CNIV 2016

Prof. dr. Nicolae Țăndăreanu, un pionier al informaticii românești


BUCUREŞTI, 11 IUNIE 2016, CNIV România
Conf. dr. Marin Vlada, Universitatea din Bucureşti


IN MEMORIAM

Prof. univ. dr. Nicolae Țăndăreanu (1947-2013) s-a nascut la 25 februarie 1947, in orasul Campia-Turzii, judetul Cluj-Napoca. A absolvit, in perioada 1965-1970 (5 ani), Facultatea de Matematica-Mecanica - Universitatea din Bucuresti, sectia de "Masini de Calcul" (grupa 506) infiintata de acad. Grigore C. Moisil, in anul 19601. "Gr. C. Moisil a militat pentru introducerea calculatoarelor în învăţământ şi în viaţa socială. Lui i se datorează înfiinţarea, în 1957, a Catedrei de teoria algebrică a mecanismelor automate; din catedra de Algebră, al cărei şef era Gr. C. Moisil, s-a desprins noua catedră, în frunte cu Gr. C. Moisil însuşi. Această catedră avea să devină, peste ani, Catedra de Informatică" Sergiu Rudeanu.


 • Dupa absolvire, a fost angajat asistent stagiar la catedra de "Teoria algebrica a mecanismelor automate" condusa de acad. Grigore C. Moisil, devenind titular in anul urmator.
 • In anul 1975, si-a sustinut teza de doctorat in Informatica cu titlul "Contributii la studiul automatelor
  probabiliste si al limbajelor reprezentate de acestea
  " (Contributions to the study of the Probabilistic Automata and their Languages) sub conducerea prof. dr. Constantin P. Popovici, la Facultatea de Matematica, Universitatea din Bucuresti.
 • In anul 1978, se transfera la Facultatea de Matematica si Informatica, Universitatea din Craiova, si obtine prin concurs, postul de Lector univ., apoi postul de Conferentiar, in anul 1990, si postul de Profesor, in anul 1993.

 • La Facultatea de Matematica si Informatica a Universitatii din Craiova a fost seful Catedrei de Informatica, Decan in perioada 2008-2012 si, Director al Centrului de Cercetare in Inteligenta Artificiala din cadrul Departamentului de Informatica.
 • In anul 2005, devine conducator de doctorat - Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii Nr. 4807/2005, Domeniul fundamental: Stiinte exacte, Domeniul: Informatica, Aria de interes: reprezentarea cunostintelor, baze de cunostinteExperinta profesionala si competente:

 • Perioada 1972-1990: Automate probabiliste, Limbaje formale, Algebre booleene, Functii booleene generalizate
 • Perioada 1990-2013: Inteligenta Artificiala si Programare logica, Limbajul Prolog, Reprezentarea cunostintelor, Baze de cunostinte, Sisteme expert, Software evoluat.

Experinta didactica, cursuri si laboratoare (1971-2013): Limbaje de programare, Teoria grafurilor, Logica si calculatoare, Bazele Informaticii, Teoria algoritmilor, Bazele logice ale Inteligentei Artificiale, Decidabilitate in Accelerarea Convergentei, Baze de Cunostinte, Sisteme Expert, Calculabilitate si deductie in Inteligenta Artificiala, Operare multiacces si Software evoluat, Procesarea semnalului vocal, Sisteme algebrice de reprezentare a cunostintelor, Sisteme inteligente de dialog.

Ultimele Cursuri predate in anul universitar 2011- 2012: Sisteme algebrice de reprezentarea a cunostintelor (Master MMIA, an II, sem.1); Sinteza si recunoasterea vorbirii (Master MMIA, an II, sem.1); Sisteme de dialog inteligente (Master MMIA, an II, sem.2).

Membru in organizatii si societati: American Mathematical Society (din anul 1980); IEEE Computer Society (din anul 1997)
; International Biographical Centre, Advisory Council, Cambridge, England (din anul 1995);
Research Board of Advisors, American Biographical Institute (din anul 1996);
Association for Computing Machinery (din anul 1998);
Societatea de Stiinte Matematice din Romania (din anul 1978);

Bibliografia inclusa in volume enciclopedice: International Book of Honor, Fourth World Edition (p.223); Dictionary of International Biography, Twenty Fourth Edition (p.328); Who's Who in the World, 19th Edition; Certificate of Merit, awarded by International Biographical Centre, Cambridge,England (May,1995).

Promoția 1970 - Mașini de Calcul


Promotia (1965-1970), grupa 506 "Masini de calcul" (31 absolventi) a avut ca profesori urmatoarele cadre didactice de informatica: Anca Bârsănescu (as.), Virgil Căzănescu (as.), Marigena Eftimie (as.), Ion Filloti (cerc. st.), Horia Georgesu (as.), Maria Lovin (analist de sisteme), Grigore C. Moisil (acad. prof.), Stelian Niculescu (analist de sisteme), Constantin P. Popovici (conf.), Nicolae Popoviciu (analist de sisteme), Sergiu Rudeanu (conf.). Liviu Sofonea (analist de sisteme). Sursa: http://fmi.unibuc.ro/.L-am cunoscut si l-am admirat foarte mult pe profesorul Nicolae Țăndăreanu.  In anul 1994, la sustinerea unei teze de doctorat (sala 1 de la Facultatea de Matematica), ne-am intalnit si am discutat despre preocuparile fiecaruia.Din anul 1990 am inceput programul pentru doctorat in domeniul Inteligentei artificiale-baze de cunostinte. Amandoi aveam interese stiintifice comune. Cu acea ocazie mi-a daruit ultima sa carte publicata in anul 1994 "Programarea logica. Limbajul Prolog". Cartea era dedicată "Nicoletei și lui Claudiu". Mi-a scris dedicația: "Colegului și prietenului meu Marinică Vlada, cu alese sentimente de stimă și prețuire" N.Ț. În anul 1998, când mi-am susținut teza de doctorat, profesorul Nicolae Țăndăreanu a fost în comisia de susținere a tezei de doctorat.

(1) PRECIZĂRI: In perioada 1950-1960, deja, in lume se construisera calculatoare electronice, iar Informatica (Computer Science) avea fundamentele de baza create si implementate pentru sistemele automate de calcul. Conceptul/atributul "Automat" a dominat lumea calculatoarelor si a Informaticii aproape 30 de ani, pana cand realizarile microelectronicii au produs trecerea la o noua etapa in dezvoltarea sistemelor de calcul - dominatia microprocesoarelor. In Romania, chiar daca era o perioada grea din cauza sistemului politic, domeniile stiintei si tehnicii erau intr-o continua dezvoltare, prin entuziasmul si initiativele multor oameni de stiinta si prin efortul inginerilor si al specialistilor de a fi la curent cu cercetarile si realizarile din stiinta si tehnica mondiala. Un exemplu in acest sens, este matematicianul Grigore C. Moisil, ce a demonstrat ca a avut o viziune in ceea ce priveste aplicatiile matematicii in stiinta si tehnica, dar care a depus eforturi considerabile si pentru dezvoltarea invatamantului, fiind astazi recunoscut ca parintele informaticii romanesti: https://www.computer.org/web/awards/pioneer-grigore-moisil. In demersurile lui s-a confruntat cu multe obstacole, amintim, de exemplu, ca in ultimii 3 ani de viata, intrase in contradictie cu conducerea facultatii si prin urmare, a avut cursuri de matematica la facultatile de drept si filosofie ale Universitatii din Bucuresti. Din pacate, trebuie sa recunosc ca si dupa revolutie (anul 1989), mentalitatile oamenilor cu functii de conducere nu s-au adaptat corespunzator, si ca exemplu, am ramas surprins sa constat ca in anul 2006, cand i-am dedicat lui Moisil organizarea CNIV, a existat cineva din conducere care mi-a spun "sa nu cumva sa suparam pe cineva!", e drept ca ceilalti din conducere au sprijinit initiativa centenarului lui Gr. C. Moisil.

Grigore C. Moisil a fondat o şcoală de Logică matematică şi a pus bazele Informaticii româneşti:

 • 1954: Bazele secției de "Mașini de calcul" prin cursul liber de "Teoria algebrică a mecanismelor automate" ținut de Gr. C. Moisil la Facultatea de Matematică și Fizică. 
 • 1956: Gr. C. Moisil este numit președinte al Comisiei de automatizare a Academiei, iar ulterior, în anul 1965 devine președinte al Comisiei de Cibernetică a Academiei
 • 1959: Grigore C. Moisil înființează sectia de “Maşini de calcul”, inspirat de Congresul internaţional al matematicienilor români de la Bucureşti (din anul 1956). Specializarea "Masini de calcul" era organizata in ultimii 2 ani din cei 5 ani de studii. In anul 1961, primii 10 absolvenţi ai secţiei au fost angajaţi la IFA si în institute de cercetare cu profil de inginerie electronică sau automatică. In anul 1974 aceasta specializare/sectie se va numi Informatica (In anul universitar 1974/1975 a existat seria C de Informatica cu 4 grupe-115 studenti)
 • 1965: În octombrie 1965 Grigore C. Moisil devine şeful catedrei de Maşini de Calcul de la Facultatea de Matematică - Mecanică unde predă Capitole Speciale de Maşini de Calcul şi Teoria Programării. 
 • 1970: Programul de informatizare la nivel naţional, în perioada 1970/1971, a determinat înfiinţarea la Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara, a secţiilor de Informatică (profil matematică), a secţiilor de Calculatoare şi automatică (profil ingineresc), respectiv a secţiilor de Informatică economică (profil economic).

Discipolii acad. Grigore C. Moisil de la Facultatea de Matematică și Informatică din București: Solomon Marcus, Sergiu Rudeanu, Leon Livovschi, Dragoș Vaida, Ioan Tomescu, Ion Văduva, Popovici C. Constantin, Emil Căzănescu.

Urmașii ideilor și continuatorii inițiativelor lui Grigore C. Moisil: Gheorghe Păun, Cristian Calude, Adrian Atanasiu, Horia Georgescu, George Georgescu, Octavian Bâscă, Ileana Popescu, Luminița State, Nicolae Țăndăreanu, Tudor Bălănescu, Alexandru Mateescu, Radu Nicolescu, Ioan Roșca, Gheorghe Marian, Denis Enăchescu, Stelian Niculescu.


Astăzi, Informatica face parte din categoria ştiinţelor exacte, alături de Matematică, Fizică şi Chimie. Dacă, în România, secția/specializarea de Informatică s-a înființat în principalele centre universitare, în anul 1971, recent, în anul 2016, Informatica a fost declarată de către ministerul de profil, ramură de știință în cadrul domeniului fundamental “Matematică și științe ale naturii”. Astfel, Guvernul României a aprobat, în luna mai 2016, Nomenclatorul domeniilor şi specializărilor sau programelor de studii universitare, cât şi structura instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017, înfiinţându-se o nouă ramură de ştiinţă - ”Informatica”.


REFERINTE

[1] Pagina personala Nicolae Tandareanu, http://id.inf.ucv.ro/~ntand/
[2] Pagina personala Nicoleta Tandareanu, http://tandareanu.ro/ntand/
[3] Promotia 1970, http://fmi.unibuc.ro/ro/prezentare/promotii/promotia1970/index.html
[4] AMS, Genealogy.org, http://www.genealogy.ams.org/id.php?id=174759
[5] Tudor Balanescu, Un discipol al lui Grigore C. Moisil: Luminita State,Curtea de la Arges, Nr. 3(64), martie 2016, http://www.curteadelaarges.ro/arhiva/VII_3_64/VII_3_64.pdf
[6] Sergiu Rudeanu, Grigore C. Moisil (1906-1973) by Sergiu Rudeanu, 90 de ani de la naşterea matematicianului Grigore C. Moisil, Gazeta Matematică, nr. 1, 1996, http://mvlada.blogspot.ro/2016/01/grigore-c-moisil-1906-1973-by-sergiu.html
[7] Marin Vlada, Informatica la Universitatea din Bucureşti: 1960-1974-2004-2014, http://mvlada.blogspot.ro/2014/04/informatica-la-universitatea-din.html
[8] M. Vlada, 60 de ani de la apariția Informaticii la Universitatea din Bucureşti, http://mvlada.blogspot.ro/2015/04/60-de-ani-de-la-aparitia-informaticii.html
ANEXA

WEB OF SCIENCE - http://apps.webofknowledge.com

1. New computational aspects in master-slave systems of semantic schemas
By: Tandareanu, Nicolae; Zamfir, Cristina; Book Group Author(s): IEEE
Conference: 23rd IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI) Location: Boca Raton, FL Date: NOV 07-09, 2011
Sponsor(s): IEEE; IEEE Comp Soc; IEEE Comp Soc Tech Comm Multimedia Comp (TCMC); Bio & Artificial Intelligence Soc (BAIS); Florida Atlant Univ (FAU); Univ Technol, Ctr Quantum Comp & Intelligent Syst (UTS-QCIS); Tsinghua Univ, Arnetminer
2011 23RD IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON TOOLS WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE (ICTAI 2011) Book Series: Proceedings-International Conference on Tools With Artificial Intelligence Pages: 665-668 Published: 2011

2. XML Schema Language Specifications for Conditional Knowledge
By: Tandareanu, Nicolae; Colhon, Mihaela; Zamfir, Cristina; Edited by: Mladenov, V; Psarris, K; Mastorakis, N; et al.
Conference: European Conference of Systems/European Conference of Circuits Technology and Devices/European Conference of Communications/European Conference of Computer Science Location: Puerto De La Cruz, SPAIN Date: NOV 30-DEC 02, 2010
ADVANCES IN COMMUNICATIONS, COMPUTERS, SYSTEMS, CIRCUITS AND DEVICES Book Series: European Conference of Systems-Proceedings Pages: 149-154 Published: 20

3. A Java Template to Interrogate Knowledge Bases by Client-Server Technology
By: Tandareanu, Nicolae ; Edited by: Mladenov, V; Psarris, K; Mastorakis, N; et al.
Conference: European Conference of Systems/European Conference of Circuits Technology and Devices/European Conference of Communications/European Conference of Computer Science Location: Puerto De La Cruz, SPAIN Date: NOV 30-DEC 02, 2010
ADVANCES IN COMMUNICATIONS, COMPUTERS, SYSTEMS, CIRCUITS AND DEVICES Book Series: European Conference of Systems-Proceedings Pages: 155-161 Published: 2010

4. Hierarchical Distributed Reasoning System for Geometric Image Generation
By: Tandareanu, Nicolae; Ghindeanu, Mihaela Verona; Nicolescu, Sergiu Andrei
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL Volume: 4 Issue: 2 Pages: 167-177 Published: JUN 2009

5. An Extension of Semantic Schemas to Represent Multiple Meanings
By: Tandareanu, Nicolae ; Edited by: Chu, HW; Savoie, M; Ferrer, J; et al.
Conference: International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation Location: Orlando, FL Date: JUN 29-JUL 02, 2008
IMETI 2008: INTERNATIONAL MULTI-CONFERENCE ON ENGINEERING AND TECHNOLOGICAL INNOVATION, VOL I, PROCEEDINGS Pages: 143-148 Published: 2008

6. Generalized Semantic Schemas and Arguments to Use These Structures
By: Tandareanu, Nicolae ; Edited by: Callaos, N; Lesso, W; Zinn, CD; et al.
Conference: 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics/14th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis Location: Orlando, FL Date: JUN 29-JUL 02, 2008
Sponsor(s): Int Inst Informat & System; Int Federat Syst Res
WMSCI 2008: 12TH WORLD MULTI-CONFERENCE ON SYSTEMICS, CYBERNETICS AND INFORMATICS, VOL I, PROCEEDINGS Pages: 56-61 Published: 2008

7. Cooperating systems based on maximal graphs in semantic schemas
By: Tandareanu, Nicolae ; Edited by: Mastorakis, N; Kartalopoulos, S; Simian, D; et al.
Conference: 11th WSEAS International Conference on Computers Location: Crete, GREECE Date: JUL 26-28, 2007
PROCEEDING OF THE 11TH WSEAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTERS: COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY, VOL 4 Book Series: ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING Pages: 517-522 Published: 2007

8. Cross-deduction based on maximal elements in semantic schemas
By: Tandareanu, Nicolae ; Book Author(s): Lesso, W
Edited by: Callaos, N; Zinn, CD; Zmazek, B
Conference: 11th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics/13th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis Location: Orlando, FL Date: JUL 08-11, 2007
Sponsor(s): Int Inst Informat & System
WMSCI 2007: 11TH WORLD MULTI-CONFERENCE ON SYSTEMICS, CYBERNETICS AND INFORMATICS, VOL I, PROCEEDINGS Pages: 97-102 Published: 2007

9. The greatest lower bound of two semantic schemas
By: Tandareanu, Nicolae ; Edited by: Chu, HW; Aguilar, J; Rishe, N; et al.
Conference: 3rd International Conference on Cybernetics and Information Technologies, Systems and Applications/4th International Conference on Computing, Communications and Control Technologies Location: Orlando, FL Date: JUL 20-23, 2006
Sponsor(s): Int Inst Informat & System
3RD INT CONF ON CYBERNETICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES, SYSTEMS, AND APPLICAT/4TH INT CONF ON COMPUTING, COMMUNICATIONS AND CONTROL TECHNOLOGIES, VOL 1 Pages: 124-129 Published: 2006

10. A recursive method to compute the layers of a stratified graph
By: Tandareanu, Nicolae ; JOURNAL OF MULTIPLE-VALUED LOGIC AND SOFT COMPUTING Volume: 12 Issue: 3-4 Pages: 355-363 Published: 2006

11. The use of structured elements to obtain interpretations tor semanfic schemas
By: Tandareanu, Nicolae ; Edited by: Callaos, N; Lesso, W; Yoshida, E; et al.
Conference: 10th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics/12th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis Location: Orlando, FL Date: JUL 16-19, 2006
Sponsor(s): Int Inst Informat & System
WMSCI 2006: 10TH WORLD MULTI-CONFERENCE ON SYSTEMICS, CYBERNETICS AND INFORMATICS, VOL III, PROCEEDINGS Pages: 144-149 Published: 2006

12. Semantic schemas: The least upper bound of two interpretations
By: Tandareanu, Nicolae ; Edited by: Callaos, N; Lesso, W; Yoshida, E; et al.
Conference: 10th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics/12th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis Location: Orlando, FL Date: JUL 16-19, 2006
Sponsor(s): Int Inst Informat & System
WMSCI 2006: 10TH WORLD MULTI-CONFERENCE ON SYSTEMICS, CYBERNETICS AND INFORMATICS, VOL III, PROCEEDINGS Pages: 150-155 Published: 2006

13. A three-level distributed knowledge system based on semantic schemas
By: Tandareanu, N; Ghindeanu, M; Book Group Author(s): IEEE Computer Society
Conference: 16th International Workshop on Database and Expert Systems Applications Location: Copenhagen Business Sch, Copenhagen, DENMARK Date: AUG 22-26, 2005
Sponsor(s): Danish Minist Sci, Technol & Innov; DEXA Assoc; Austrian Comp Soc; Res Inst Appl Knowledge Proc; FAW Software Engn GmbH
SIXTEENTH INTERNATIONAL WORKSHOP ON DATABASE AND EXPERT SYSTEMS APPLICATIONS, PROCEEDINGS Pages: 423-427 Published: 2005

14. Transfer of knowledge via semantic schemas
By: Tandareanu, Nicolae ; Edited by: Callaos, N; Lesso, W; Palesi, M
Conference: 9th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics Location: Orlando, FL Date: JUL 10-13, 2005
WMSCI 2005: 9th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Vol 4 Pages: 70-75 Published: 2005

15. Distinguished representatives for equivalent labelled stratified graphs and applications
By: Tandareanu, N ; DISCRETE APPLIED MATHEMATICS Volume: 144 Issue: 1-2 Pages: 183-208 Published: NOV 30 20

16. Hierarchical reasoning based on stratified graphs application in image synthesis
By: Tandareanu, N; Ghindeanu, M, Book Group Author(s): ieee computer society
Conference: 15th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA 2004) Location: Univ Zaragoza, Zaragoza, SPAIN Date: AUG 30-SEP 03, 2004
Sponsor(s): FAW; DEXA Assoc; Austrian Comp Soc
15TH INTERNATIONAL WORKSHOP ON DATABASE AND EXPERT SYSTEMS APPLICATIONS, PROCEEDINGS Pages: 498-502 Published: 2004

17. Knowledge representation by labeled stratified graphs
By: Tandareanu, N , Edited by: Callaos, N; Lesso, W; Kurogi, S; et al.
Conference: 8th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics Location: Orlando, FL Date: JUL 18-21, 2004
Sponsor(s): Int Inst Informat & System; Amer Soc Cybernet; Acad Non Linear Sci; Univ Las Palmas Gran Canaria, Telemat Engn Dept, Concurrency & Architecture Grp; CUST, Blaise Pascal Univ, Engn Sci Inst; Cybernet & Human Knowing; Int Federat Syst Res; Int Syst Inst; Int Soc Syst Sci; Italian Soc System; Univ Nacl San Luis, Lab Res Computac Intelligence, Dept Informat; Polish Syst Soc; Slovenian Artificial Intelligence Soc; Soc Appl Syst Res; Syst Soc Poland; Ctr Syst Studies; Tunisian Sci Soc; World Org System & Cybernet; IEEE Comp Soc, Venezuela Chapter; IEEE, Venezuela Chapter; Natl Res Council Canada; Steacie Inst Mol Sci
8TH WORLD MULTI-CONFERENCE ON SYSTEMICS, CYBERNETICS AND INFORMATICS, VOL V, PROCEEDINGS: COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING Pages: 345-350 Published: 2004

18. Semantic schemas and applications in logical representation of knowledge
By: Tandareanu, N , Edited by: Chu, HW; Aguilar, J; Ferrer, J; et al.
Conference: International Conference on Cybernetics and Information Technologies, Systems and Applications/10th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis Location: Orlando, FL Date: JUL 21-25, 2004
Sponsor(s): Int Inst Informat & Syst; Int Federat Syst Res
ISAS/CITSA 2004: International Conference on Cybernetics and Information Technologies, Systems and Applications and 10th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis, Vol 3, Proceedings Pages: 82-87 Published: 2004

CARTI IN BAZA DE DATE - BCU (Biblioteca Centrala universitara)

1. Automate si limbaje formale / C. P. Popovici, L. Livovschi si N. Tandareanu
Fasc. 2 Popovici, Constantin P. - Autor TANDAREANU, Nicolae - Autor Bucuresti ; Tipografia Universitatii Bucuresti, 1976

2. Baze de cunostinte / Nicolae Tandareanu TANDAREANU, Nicolae Craiova ;
Editura Sitech, 2004

3.Bazele informaticii / Leon Livovschi, Horia Georgescu, Constantin P. Popovici si Nicolae Tandareanu, Livovschi, Leon - Autor Bucuresti ;Editura Didactica si Pedagogica, 1981

4. Calcul numeric si aplicatii/ Alexandru Dinca, Dumitru Ebanca si Nicolae Tandareanu Dinca, Alexandru, Ebânca, Dumitru, Craiova; Centrul de multiplicare al Universitatii Craiova, 1984

5.Contributii la studiul automatelor probabiliste si al limbajelor reprezentate de acestea / Nicolae Tandareanu TANDAREANU, Nicolae Universitatea Bucuresti. Facultatea de Matematica Bucuresti ; [s.n.], 1975

6. Curs de bazele informaticii / C.P. Popovici, H. Georgescu, L. Livovschi si N. Tandareanu Fasc. 1-2 , Popovici, Constantin P. - Autor Bucuresti ; Tipografia Universitatii Bucuresti, 1976-1976

7.Curs de bazele informaticii: circuite automate, limbaje formale / L. Livovschi, C.P. Popovici, N. Tandareanu Livovschi, Leon - Autor Popovici, Constantin P. - Colaborator Bucuresti ; Universitatea din Bucuresti. Facultatea de Matematica, 1980

8.Functii booleene si circuite combinationale / C. P. Popovici, H. Georgescu, L. Livovschi si N. Tandareanu Fasc. 1 Popovici, Constantin P. - Autor Bucuresti ;Tipografia Universitatii Bucuresti, 1976

9. Introducere in programarea logica: limbajul Prolog / Nicolae Tandareanu TANDAREANU, Nicolae - Autor Craiova ; Editura "INTARF", 1994

10 Sisteme expert: reprezentarea cunostintelor si inferenta / Nicolae Tandareanu TANDAREANU, Nicolae - Autor Craiova ; Editura Universitaria, 2001