CNIV 2016

Obiective - Proiectul CNIV


NEW TECHNOLOGIES IN EDUCATION AND RESEARCH

Virtual Environments for Education and Training, Software and Management for Education

Promovarea tehnologiilor moderne în educaţie şi cercetare

2010 - Towards a Learning and Knowledge Society - 2030

Phase II - Period 2010-2020: e-Skills for the 21st Century

"Școala cea mai bună este aceea în care înveți, înainte de toate, CUM să înveți!" Nicolae Iorga

"Learning is evolution of knowledge over time." Roger E. Bohn, 1994  „Thinking is evolution of learning over time” M. Vlada, 2014
"All what is correct thinking is either mathematics or feasible to be transposed in a mathematical model."
Grigore C. Moisil
(1906-1973)- Computer Pioneer Award of IEEE (1996)
"With the help of technology, teachers will be leaders in the transformation of education around the world." Craig R. Barrett – Chairman, Intel Corporation
"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi" Peter Drucker
"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand". A. Einstein

CALCULATORUL: mijloc de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării
TEHNOLOGIA: mediator al unei Educaţii de calitate
ELEVII ŞI STUDENŢII: participanţi activi la propriul proces de învăţare

A R G U M E N T E | P R O I E C T E | A C Ţ I U N I (CNIV 2010)
NEW TECHNOLOGIES IN EDUCATION AND RESEARCH

Obiective Generale


Implementarea tehnologiilor societăţii informaţionale (IST / FP6 / FP7 / Horizon 2020) la nivelul exigenţelor Uniunii Europene

 • Implementarea directivelor Conferinţei de la Bologna (1999) în sistemul educaţional din România şi a strategiilor europene: strategia Lisabona (The Lisbon Strategy was adopted in March 2000 and aims to make the EU
  the most dynamic and competitive economy by 2010); iniţiativa i2010; planul de acţiune eEurope 2005; FP7 Framework Programme - ICT / Europe
 • Realizarea cadrului de manifestare a iniţiativelor profesionale şi de management ale comunităţii universitare şi preuniversitare
 • Realizarea de activităţi concrete privind colaborarea cu firmele de profil pentru o pregătire adecvată a resurselor umane pentru piaţa muncii
 • Promovarea şi implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, promovarea spiritului de lucru/cercetare în echipă, atragerea şi includerea tinerilor în programele de cercetare şi dezvoltare, promovarea şi implementarea tehnologiilor de tip IT&C în educaţie şi în formarea continuă

Obiective Specifice

Elaborarea de cercetări, proiecte şi aplicaţii în domeniile de E-Learning, Software şi Management Educaţional

 • Promovarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniile e-Learning, Software Educaţional şi Virtual Reality
 • Lansarea de programe pentru introducerea în procesul de învăţământ a tehnicilor de e-Learning
 • Sprijinirea profesorilor şi specialiştilor în activitatea de introducere şi utilizare a tehnologiilor moderne de predare-fixare a cunoştinţelor în formarea iniţială şi continuă
 • Intensificarea colaborării între elevi, studenţi, profesori, pedagogi, psihologi şi specialişti IT în activităţile de concepere, proiectare, elaborare şi testare a aplicaţiilor de software educaţional
 • Creşterea rolului şi răspunderii cadrelor didactice în conceperea, elaborarea şi utilizarea metodelor tradiţionale în complementaritate cu tehnologiile şi metodele moderne de tip IT, în procesul de formare inţială şi formare continuă
 • Promovarea şi dezvoltarea tehnologiilor informatice în activităţile educaţionale, de management si de training
 • Promovarea şi utilizarea produselor de Software Educaţional în învăţământul superior şi preuniversitar


INVITAŢIE: Organizaţiile, asociaţiile şi firmele sunt aşteptate cu propuneri, inclusiv pentru Premii în vederea colaborării în spiritul obiectivelor CNIV.

CNIV - The National Conference on Virtual Learning, Romania

General objectives

 • The implementation of the Information Society Technologies (IST) according to the European Union Framework-Programme (FP6, FP7, Horizon 2020).
 • The implementation of the Bologna Conference (1999) directives for the romanian educational system.
 • The development of a Romanian Framework supporting the professional and management initiatives of the educational community.
 • The organization of the activities concerning the cooperation between the educational system and the economical companies to find out an adequate distribution of the human resources over the job market.
 • To promote and implement the modern ideas for both the initial and continuing education, to promote the team based working, to attract and integrate the young graduates in the Research and Development projects, to promote and implement ICT for initial and adult education activities.

Particular objectives

 • The development of Research, projects, and software for E-Learning, Software
  and Educational Management fields.
 • To promote and develop scientific research for e-Learning, Educational Software and Virtual Reality
 • To create a framework for a large scale introduction of the e-Learning approaches in teaching activity.
 • To assist the teaching staff and ICT professionals in the usage of the modern technologies for teaching both in the initial and adult education.
 • To improve the cooperation among students, teachers, pedagogues, psichologists and IT professionals in specification, design, coding, and testing of the educational software.
 • To increase the teachers' role and responsibility to design, develop and use of the traditional tehnologies and ICT approaches in a complementary fashion, both for initial and adult education.
 • To promote and develop information technologies for the teaching, management and training activities.
 • To promote and use Educational Software Packages for the initial and adult education.

Deploying Education Environments for the 21st Century

Objectives | Intel : www.intel.com/education


Share Intel’s worldwide best practices for education; Education solution towards 21st Century challenges; Identify key ingredients of 1:1 education solution

 • Develop 21st-century skills: media literacy, critical and systems thinking, problem solving, collaboration, self-direction, global awareness, and civic literacy
 • Develop ICT skills: Word processing, online collaboration, Internet research, multimedia production, etc.
 • Improve student access to information: Intranet and Internet connectivity
 • Enhance school productivity: Teacher and administrator efficiency
 • Improve teaching practice: Improve teachers’ subject knowledge and improve pedagogical practices, and assist in planning objectives, structuring lessons, etc.
 • Improve students’ conceptual understanding: Use dynamic audiovisual representations to explain concepts and complex information
 • Facilitate collaboration: Group projects and improve communication among teachers, students, parents, and administrators

CNIV şi ICVL: Evenimentele ştiinţifice puternice creează şi promovează valori

CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul economic. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte promovează implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, încurajează şi promovează lucrul la proiecte, activităţile colaborative, metodele şi experimentele ştiinţifice, gândirea creativă şi intuiţia, argumentaţia şi demonstraţia.