CNIV 2018

Concursul și Expoziția CNIV "Proiecte & Software"


"Learning is evolution of knowledge over time."
Roger E. Bohn

Deviza CNIV - C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"

"Școala cea mai bună este aceea în care înveți, înainte de toate, CUM să înveți!" Nicolae Iorga

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi." Peter Drucker
"Educaţia şi Învăţarea înseamnă spectacol. Asocierea educaţiei cu ideea de spectacol are în vedere şi bucuria care trebuie să le însoţească pe amândouă" acad. prof. Solomon Marcus
"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand." A. Einstein


NU EXISTĂ TAXĂ DE PARTICIPARE


Programele şi aplicaţiile descrise în lucrare NU trebuie să fie trimise; acestea sunt proprietăţi intelectuale ale autorului/autorilor; în cadrul sesiunilor de lucru CNIV acestea pot fi utilizate prin demonstraţii în timpul prezentării lucrării (sau prin intermediul unei prezentări Power Point)

Forma finală a lucrării trebuie elaborată şi trimisă până la 1 octombrie

Premiile CNIV 2018

Acordarea Premiilor CNIV 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Premiile de Excelenţă CNIV 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Concursul CNIV "Proiecte & Software" (criterii de evaluare)

Organizarea Concursului "PROIECTE & SOFTWARE" se va face dupa urmatoarele principii:

  1. scoaterea in evidenta si promovarea rezultatelor obtinute de diversi autori (cercetatori, cadre didactice, specialisti, studenti si elevi) in activitatea de cercetare, inovare si dezvoltare din domeniul tehnologiilor societatii informationale (IST / FP7)
  2. promovarea si implementarea tehnologiilor si platformelor informatice cu aplicatii in domeniul educatiei si formarii continue
  3. stimularea si promovarea creativitatii din domeniile Informaticii si TIC

Concursul se adresează autorilor de produse e-Learning şi Software Educaţional, specialiştilor, cercetătorilor, profesorilor, studenţilor şi elevilor cu preocupări în domeniul tehnologiilor educaţionale susţinute de modele, metodologii şi soluţii software. Se are în vedere implementarea tehnologiilor societăţii informaţionale (IST/FP6/FP7/Horizon 2020) la nivelul exigenţelor Uniunii Europene.

Se urmăreşte promovarea şi implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, promovarea spiritului de lucru / cercetare în echipă, atragerea şi includerea tinerilor în programele de cercetare şi dezvoltare, promovarea şi implementarea TIC în educaţie şi în formarea continuă.

PRECIZARI: Premiile CNIV nu realizeaza o ierarhie valorica a lucrarilor / aplicatiilor / produselor, ci evidentiaza anumite atribute in conformitate cu obiectivele declarate ale CNIV . Aplicatiile software ale firmelor nu vor fi luate in considerare pentru premiere. Aparitia acestora in contextul academic oferit de volumul tiparit este o dovada a recunoasterii valorii lor. Criteriile de evaluare impuse de CNIV sunt un reper in acest sens.

Criterii de Evaluare Lucrări / Produse Software

Stabilite și avizate de Comitetul Stiintific CNIV

C1. Concepte si idei moderne abordate

C2. Tehnologii folosite si implementate

C3. Originalitatea continutului

C4. Gradul de utilizare in prezent si in viitor

C5. Gradul de testare si verificare

C6. Metodologii si standarde respectate

C7. Complexitatea de elaborare

Vor fi luate în considerare lucrările / produsele software ce satisfac cel puțin 3 criterii.

Procedura de Evaluare Lucrari / Produse Software (criterii de evaluare)

Expoziţia "PROIECTE & SOFTWARE"

Organizarea Expoziţiei "PROIECTE & SOFTWARE" se va face în următoarele modalităţi:

  1. prezentarea practica si demonstrativa pe calculator a produselor software: programe, medii, tehnologii
  2. prezentarea de postere, afise, bannere: lucrari, proiecte, produse software, programe si strategii educationale
  3. prezentarea de tehnica de calcul si echipamente multimedia

Expoziţia "Ateliere eTwinning"

  1. prezentarea de postere, afise, bannere: lucrari, proiecte, produse software
  2. prezentarea practica si demonstrativa pe calculator (Notebook)

http://www.etwinning.ro - eTwinning este o iniţiativă a Comisiei Europene, lansată în anul 2005: parteneriate între instituţii de învăţământ preuniversitar din Europa


FORMULAR DE INSCRIERE ONLINE

Arhiva Expozitia "SOFTWARE EDUCATIONAL 2013" | Arhiva Expozitia "SOFTWARE EDUCATIONAL 2012" | Arhiva Expozitia "SOFTWARE EDUCATIONAL 2011" | Arhiva Expozitia "SOFTWARE EDUCATIONAL 2010" | Arhiva Expozitia "SOFTWARE EDUCATIONAL 2009" | Arhiva Expozitia "SOFTWARE EDUCATIONAL 2008" | Arhiva Expozitia "SOFTWARE EDUCATIONAL 2007" | Arhiva Expozitia "SOFTWARE EDUCATIONAL 2006" | Arhiva Expozitia "SOFTWARE EDUCATIONAL 2005" | Arhiva Expozitia "SOFTWARE EDUCATIONAL 2004" | Arhiva Expozitia "SOFTWARE EDUCATIONAL 2003"

INVITAŢIE: Organizaţiile, asociaţiile şi firmele sunt aşteptate cu propuneri, inclusiv pentru Premii în vederea colaborării în spiritul obiectivelor CNIV.


CNIV şi ICVL: Evenimentele ştiinţifice puternice creează şi promovează valori

CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul economic. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte promovează implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, încurajează şi promovează lucrul la proiecte, activităţile colaborative, metodele şi experimentele ştiinţifice, gândirea creativă şi intuiţia, argumentaţia şi demonstraţia.