CNIV 2017

ACORDAREA PREMIILOR CNIV 2017


BUCUREŞTI, 15 Noiembrie 2017, CNIV România - Universitatea din Bucureşti

CNIV 2017 - Proiectul CNIV România, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual "Tehnologii moderne în educaţie şi cercetare"

Ediţia a XV-a, 28 oct. 2017, SIBIU - Universitatea "L. Blaga" din Sibiu

PRECIZĂRI
• Acordarea premiilor are în vedere obiectivele şi standardele declarate ale CNIV şi ţine seama orientativ de voturile şi punctele (trimise de EVALUATORI) obţinute de fiecare lucrare publicată în volumul tipărit şi prezentată în sesiunile de lucru ale CNIV.

traseu-CNIV-ICVL2017new

Premiile CNIV nu realizează o ierarhie valorică a lucrărilor / aplicaţiilor / produselor, ci evidenţiază anumite atribute în conformitate cu obiectivele declarate ale CNIV. Aplicaţiile software ale firmelor nu au fost luate în considerare pentru premiere. Apariţia acestora în contextul academic oferit de volumul tipărit este o dovadă a recunoaşterii valorii lor. Criteriile de evaluare impuse de CNIV sunt un reper în acest sens. Începând cu ediţia din anul 2007 acestea sunt luate în considerare la PREMIILE DE EXCELENŢĂ CNIV (premii de recunoaştere) .
Legendă: prima coloană reprezintă nr. crt. (din cuprins volum și programul CNIV) - nr. de înscriere al lucrării, iar ultima coloană reprezintă pagina din volumul tipărit (și formatul Online) la care se află lucrarea respectivă.

PREMIILE CNIV 2017

Premiul de creativitate "Editura Niculescu" - câte un pachet cu 9 cărți: 3 premii

Nr. crt. - Nr. însc.

Titlul lucrării, Nume autori - Afiliația

Nr. pag. vol.

13-34

Matematică dinamică folosind software GeoGebra şi strategia Flipped Classroom în proiecte eTwinning

Prof. Costinescu Daniela (1), Prof. Iuliana Ciubuc (2), Prof. Carmen Iolanda Oprea (3), Elev, Marin Radu Ionuţ Andrei (1), Elev, Moise Alexandru Florin (2)
(1) Colegiul Naţional Militar”Dimitrie Cantemir”, Breaza,
(2) Colegiul „Ion Kalinderu”, Şcoala Gimnazială Sanatorială Buşteni,
(3) Colegiul Naţional „Jean Monnet” Ploieşti

115

14-46

Manualul digital interactiv de fizică clasa XI-versiune implementată în mediul de programare Delphi

Balmuș Nicolae (1), Andronic Ion (2)
(1)Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău,
(2) ”ProIntelect”, Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicare în Educație Chișinău, Rep. Moldova

122

15-27

Visul zborului - Istoria aviației române

Patrik Mihalca (1), Georgeta Cozma (1), Nicoleta Cherecheș (2)
(1) Atelier Transdisciplinar, Centrul Județean de Excelență Satu Mare,
(2) Echipa Multitouchcnme, Colegiul Național Mihai Eminescu Satu Mare

128

Premiul de popularitate "Editura Niculescu" - câte un pachet cu 9 cărți: 3 premii

Nr. crt. - Nr. însc.

Titlul lucrării, Nume autori - Afiliația

Nr. pag. vol.

44-55

Resurse digitale utile evaluării şi autoevaluării online,
testul şi sarcina de lucru individual cu GeoGebra, Wiris şi Moodle


prof. Petrovici Adriana (1), prof. Ilenuţa Buhai (1), prof. Ştefan Poka (2)
(1) Liceul Tehnologic „Vasile Sav”, Roman, (2) Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai”, Cluj-Napoca

279

45-59

Calcule și reprezentări cu ajutorul programului HyperChem


Dumitraș Cristina-Amalia - Colegiul Tehnic “Lațcu Vodă” Siret

288

24-20

Aspecte privind invățarea Istoriei prin intermediul proiectelor educaționale collaborative

prof. Cristina-Iulia Gîla, elev Andronache Cristian
Colegiul Național Pedagogic “Constantin Brătescu” Constanța

180

PREMII DE EXCELENŢĂ CNIV 2017

Nr. crt. - Nr. îns.

Titlul lucrării, Nume autori - Afiliația

Nr. pag. vol.

7-14

Produsele software de detectare a plagiatului: analiză din perspectiva principiilor interdisciplinarității


Burlacu Natalia (1), Irimiciuc Silviu Dan (2),
(1) Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău
(2) Universitatea Danubius din Galați

69

-

Dezvoltarea platformelor de învățare activă cu sprijinul ONG-Uniunea Profesorilor de Informatică din România-http://www.upir.ro/index.php/ro/

Lect. dr. Ovidiu Domșa, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia

-

-

ProLang® – Laborator digital pentru limbi străine

Anca Teutu, Responsabil Educație Digitală - Quartz Matrix S.R.L Iași

-