CNIV 2017

04 Septembrie 2017


More

Centrul Național eTwinning România (http://etwinning.ro/) și Institutul de Științe ale Educației (www.ise.ro) organizează Seminarul „Parteneriate școlare eTwinning - oportunități de valorificare în formarea inițială a personalului didactic” - Constanța între 4 și 6 septembrie 2017.
Seminarul se adresează reprezentanților instituțiilor de formare inițială a cadrelor didactice (DPPD), cu responsabilități în special în aria instruirii asistate de calculator.

Se are în vedere în principal, explorarea modului în care proiectele colaborative eTwinning (www.etwinning.net) pot constitui un exemplu de utilizare a Tehnologiei Informatiei si Comunicatiei (TIC) în educație, cu beneficii la nivelul rezultatelor așteptate ale învățării la diverse discipline, competențelor cheie, dezvoltării profesionale continuea cadrelor didactice. Obiectivele seminarului sunt:
• prezentarea acțiunii europene eTwinning și a valorii sale pedagogice;
• prezentarea unor proiecte de succes, care pot fi ușor valorificate în activitățile de formare a viitoarelor cadre didactice;
• familiarizarea cu utilizarea instrumentelor eTwinning: Twinspace, eTwinning Live etc.;
• explorarea unor posibilități de cooperare pentru integrarea eTwinning în curriculum-ul de formare inițială a cadrelor didactice și realizarea unor studii sau materiale suport.

eTwinning este o acţiune a Comisiei Europene, parte a Programului Erasmus+. Lansată în 2005, cu scopul iniţial de a facilita parteneriatele între instituţii de învăţământ preuniversitar din Europa, şi-a extins apoi finalităţile, platforma eTwinning.net devenind o comunitate a şcolilor din Europa, reunind peste 470.000 de cadre didactice din peste 180.000 de şcoli. În România, acţiunea eTwinning este implementată din octombrie 2007 şi este coordonată de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (www.ise.ro).

Lista participanților

1. Conf. dr. Daniela Andron – DPPD, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu
2. Șef lucr. dr. ing. Cristina Anton - DPPD, Universitatea Dunărea de Jos, Galați
3. Asis. cerc. Mirela Alexandru - Institutul de Științe ale Educației
4. Cerc. St. Alexandra Aramă - Institutul de Științe ale Educației
5. Conf. dr. Căprioară Daniela - Universitatea Ovidius, Constanța
6. Prof. univ. dr. Ciprian Ceobanu - DPPD, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași
7. Conf. univ. dr. Teodora Chicioreanu - DPPD, Universitatea Politehnica București
8. Dr. Lucica Coșa – DPPD, Universitatea Petru Maior, Târgu-Mureș
9. Lect. dr. Dana Crăciun - DPPD, Universitatea de Vest, Timișoara
10. Prof. Gabriela Ileana Crișan - Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Turda
11. Prof. univ. dr. Constantin Cucoș - DPPD, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași
12. Dr. Ciprian Fartușnic, CS II, Institutul de Științe ale Educației, București
13. Prof. Cristina Gîlă - Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, Constanța
14. Prof. Mihaela Gîț - Liceul Teoretic „Jean Monnet”, București
15. Prof. univ. dr. Cătălin Glava - DPPD, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj
16. Prof. univ. dr. Gabriel Gorghiu - DPPD, Universitatea Valahia din Târgoviște
17. Conf. univ. dr. Marian Ilie - DPPD, Universitatea de Vest, Timișoara
18. Conf. univ. dr. Olimpius Istrate - DFP, Universitatea din București
19. Lect. univ. dr. Dorina Geta Iușcă - DPPD, Universitatea de Arte George Enescu, Iași
20. Conf. univ. dr. Ioana Magdaș - DPPD, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj
21. Lect. dr. Ioana Marcut – DPPD, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu
22. S.I. dr. ing. Muguraş Mocofan - Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii
23. Alina Neamțu - Ministerul Educației Naționale
24. Lect. Dr. ing. Dorin Corneliu Opriș - DPPD, Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia
25. Prof. Univ. Dr. Florica Orțan – DPPD, Universitatea din Oradea, Romania
26. Prof. univ. dr. Eugenia Maria Paşca - DPPD, Universitatea de Arte „George Enescu”, Iași
27. Conf. Dr. Georgeta Pânișoară – FPSE, Universitatea din București
28. Prof. univ. dr. Ovidiu Pânișoară - DFP, Universitatea din București
29. Dr. Anca Petrache - Ministerul Educației Naționale
30. Conf. Mihaela Popescu - DPPD, Universitatea din Craiova
31. Asis. drd. Claudiu Schwartz - Departamentul de Pedagogie, Psihologie și Asistență Socială, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială; Universitatea Aurel Vlaicu din Arad,
32. Ec. Corina Lache Stănculescu – Institutul de Științe ale Educației
33. Lect. univ. dr. Tudor Stanciu - Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Iași
34. Asis. dr. Alina Turculeț - Departamentului de Psihologie, Educație și Pregatirea Personalului Didactic, Universitatea Transilvania Brașov
35. Asis. Univ. Dr. Remus Văidăhăzan - DPPD, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj
36. Conf. dr. Velculescu Victor - Universitatea Națională de Arte, București
37. Conf. univ. dr. Marin Vlada - Universitatea din București
38. Dr. Simona Velea, CS II - Institutul de Științe ale Educației