CNIV 2016

Prof. Dr. Ion Văduva, un pionier al informaticii românești - Contribuții la problemele aplicative de matematică și informatică


Prof. Dr. Ion Văduva, Profesor Emerit al Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității din București, împlinește 80 de ani. Cu profesionalism și dăruire, peste 55 de ani, și-a dedicat activitatea didactică și de cercetare, Matematicii și Informaticii.

Începuturile cunoașterii

220px-Ion-vaduva

Prof. Dr. ION VĂDUVA s-a născut la 25 Noiembrie 1936 în satul Cîrstănești, comuna Oteșani, jud. Vâlcea, dintr-o familie de țărani, ce „mi-au transmis adevăratele valori spirituale ale acestui popor, pentru care munca, cinstea și onoarea erau repere fundamentale, și care mi-au stimulat dorința de a învăța și de a cunoaște”. În perioada 1947-1950, ca elev la Gimnaziul Unic Horezu, a beneficiat de îndrumarea prof. Xenia Pancenco, refugiată din Basarabia, careia îi datorează setea de cunoaștere profundă a disciplinelor fundamentale. În anii de liceu, la Râmnicu-Vălcea, unde erau profesori buni, a avut o pasiune pentru Geometrie, ulterior, fiind student în anul I, a fost remarcat de acad. Gheorghe Vrânceanu, de la care „am beneficiat de o îndrumare atentă, chiar părintească, a acestui moldovean blajin, căruia îi datorez inițierea mea în activitatea științifică”.
În anul 1960 a absolvit Facultatea de Matematică și Fizică la Universitatea din București cu lucrarea de licență „Spații cu conexiune afină constantă atașate unor algebre reale”, unde a avut profesori renumiți: O. Onicescu, Gh. Mihoc, M. Nicolescu, Gr. C. Moisil, D. Barbilian, N. Teodorescu, V. Vâlcovici. După absolvirea celor 5 ani de facultate, acad. Gh. Vrânceanu intentiona să-l angajeze asistent la Catedra de Geometrie, dar în acei ani, se cerea „un dosar de cadre curat”, ori se primiseră la facultate scrisori din satul natal că „are părinți reacționari ce refuzau să se înscrie la întovărășirea agricolă (până la urmă aceasta nu s-a mai constituit)”. Ca urmare, în toamna anului 1960 a obținut prin concurs un post de cercetător stagiar la noua secție „Probabilități și Statistică” de la Institutul de Matematică condus de acad. Simion Stoilow. Aici s-a bucurat de îndrumarea permanentă a acad. Octav Onicescu și a acad. Gheorghe Mihoc, și a căpătat o experiență complexă privind modelarea matematică, în urma activităților la diverse contracte cu beneficiari ai aplicațiilor statisticii matematice.

Primii ani în activitatea științifică

În anul 1964 își începe activitatea la noul înființat Centrul de Statistică Matematică al Academiei, condus de acad. Gh. Mihoc, unde rezolvă multe probleme aplicative de matematică: optimizare mixtă, aplicații ale teoriei grafurilor, etc., pentru unele utilizând calculatorul italian Programma Olivetti 101 (memoria de 240 Bytes), ce a fost programat să realizeze diverse calcule statistice. În anul 1968 și-a susținut teza de doctorat „Contribuții la teoria estimațiilor statistice ale densităților de repartiție și aplicații” sub conducerea acad. Gh. Mihoc.
În anul 1969 a obținut diploma de Master of Science în „Automatic Computation”, după ce a absolvit cursul postuniversitar „Automatic Computation” la University of Manchester , Institute of Science and Technology (Anglia), ca urmare a bursei oferite de Guvernul României, acest lucru având un rol determinat în formarea și evoluția sa în activitatea din domeniul Informaticii.

Discipol al acad. Grigore C. Moisil și contribuții la aplicațiile matematicii și informaticii

A fost conferențiar în perioada 1971-1991 – prin concurs, după transfer de la Centrul de Statistică Matematică al Academiei, profesor în perioada (1991-2007), și profesor consultant din anul 2007. În perioada 1970-1993 a fost director tehnic, și apoi director al Centrului de Calcul al Universității din București (CCUB) )-fondat în anul 1962 de Gr. C. Moisil (funcții deținute simultan cu funcția didactică). În anul 1972, împreună cu Prof. Dragoş Vaida (la cererea Ministrului Învăţământului - Prof. Mircea Maliţa şi a Prof. Gr. C. Moisil) a definitivat un plan de învăţământ al Secţiei de Informatică, ce a fost înfiinţată în fiecare din cele cinci facultăţi de matematică din ţară, în octombrie 1972. În anul 1977 obține Premiul „Simion Stoilow” al Academiei Române. În perioada 1973-1982, la CCUB, a coordonat cursul postuniversitar internațional “Informatică și matematici aplicate în cercetarea științifică”, curs subvenționat de UNESCO.

Din anul 1971 a fost conducător de doctorat, conducând 63 teze de doctorat (22 sunt din alte țări), în perioada 1993-2007 a fost directorul Centrului de Cercetare în Informatică, iar în perioada 2000-2004 a fost prodecan la Facultatea de Matematică și Informatică. A fost membru în Consiliul Facultății (1971-1990, 1992-2004) și membru în Senatul Universității (1990-2004). Se bucură de o mare recunoștere internațională prin invitarea ca Visiting Researcher la: GMD-Bonn (Germany), Hamburg University (Germany), Sheffield Hallam University (U.K.), TU-Darmstadt (Germany), și prin comunicări științifice la conferințe internațioanale în: Marea Britanie, Germania, Austria, Cehia, Bulgaria, Rusia, Polonia, Ungaria, Italia, Spania, Franța, Belgia, Olanda, Elveția, Slovenia și Mexic. În anul 2015 primește titlul de Doctor Honoris Causa al Universității din Craiova.

Singur sau în colaborare a publicat 116 articole științifice, cărți și manuale de matematică și informatică-unele dintre ele fiind deschizătoare de drum în Romania. A ținut numeroase cursuri și seminarii: Analiză statistică multidimensională, Simulare și metoda Monte-Carlo, Modele stochastice de cercetare operațională, Sisteme informatice, Bazele informaticii, Informatică, Modelare și simulare, Modele stochastice computerizate, Fiabilitatea sistemelor software, Sisteme inteligente bazate pe cunoștințe incerte și imprecise, Modelare Fuzzy. A organizat peste 40 de ani Seminarul Științific „Modelarea stochastică și simulare”.

Centrul de Calcul al Universității din București (CCUB) - un reper marcant în istoria informaticii din Romănia

La momentul aniversării sale, trebuie să menționăm rolul primordial pe care l-a avut domnul Profesor ION VĂDUVA, timp de 33 de ani, în calitate de director tehnic și director al Centrului de Calcul al Universității din București (CCUB) - un reper marcant în istoria informaticii din Romănia, pentru dezvoltarea și promovarea informaticii în România, prin formarea multor generații de informaticieni la Facultatea de Matematică a Universității din București. A fost un colaborator al acad. Grigore C. Moisil (1906-1973) - considerat părintele informaticii românești, fondator al CCUB-în anul 1962, ce are contribuții importante în apariția informaticii românești, prin pregătirea diverșilor specialiști în utilizarea calculatorului american IBM 360/30 cu care se dotase, în anul 1968, Facultatea de Matematică-Mecanică. „În trimestrul al treilea al anului 1968, Guvernul României a hotărât să cumpere sistemul IBM 360/30, care a fost atribuit următorilor 3 proprietari: CCUB (Ministerul învăţământului); Comisia Naţională de Informatică (forul guvernamental care coordona Informatica în ţară) şi Ministerul Agriculturii. Costul întregii instalaţii a fost de 638.000 USD. Aceasta era o sumă mare, deoarece calculatoarele erau considerate tehnologii înalte, prohibite a fi accesate de către ţările de după Cortina de fier, cum era România. Suma a fost achitată în proporţie de 2/3 de către Comisia Guvernamentală şi 1/3 de către Ministerul Învăţământului, urmănd ca ulterior Ministerul Agriculturii să cumpere, cu cota sa, echipamente hardware pentru extinderea configuraţiei (adică discuri magnetice, imprimante, maşini de perforat cartele şi altele)” afirmă prof. Ion Văduva.

Despre Gr. C. Moisil, profesorul Ion Văduva își amintește că “În vara anului 1969 Comisia Guvernamentală de Informatică a organizat o întâlnire cu toţi managerii Centrelor de calcul din ţară. La ședinţă (cred că pe nedrept) Moisil a fost aspru criticat pentru ca nu folosea eficient calculatorul IBM. Cum Moisil era un om mândru, s-a supărat şi şi-a anunțat demisia de la CCUB. Probabil, el a sperat că Decanul Facultăţii de Matematică, prietenul său de o viaţă, Acad. Nicolae Teodorescu nu-i va accepta demisia. Dar, datorită presiunilor politice demisia i-a fost aprobată. După demisie Moisil a fost foarte afectat”. La conducerea CCUB a rămas în mod onorific acad. Nicolae Teodorescu -decan, până în februarie 1970, când Comisia Guvernamentală i-a cerut domnului Ion Văduva să preia funcţia de Director Tehnic, deoarece fusese bursier al Guvernului la Universitatea din Manchester, unde obţinuse titlul de Master of Science in Automatic Computation.

Rolul acad. Grigore C. Moisil la fondarea CCUB, la Universitatea din București, Facultatea de Matematică și Fizică

Acad. Prof. Grigore C. Moisil a prevăzut viitorul calculatoarelor în societate şi de aceea, în februarie 1962, a înfiinţat Centrul de Calcul al Universităţii din Bucureşti (CCUB), primul cu acest profil din ţară. Obiectivele acestuia erau: stimularea cercetării în domeniul calculatoarelor, pregătirea profesorilor şi cercetătorilor pentru utilizarea calculatorului, colaborarea specialiştilor din toate domeniile de activitate pentru dezvoltarea, implementarea şi utilizarea metodelor de calcul oferite de calculator, intensificarea colaborării internaţionale pentru introducerea calculatorului în ştiinţă, tehnică, economie, etc.

"Încă din prima jumătate a decadei anilor 1950, Acad. Prof. Grigore C. Moisil, ca un adevărat vizionar, a prevăzut viitorul computerelor în societate. În acest sens, el a subliniat importanţa logicii matematice şi a teoriei mecanismelor automate în construcţia calculatoarelor. În anul 1959, inspirat de Congresul internaţional al matematicienilor români de la Bucureşti (din anul 1956), Acad. Grigore Moisil (1906-1973), profesor de algebră la Facultatea de Matematica şi Fizică din Bucureşti, a înfiinţat pentru prima dată în ţară specializarea "Maşini de calcul", în această facultate. Programul acestei specializări era extins pe ultimii doi ani de studii (din cei cinci!). Disciplinele specializării au fost la început mai degrabă teoretice, dar pe parcurs profesorii au folosit şi experienţa Institutului de Fizică Atomică (IFA) care a construit primele maşini de calcul CIFA (de prima, spre a doua generaţie!), începând cu anul 1956. Primii profesori au fost Paul Constantinescu şi Constantin P. Popovici, iar primii 10 absolvenţi (din anul 1961) ai secţiei au fost angajaţi cu precădere la IFA sau în institute de cercetare cu profil de inginerie electronică sau automatică". I. Văduva, CNIV 2014.

  • "Pentru a stimula cercetarea în domeniul calculatoarelor, în februarie 1962, Acad. Moisil a înfiinţat Centrul de Calcul al Universităţii din Bucureşti (CCUB), primul cu acest profil din ţară [1,2,4,6,7]. Cererea de înfiinţare, scrisă de mână de Moisil, a fost aprobată de Ministrul Învăţământului de atunci, Prof. Ştefan Bălan, fost coleg cu el la Institutul Politehnic din Bucureşti (prin anii '40). CCUB a fost înfiinţat ca Laborator pe lângă Catedra de Algebră condusă de Moisil; desigur, el a fost primul Director al Centrului.
  • Sediul iniţial al CCUB a fost în Str. Negustori 9, într-o clădire mică unde era şi o bibliotecă folosită de studenţi, ce locuiau într-un camin din apropiere. La început, personalul centrului a fost puţin; câţiva absolvenţi ai secţiei "Maşini de calcul", doi ingineri şi doi tehnicieni, în total 7 persoane, inclusiv Prof. Paul Constantinescu (Dir. Adjunct).La început Centrul a avut ca dotare două calculatoare analogice de tip HEATKHIT, aduse de Prof. Mircea Maliţa din Statele Unite, când acesta fusese în misiune diplomatică la Organizaţia Naţiunilor Unite la New York, la sfârşitul anilor '50.
  • În anul 1963, CCUB s-a mutat în Str. Ştefan Furtună nr. 125 (azi, str. Mircea Vulcănescu), în apropiere de Gara de Nord. Sala calculatorului era în clădirea ce apare în imaginile de mai jos. În anul 1986, deoarece în zona Uranus urma să se înalțe "Casa poporului" (azi, Palatul Parlamentului), calculatorul Felix C 526 (ce înlocuise calculatorul IBM) a fost mutat împreuna cu birourile CCUB, în centru, la Facultatea de Matematică.
  • Calculatorul a fost instalat la parter, în locul decanatului și secretariatului, iar birourile personalulul CCUB au fost la etajul IV. În clădirile evacuate urma să se mute Muzeul Național Militar (ce există și astăzi-a se vedea imaginile de mai jos) ce era în zona Uranus".

(I. Văduva, Centrul de Calcul al Universităţii din Bucureşti. Un reper marcant în istoria informaticii din Romănia, În Lucrările celei de-a XII-a Conferință de Învățământ Virtual - CNIV 2014, VIRTUAL LEARNING – VIRTUAL REALITY, MODELS & METHODOLOGIES, TECHNOLOGIES, SOFTWARE SOLUTIONS, 24-25 octombrie 2014, Editura Universității din București, ISSN 1842-4708, pag. 19-26, 2014, http://www.c3.cniv.ro)
În întreaga sa activitate știintifică și didactică, domnul Prof. Dr. Ion Văduva a dat dovadă de devotament, transparență, corectitudine, standarde academice relevante, a militat pentru promovarea și ajutorul tinerilor valoroși, promovarea și sprijinul activităților de utilizare a calculatoarelor, fiind unul din pionierii informaticii românești.

Domnul Profesor Ion Văduva are contribuții importante în dezvoltarea Informaticii din România, fiind un militant activ în promovarea implementării diverselor proiecte si programe privind Informatica. A promovat studierea diverselor discipline ale informaticii ce erau importante pe plan internațional. În domeniul cercetării a elaborat și coordonat foarte multe contracte de informatică aplicată. Este respectat și iubit de studenții informaticieni de la Facultatea de Matematică si Informatică din București. Pentru doctoranzii pe care i–a coordonat și pentru colaboratorii de la seminariile științifice, era o bucurie să constate că primeau ajutorul concret în cercetarea pe care o desfășurau. Personal, îi sunt recunoscător domnului Profesor pentru că în anul 1984 mi-a recomandat Inteligența Artificială ca domeniu de cercetare și de doctorat, iar în anul 2003, m-a sprijinit și mi-a acordat încredere pentru inițierea și organizarea primei ediții a CNIV (Conferința Națională de Învățământ Virtual): Virtual Learning - Software educațional), azi fiind la ediția a XIV-a” Conf. dr. M. Vlada, Universitatea din București.


History of Computer Science in Romania by Prof. Ion Văduva
Computing Center of the University of Bucharest, an Important Step in the History of Computer Science in Romania
This article presents a history of Computing Center of the University of Bucharest (CCUB) and its role in the founding of informatics in Romania.

Doctor Honoris Causa ION VADUVA - Laudatio si Raspuns la Laudatio, Universitatea din Craiova, Facultatea de Stiinte - Departamentul de Informatica, 17 noiembrie 2015.

16 iulie 2014, la Aniversarea Universității din București - 150 de ani;  prof. dr. Ion Văduva în fața portretelor rectorilor UB (Gheorghe Mihoc, George Ciucu - matematicieni, rectori ai UB);