să utilizeze instrumente de învăţare online ca: Google docs, Google slides, Google spreadseets, Padlet, Kahoot, ZeeMaps, etc. Utilizarea acestora le permite elevilor să comunice şi să colaboreze cu partenerii din alte ţări, dar, în acelaşi timp, le dezvoltă cunoştinţele şi le stimulează creativitatea şi spiritul de observaţie.
17. Golumbeanu Anamaria Corina, profesor
Şcoala Gimnazială "Ion Ţuculescu" Craiova, Dolj
anamaria.golumbeanu[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: Resurse educaţionale MUST sau întrebări tip „formulas” pe o platformă Moodle

Abstract: În prezent, există preocuparea introducerii de resurse educaţionale digitale compatibile cu orice tip de device-uri mobile. De altfel, există iniţiativa Uniunii Europene care prevede ca educaţia să fie deschisă, adică accesibilă oricui, oricând, oriune şi pe orice dispozitiv.
Platformele de tip Moodle sunt o alternativă deoarece sunt Open Source, iar resursele educaţionale create sunt accesibile atât pe PC-uri cât şi pe tablete.
Feedback-ul instantaneu, versiunile multiple, posibilităţi de îmbogăţire şi interconectare cu instruente grafice interactive sunt câteva dintre avantajele utilizării întrebărilor de tip “formulas”. Un rol deosebit de important îl are profesorul care poate crea resurse educaţionale adaptate nevoilor clasei.
18. Dinică Maria (1), profesor
Dinescu Luminiţa (2), profesor
(1) Şcoala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu,
(2) Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu
Bucuresti
mariadinica[at]gmail.com
Section: D
Title of paper: Utilizarea tehnologiilor multimedia pentru explorarea noilor frontiere ale cunoaşterii ştiinţifice

Abstract: Noile tehnologii au avut un impact deosebit în cercetare şi educaţie, redefinind noţiunile de observare şi măsurare, principalele metode ştiinţifice de cunoaştere a realităţii, şi facilitând tranziţia de la predicţia teoretică la confirmarea experimentală a unor fenomene. Cu ajutorul tehnologiilor multimedia au putut fi modelate şi simulate fenomene fizice dificil de pus în evidenţă, precum undele gravitaţionale şi teleportarea cuantică, şi au putut fi studiate noile frontiere ale Universului. În această lucrare prezentăm modul în care elevii pot accede la rezultate ştiinţifice recente, prin explorare de date şi descoperire de noi cunoştinţe, cu ajutorul tehnologiilor multimedia.
19. Vînătoru Mariana, profesor
Liceul Tehnologic Transporturi Auto, Craiova
vinatoru_mariana[at]yahoo.com
Section: C

Title of paper: Proiectarea şi desfăşurarea sarcinilor didactice bazate pe TIC la orele de Limba română

Abstract: Lucrarea urmăreşte să evidenţieze rolul tehnologiilor moderne în proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de predare- învăţare în cadrul disciplinei Limba şi literatura română. În loc să ne cantonăm în ansamblul metodelor tradiţionaliste, într-o eră informatizată, profesorul trebuie să răspundă constructiv şi eficient noilor tehnologii. În era digitală în care trăim, paradigma cunoaşterii trebuie să fie una a dialogului,iar ca şi celelalte inovaţii ale omenirii, şi tehnicile moderne trebuie să devină asimilate în practica pedagogică, fără a afecta fundamentele învăţării.În contextul informatizării, profesorul are la îndemână multiple resurse didactice virtuale, mijloace formative electronice devenite eficiente în predarea limbii române ca limbă maternă.
Lucrarea se concentrează pe două aspecte esenţiale: realizarea portofoliului elevului la disciplina literatură română uzând de mijloacele informatice(ex. Microsoft Power Point) şi participarea la WebQuest, metodă ce îi încurajează pe elevi asupra sarcinilor finalizate şi asupra rezultatelor, creând premisa unor viitoare experienţe de învăţare. Cu ajutorul acestor WebQuest-uri, elevii, valorificând resurse bazate pe Internet, îşi pot clarifica şi aprofunda propria înţelegere; îşi pot antrena gândirea pentru orice temă posibilă.

20. Élthes Zoltán, conf. univ. dr.
Universitataea Babes-Bolyai Cluj-Napoca
eltheszoltan[at]yahoo.com
Section: A

Title of paper: Utilizarea gamificării în eLearning

Abstract: Gamificarea este o metodă nouă şi atractivă menită să atragă atenţia elevilor şi studenţilor asupra posibilităţii dobândirii de cunoştinţe prin joc. Tinerii secolului 21, membri ai generaţiilor Y sau Z, sunt atraşi de jocuri, de jocuri pe calculator, unde performanţele realizate sunt evaluate rapid prin punctaje sau feedbackuri personalizate. Ei sunt interesaţi de transformarea unor lecții sau cursuri modulare în situații autentice de joc prin care devin capabili să absoarbă în mod eficient informațiile și să angajeze memoria pe termen lung. Ca atare, este nevoie de încurajarea creativităţii cadrelor didactice prin Game Based Learning, prin promovarea unor metode didactice inovative, unde profesioniştii din diferite niveluri ale educaţiei devin creatori de jocuri şi adoptă practici creative de predare. Acest studiu se va referi în special la legătura dintre cunoaşterea în sine şi experienţa favorabilă furniztă prin gamificare.

21. Bostan Mihaela, profesor
Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacau
mihaelabostan01[at]gmail.com
Section: C

Title of paper: Managementul platformelor de eLearning

Abstract: Prezentarea categoriilor de cursuri online pe platformelor de eLearning https://cmeb.moodle.ro/ și http://moodler.ro/, http://bacau.moodler.ro/ .

22. Taclit Daniela Nadia, profesor
Colegiul Național ”Radu Greceanu”, Slatina, Olt
dana_taclit[at]yahoo.com
Section: C

Title of paper: Cursul optional ”Matematica și globul științelor”

Abstract: ”Matematica și globul științelor” curs opțional pentru clasele a IX-a si a XII-a, desfășurat cu elevii, vizează caracterul interdisciplinar al matematicii, reflectă obiectiv unitatea științelor naturii și conștientizează relația om-univers. Motivarea și susținerea elevilor în activitatea de învățare e-Learning în vederea eficientizării performanței școlare la disciplinele matematică și științe,cât și dezvoltarea competențelor secolului XXI.
Activitățile propuse în proiect sunt eligibile,suficiente și necesare,sunt descrise ca modalitate de desfășurare, cuprind obiectivele/competențele urmărite a fi realizate,resurse materiale diversificate (chestionare de selecție, reviste, culegeri de diferite specialități, site—uri educaționale, programul AeL-laborator informatică, calculator-Internet,etc.) data/săptămâna desfășurării activității și responsabilul (profesorul coordinator și de altă disciplină). Activitățile vizează: aplicațiile practice ale matematicii în fizică, informatică, chimie, biologie, geografie, muzică, artă, literatură, arhitectură, sociologie, economie, curiozități matematice, paradoxuri matematice, etc. Graficul activităților este realizat prin Diagrama GANTT (PRIMAVERA PROJECT PLANNER),cuprinde toate activitățile proiectului, demonstrează un management coerent și eficient al timpului și este însoțit și de Graficul PERT și Programul SCHEDULE.

23. Profesori: Ciubuc Iuliana, Traşcă Iuliana, dr. Badea Mariana Lili,
Elevi: Moise Alexandru Florin, Stroană Adriana, Ciobanu Alexandra, Tȋrnăcop Dragoş, Dobre Iulian Andrei,
Colegiul "Ion Kalinderu", Buşteni
Școala Gimnazială Sanatorială, Buşteni
Școala Gimnazială Gh. Popescu, Mărgineni, Slobozia
Colegiul National ”Iulia Hasdeu”, Bucureşti
iulialuci[at]gmail.com
lili_ana_9@[at]yahoo.com
mariana_lili2000[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Experimentul Eratosthenes - proiect internaţional eTwinning, un model pentru abordarea transdisciplinară şi integrarea unor noţiuni şi concepte ȋn curriculum

Abstract: Experimentul Erathosthenes, descoperit şi utilizat de peste 2200 de ani, pe cât este de simplu, pe atât este de util pentru abordarea multidisciplinară şi trandisciplinară la orice nivel de ȋnvăţământ. Elevi de pe toate continentele cooperează și colaborează pentru a reproduce cu cât mai mare precizie unul din cele 10 experimente științifice, cele mai frumoase din toate timpurile: calculul circumferinței Pământului prin măsurări Eratosthenes. Elevii şcolii noastre, ȋn colaborare cu câteva şcoli din România şi cu numeroase şcoli de pe 4 continenete, participă cu mult succes şi implicare la acest proiect inovativ eTwinning, care se află la a 10-a ediţie si este intitulat "Eratosthenes", fondat de Eric Vayssie (Franţa) şi Bill Kostopoulos (Grecia).
Ţinând cont de importanţa abordării transdisciplinare, multidisciplinare, şi utilizând metode interactive ȋn procesul de ȋnvăţământ, analiza conceptuală, abordarea structural-sistemică, funcţională şi interacţională, le schimbă elevilor radical modul de gândire. Cunoştinţele dobândite nu mai sunt “aşezate separat ȋn sertarele minţii”, ci sunt tratate ȋn mod sistemic. De aceea, dorim să le ȋmpărtăşim colegilor din ȋnvăţământul preuniversitar experienţa pe care am dobandit-o prin intermediul acestui proiect eTwinning.
24. Lukacs Tiberiu (1), profesor
Lukacs Diana Elena (2), profesor
(1) Școala Gimnazială Sfînta Varvara Aninoasa,
(2) Colegiul Tehnic Constantin Brâncuși Petrila
cassiopealt[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Utilizarea noilor formulare Google 2016 în educație

Abstract: Învățarea asistată de calculator este percepută de multe ori doar ca o modalitate de predare cu ajutorul calculatorului, și de puține ori ca un întreg proces de predare-învățare-evaluare. Un test online, realizat pentru elevi, vine cu avantaje si dezavantaje. De cele mai multe ori testele nu se pretează la nivelul clasei, nu conțin itemi doriți de profesori sau nu conțin punctaj. Pentru a preîntâmpina aceste neajunsuri, cadrul didactic ar trebui să poată realiza singur un test care să ofere feedback imediat cu punctaj si soluție la itemii cu răspuns greșit. Noile formulare Google 2016 îndeplinesc aceste cerințe și sunt ușor de creat. Lucrarea își propune să fie un document didactic pentru cadrele didactice ce doresc să utilizeze noile formulare Google la clasă.
25. Basu Mihaela, dr. inginer
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iasi
bsmihaela[at]yahoo.com
Section: E
Title of paper: Bariere în comunicarea didactică și soluții de îndepărtare a acestora

Abstract: Comunicarea didactică este un ansamblu de activităţi, o formă de relaționare între educat și educator, în cadrul căruia comunicarea prin limbaj este doar una dintre componente, este drept, dar cea mai importantă, prin complexitatea ei. Uneori activitatea şcolară nu se poate desfăşura la parametrii optimi din cauza unor surse de distorsiune, numite şi bariere sau blocaje în comunicare. Unii elevi nu manifestă interes față de școală și astfel închid canalul de comunicație. Cauzele pentru care elevii se implică prea puțin sau deloc în dialogul școlar sunt uneori obiective, întemeiate, iar alteori subiective, nejustificate. Chiar și atunci când este vorba despre cauze subiective, simpla constatare a acestui fapt nu este capabilă sa rezolve problemele. Într-o intervenție educativă de succes, după indentificarea cauzelor se recurge la elaborarea unor strategii acționale de contracarare a manifestărilor nefavorabile și de promovare a celor favorabile.
26. Radu Catalin, dr.
Universitatea Naţională de Apărare "Carol I"
karadu[at]gmail.com
Section: A
Title of paper: Jocurile Serioase, prezent si perspective

Abstract: Jocurile serioase pot fi un partener de încredere al profesorului atunci când acesta doreşte să dezvolte aptitudini complexe care necesită autonomie în gândire, capacitate de sinteză, transdisciplinaritate. Lucrarea analizează indicatorii de succes şi paşii care trebuie parcurşi pentru ca un joc serios să fie acceptat de elev ca un adaos de valoare în educaţia sa.
27. Petrescu Ileana, profesor
Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti
ilene_info[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Forme ale software-ului educaţional întâlnite în procesul didactic

Abstract: Evoluţia rapidă a noilor tehnologii de informare şi comunicare a condus la evoluţia la fel de rapidă a software-lui educaţional care este utilizat cu succes în procesul didactic. Compania SIVECO, prin sistemul AeL, a oferit cadrelor didactice, indiferent de specializarea acestora, o bibliotecă digitală valoroasă de lecţii interactive, potrivite oricărui tip de lecţie din didactica tradiţională. Formele software-ului educaţional, întâlnite în procesul didactic, sunt potrivite tipurilor de lecţii utilizate în timpul orelor de curs de către cadrele didactice.
28. Mircioagă Nectara Elena, dr. ing. prof.
Ciobanu Lucreția Roxana, profesor
Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” București
nectara[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: Adobe Spark- o solutie pentru realizarea lectiilor virtuale

Abstract: Lucrarea isi propune sa prezinte platforma ADOBE SPARK, un produs software adecvat in activitatea de concepere si elaborare a lectiilor virtuale: Spark Post, Spark Page, Spark Video.

Ref.: https://spark.adobe.com/

29. Chiribau-Albu Mihaela , profesor lb. romana
Intuneric Ana , profesor informatica
Colegiul National "Ferdinand I" Bacau
mihaelachiribau[at]hotmail.com
Section: C
Title of paper: Tutorialul − o nouă experiență de învățare

Abstract: Lucrarea prezintă experințele de învățare și bună practică din cadrul proiectului Erasmus+ Mobilități elevi, ”Ferdinand-TUTOR”, nr. 2015-1-RO01-KA102-014651, derulat pentru o perioadă de un an la Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău. Elevii au beneficiat și de o perioadă de practică de trei săptămâni în firme IT din Italia, timp în care au învățat pas cu pas cum să realizeze un tutorial.
30. Dumitru Cristina, Lector univ. dr.
Uniersitatea din Pitesti
cristina_tabacaru[at]yahoo.com
Section: A
Title of paper: Utilizarea dispozitivelor electonice de comunicare in evaluarea si diagnosticarea limbajului si a comunicarii

Abstract: În practica de zi cu zi, evaluarea comunicării este îngreunată deoarece majoritatea metodelor de diagnosticare sunt verbale. Se impun următoarele cerinţe: materialul şi condiţiile de aplicare trebuie să ţină cont de accesibilitatea maximală pentru elevi pe toţi parametrii, în metodologie se introduc sarcini similare, cu scopul de a exclude influenţa factorilor întâmplători. În procesul observării se reţine atenţia pe caracterul comunicării, iniţiativă, capacitate de a intra în dialog, susţinerea şi continuarea acestuia, ascultarea celuilalt, al partenerului de dialog, înţelegere, expunere clară a gândurilor sale. simbolurile pot fi organizate în cartea de comunicare pe secţiuni/ categorii tematice sau pe activităţi. În mod similar, dispozitivele dinamice cer abilităţi de a recunoaşte şi a utiliza tehnici de încadrare în categorii. Intervenţia comunicării alternative șia ugmentative (utilizarea dispozitivelor electroncice) este adesea un proces de termen lung, deoarece elevii care au nevoie de acest sistem de obicei sunt incapabili să vorbească sau să scrie din cauza unor afecţiuni cronice, mai mult decât din cauza unor dizabilităţi temporare. Nevoile de comunicare şi capacităţile acestora se schimbă. Astfel, evaluarea comunicării şi intervenţia pe această trebuie să fie un proces dinamic. Studiul nostru demonstrează ca beneficiile unor astfel de sipoztive se extind și asupra subiecților care nu au nevoie în comunicare de aceste dispozitive, datorat atât funcției de sprijin și suport pe care îl au acestea. Astfel, utilizarea lor în practica de evaluare permite acumularea unui feedback semificativ cu privile la nevoile subiecților, cât și la inițierea unui plan complet de intervenție.

Cuvinte cheie: evaluare, comunicare, dispozitive electronice

31. Ciurea Viorica, profesor
Școala Gimnazială "Anton Pann" Craiova, judeţul Dolj
viorica_ciurea1[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Noile tehnologii folosite în cadrul orelor de istorie

Abstract: Folosirea noilor tehnologii în cadrul orelor de istorie permite prezentarea lecțiilor de istorie într-un format multimedia atrăgător, care să faciliteze achiziția de cunoștințe, ancorarea și orientarea elevilor în timp şi spațiu şi exprimarea ideilor în diferite moduri, Modalitățile de integrare TIC la disciplina istorie sunt nelimitate și se pot concretiza prin. inserarea în momentele lecției a unor surse istorice, informații, imagini, fișe de lucru utilizând calculatorul-sau videoproiectorul, care să susțină activitatea de învățare, parcurgerea unor sarcini de învățare individuale sau de grup utilizând internetul, realizarea unor teste interactive folosind aplicaţii :Hot Potatoes sau Wondershare Quiz Creator, realizarea feed-backului, reducerea stării de stres a elevului, eliminarea subiectivităţii umane în procesul de evaluare, realizarea autoevaluării şi a evaluării simultane a mai multor elevi cu nivele de pregătire diferite, deoarece testele de evaluare sunt realizate de asemenea pe nivele de dificultate diferite dar şi eliminarea stării de stres şi a emotivităţii elevilor. Însă, profesorul trebuie să înțeleagă potențialul pedagogic al folosirii noilor tehnologii și să aibă capacitatea de a le integra în procesul didactic de predare – învățare-evaluare, fără a exclude demersurile tradiționale, de la proiectare până la desfășurare și la realizarea feed-back-ului. Mediul virtual nu introduce doar o schimbare a modului în care se vor desfășura activitățile, dar asigură și o mai bună realizare a lor.
32. Blaga Mirela (1), Prof. univ. dr.
Dan Dorin (1), Conf. univ. dr.
Karabulut Mustafa (2), Cercetator Dr.
(1) Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
(2) Gaziantep University, Turcia
mblaga[at]tex.tuiasi.ro
dandorin[at]tex.tuiasi.ro
Section: B
Title of paper: e-Carpet-School - Resurse interactive de învățare asistată de calculator pentru tehnologia covoarelor

Abstract: Proiectul european Programul Erasmus+, 2014-1-TR01-KA202-012983, cu acronimul “e-Carpet-School”, și-a propus să contribuie la activitățile de educare și formare a personalului din sectorul țesătoriilor de covoare din țările Uniunii Europene. Scopul este de a dezvolta o nouă curriculă și materiale educaționale și de formare bazate pe tehnologia informației, dezvoltate special pentru a satisface nevoia asigurării unei calificări la nivel superior a forței de muncă pentru sectorul țesătoriilor de covoare. În acest context, și având în vedere recentele progrese tehnologice ale mașinilor de țesut covoare, activitățile proiectului s-au desfășurat în cadrul unui parteneriat realizat prin colaborarea sectorului privat cu organizații guvernamentale care au legătură cu pregătirea vocațională, și cu instituții de învățământ. Consorțiul proiectului a elaborat o nouă curriculă pentru meseriile existente în sectorul producției de covoare, în scopul recunoașterii în mod oficial a acestor meserii vocaționale. În al doilea rând, au fost realizate instrumente de învățare bazate pe tehnologia informației, cum ar fi o platformă de e-learning și un software pe DVD, pentru prezentarea conținutului de învățare. Avantajele sistemului interactiv de studiu online și offline vor contribui la depășirea problemelor majore cauzate de lipsa de experiență practică a cursanților.

Ref.: http://www.e-carpetschool.com

33. Constantin Vlad, Cercetator Drd.
UNATC Bucuresti, CINETic - Centrul Cinetic-Centrul Internațional de Educație în Tehnologii Inovativ Creative
vlad.tiberiu.constantin[at]gmail.com
Section: A
Title of paper: Realitate Virtuala. Modele educationale, beneficii si intrebari deschise

Abstract: Lucrarea cuprinde două părți principale, prima axată pe expunerea Centrului Cinetic-Centrul Internațional de Educație în Tehnologii Inovativ Creative al UNATC, Bucuresti, care, la ora actuală este cel mai modern centru de acest gen de la noi din țară, iar în a doua parte a lucrării voi face o scurtă incursiune în modelele educaționale aflate la granița dintre artă și tehnologia experimentală contemporană, modele din care nici cinematografia nu face excepție prin teoretizările postmoderne care înlocuiește tipul de reprezentare realistă cu o estetică a interacțiunii. În partea finală voi exprima, din punctul meu de vedere, câteva probleme pe care le ridică utilizarea acestor tehnologii din perspectiva conexiunilor dintre natura exterioară și sinele interior, dintre psihologie, etică și bioetică. Centrul CINETic încearcă să creeze poli de expertiză în domeniu, plecând de la premisa că se produce un salt calitativ odată cu existența acestui centru și cu posibilitatea studenților de a învăţa aici, indiferent că vorbim de licență, master sau doctorat. Studenţi din universităţi diferite vor putea veni să exerseze și să cerceteze realizându-se astfel o relație mult mai echilibrată dntre știință și componenta artistică, venită din partea noastră. Toată această explozie de tehnologii care explorează realitatea virtuală prin tehnici imersive, înțelegând prin imersivitate proprietatea sistemului de realitate virtuală (VR) de a provoca senzaţia de prezenţă în mediul virtual, adică utilizatorul/participantul/studentul/elevul se simte în „locul’ din mediul virtual afişat pe un display sau un ansamblu de display-uri, poate aduce beneficii majore sistemului educațional sub rezerva studierii mai în profunzime de către filosofia mentalului și de științele cognitive a impactului pe care aceste tehnologii îl au asupra subiectului uman.

Ref.: http://cinetic.arts.ro/

34. Stan Ioana, elev
Marciuc Ștefania, elev
Marciuc Daly , profesor
Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Satu Mare,
Centrul Județean de Excelență Satu Mare
daly.marciuc[at]gmail.com
Section: D
Title of paper: Dezvoltarea competențelor în Matematică și Științe prin activități de modelare. Studiu de caz – rezolvarea unei probleme de optică geometrică

Abstract: În această lucrare prezentăm un proiect realizat de elevi de clasa a IX-a cu ajutorul software de modelare matematică GeoGebra. Problema pe care elevii și-au propus să o rezolve se referă la determinarea numărului de imagini formate în două oglinzi care se intersectează, în funcție de unghiul format de cele două oglinzi și de poziția obiectului sursă. Culegerile de Fizică prezintă soluții ale acestei probleme doar pentru cazul în care unghiul format de oglinzi este de forma 180 grade /n, cu n număr întreg. Cu ajutorul aplicației GeoGebra elevii au construit un model al sistemului de oglinzi, care le permite să investigheze toate configurațiile posibile. Construcția modelului a presupus utilizarea unor cunoștințe de Optică, de Geometrie, lucrul cu coordonate polare și utilizarea la nivel avansat a aplicației GeoGebra. Prin realizarea acestui proiect, elevii sunt inițiați în activitatea de cercetare, care solicită corelarea unor cunoștințe din domenii diferite, dar și perseverență, rigoare, pasiune.

Ref.: http://www.eminescusm.ro/

35. Poka Ștefan, profesor
Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai" Cluj-Napoca
stefan.poka[at]moodle.ro
Section: C
Title of paper: Teste online - Repetabilitate și standarde de calitate

Abstract: Aplicarea unui test are de regulă ca și scop cuantificarea nivelului de cunoștințe, competențe și deprinderi dobândite de către cel testat. Platformele de elearning includ posibiltatea evaluărilor online de diverse tipuri, cu itemi care în marea majoritatea cazurilor se limitează la a fi de tip grilă (răspuns cu alegere multiplă), adevărat-fals și/sau itemi de completare. În condițiile în care în enunțul itemilor pentru teste online se folosesc variabile Wiris, se asigură repetabilitatea testului (cu regenerarea aleatoare a itemilor incluși); se crează astfel premisa de a trece de la funcția de evaluare a testării la funcția de învățare, la posibilitatea de a spori motivația elevului de a-și asuma propria răspundere pentru învățare. Calitatea unei evaluări depinde în mod esențial și de varietatea de itemi folosiți; pe platformele de elearning din Rețeaua Edu Moodle Romania, standardele de calitate ale evaluărilor sunt ridicate și pentru că integrarea softului Wiris dă posibilitatea folosirii unei palete mai largi de itemi, printre care și itemi de tip răspuns deschis.

Ref.: http://www.moodle.ro/

36. Şchiopu Liliana (1), profesor
Gîju Adriana (2), profesor
Stoe Andrei (1), elev
Cojocaru Marian (2), elev
(1) Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” Craiova
(2) Colegiul Naţional Militar “Tudor Vladimirescu” Craiova
adrianagiju[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: Utilizarea produsului software EASY FLASH, curs opţional de informatică

Abstract: Un opţional de informatică foarte îndrăgit de către elevi este opţionalul de FLASH. Acest C.D.Ş. oferă elevilor posibilitatea de a învăţa metode pentru a crea animaţii interesante, atractive şi educative. Pentru a veni în sprijinul lor, împreună cu ei am creat un tutorial folosit deja cu succes de către elevi. Acesta conţine aplicaţii numeroase şi diverse, astfel încât elevii să înveţe elemente de bază în FLASH şi totodată să-şi poată dezvolta imaginaţia, iniţiativa şi spiritul creativ. Iniţiativa noastă doreşte deopotrivă să încurajeze şi dezvoltarea materialelor de predare şi învăţare în format digital, pentru a asigura calitatea ofertelor educaţionale online. Considerăm că poate fi un exemplu simplu de software educațional, atractiv şi căutat de către elevi. Elevii sunt stimulaţi să studieze noul software deoarece aplicaţiile realizate îi pregătesc pentru a fi competitivi şi în perspectiva diverselor concursuri, conferinţe și chiar a unei cariere posibile.
37. Cercelaru Margareta, profesor inv. primar
Școala Gimnazială "Nicolae Romanescu" Craiova
margarette_x[at]yahoo.co.uk
Section: C
Title of paper: Prelucrări digitale în predarea geografiei

Abstract: Introducerea noilor tehnologii ale informatiilor și comunicatiilor la orele de geografie, îmbunătățește atât eficiența, cât și efectivitatea procesului de învățare. Elevii își însușesc un sistem de noțiuni cu un grad mare de abstractizare și generalizare și își formează o serie de reprezentări despre mediul înconjurător, reușind să înțeleagă fenomene complexe, cauzalitatea și relațiile dintre acestea. Lucrarea prezintă câteva modalități comune și abordabile chiar de către elevii mici, privind prelucrările digitale multimedia, în contextul unei lecții de geografie cu subiectul „Apele curgătoare - Râul Ialomița”.
38. Zărnescu Mădălina, profesor
Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” Constanţa
mada_zarnescu[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Testele iniţiale – o problemă rezolvată cu ajutorul testelor online

Abstract: Începutul de an şcolar este de fiecare dată o provocare atât pentru profesori cât şi pentru elevi. Profesorii trebuie să pregătească planificări, orare, unităţi de învăţare, lecţii şi nu în ultimul rând teste iniţiale. Este adevărat că nu toţi profesorii dau aceste teste, dar analiza SWOT este se pare solicitată la nivel de catedră, la nivel de şcoală. Utilizarea calculatorului, a laboratorului de informatică, precum şi accesul la internet în timpul orelor de TIC, m-au determinat să încerc o variantă mai simplă, mai comodă şi de ce nu foarte apreciată de elevi: testare iniţială online. Aceasta presupune din partea profesorului cunoaşterea unor tehnologii moderne de lucru, dar şi un timp redus de concepere şi de sintetizare a rezultatelor, iar din partea elevilor, un interes deosebit pentru un test iniţial „altfel”, un test al cărui rezultat este primit pe loc şi nu lasă loc niciunui fel de interpretare.
39. Dogaru Ileana, profesor
Colegiul Naţional “Ştefan Odobleja”, Craiova
ileana.dogaru[at]gmail.com
Section: C
Title of paper: Utilizarea VoiceThread în educaţie

Abstract: VoiceThread este un instrument de colaborare, care permite unui utilizator înregistrat să partajeze imagini, să scrie, să înregistreze un comentariu audio, să discute cu alţi utilizatori, să scrie comentarii sub formă de text la un document online. Poate fi folosit atât ca metodă complementară de predare, cât şi pentru realizarea unor proiecte în sistem colaborativ.

Ref.: https://voicethread.com/howto/category/creating-web-application/

40. Făt Silvia, Conf. univ. dr.
Universitatea din Bucuresti,
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
silvia.fat[at]fpse.unibuc ro
Section: A
Title of paper: Utilizarea tehnologiei în educația matematică

Abstract: Articolul prezintă aspecte selective ale unui unui studiu realizat în anul 2016, în domeniul educației matematice, de către Societatea de Științe Matematice din România. O primă parte include analiza educației matematice în lume, cel de-al doilea reflectă aspecte ale utilizării tehnologiei în predarea matematicii școlare în România. Articolul face o prezentare a modului în care este utilizată tehnologia ca suport pentru matematică, enumerând punctele forte și slabe, așa cum reies acestea din opiniile profesorilor de matematică.

Ref.: Societatea de Științe Matematice din România (SSMR) - http://ssmr.ro/

Nota (sursa SSMR): Într-un sondaj realizat anul trecut, de către Consiliul Naţional al Elevilor, cu privire la diferite aspecte ale sistemului de învăţământ din România, reiese faptul că:
- 78% dintre elevi nu consideră curriculumul corelat la așteptările, nevoile şi interesele lor
- 60% consideră că, în forma actuală, curriculumul nu îi pregătește pentru piața muncii
- 49% dintre elevi au considerat că în sistemul de învățământ preuniversitar nu le-au fost puse în valoare abilitățile și competențele
- 34% consideră că doar o mică parte din ce au învățat la școală are utilitate practică.

41. Petrovici Adriana, profesor
Zaharia Dan, profesor
Liceul Tehnologic "Vasile Sav", Roman
adri_petrovici[at]yahoo.com
Section: C
Title of paper: Aportul resurselor digitale în dinamica procesului experienţial metacognitiv al elevilor

Abstract: Asigurarea progresului în învățarea matematicii, solicită profesorului timp și efort pentru proiectarea și parcurgerea consecventă a procesului de evaluare absolut necesar identificării și evaluării obstacolelor întâmpinate de elevi în însușirea corectă și creativă a cunoștințelor. Analiza rezultatelor este de asemenea cronofagă și trebuie urmată de alegerea, experimentarea și aplicarea unor strategii adecvate pentru depășirea dificultăților.Valorificarea oportunităților TIC și blended learning-ului, elaborarea resurselor digitale adaptate potențialului elevilor și folosirea lor în demersul didactic, simplifică mult munca de rutină a profesorului și asigură corelarea dinamică a evaluării cu intervenția oportună în procesul de învățare a elevilor.
Receptivitatea pentru utilizarea resurselor digitale personalizate în „aventura”, adesea plină de obstacole, trăită de elevi în acumularea cunoștințelor de matematică are și un alt avantaj dominant, facilitarea efortului comun depus de profesor și elev pentru dobândirea competenței cheie - „a învață să înveți”. Lucrarea argumentează impactul pozitiv asupra rezultatelor învățării dacă, în completarea activității colaborative din sala de clasă, elevul are la dispoziție pentru activitatea individuală, un pachet de resurse educaționale personalizate (lecții virtuale, videoclipuri explicative, hărți conceptuale, glosare, teste, etc) care trebuie studiate în spațiul virtual - un mediu familiar și agreat. În această simbioză, context educațional optim și resurse care garantează criteriile calității didactice - fundamentare științifică, concizie, atractivitate și structurare coerentă, dinamica experiențelor metacognitive parcurse de elevi în procesul învățării favorizează captarea atenției și motivează interesul pentru cunoaștere, înlesnește disciplinarea minții și formarea deprinderilor, conștientizarea procesului de învățare și consolidarea competențelor.
42. Bâldea Ana-Maria (1),
Garabet Mihaela (1,2), profesor
(1) SIVECO România
(2) Colegiul Național “Grigore Moisil”, București
ana.baldea[at]siveco.ro
mihaela.garabet[at]siveco.ro
Section: D
Title of paper: Proiecte de cercetare și învățarea inovativă a Științelor

Abstract: Lucrarea prezintă aspecte manageriale și rezultate obținute în derularea și aplicarea în activitatea educațională a unui proiect de cercetare derulat de SIVECO România: Inspiring Science Education. Proiectul și-a propus implicarea în resuscitarea interesului elevilor pentru studiul ștințelor, precum și în facilitarea înțelegerii acestora prin dezvoltarea unor proiecte educaționale inter și transdisciplinare.


INSCRIERE ONLINE
(Click here)- Formular de inscriere online a rezumatului lucrarii

Despre proiectele educaţionale CNIV şi ICVL: http://c3.cniv.ro, http://c3.icvl.eu

C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"
C3VIP: "Consistency-Competence-Clarity-Vision-Innovation-Performance"

Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează
• lucrul la proiecte,
• activităţile colaborative,
• metodele şi experimentele ştiinţifice,
• gândirea creativă şi intuiţia,
• argumentaţia şi demonstraţia.