CNIV 2018

Lista rezumatelor acceptate - Accepted Abstract List


Last updated: 2018-01-17  | Deadline: 1 oct.-forma finală a lucrării (.doc)

Deviza CNIV - C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi." Peter Drucker
"Educaţia şi Învăţarea înseamnă spectacol. Asocierea educaţiei cu ideea de spectacol are în vedere şi bucuria care trebuie să le însoţească pe amândouă" acad. prof. Solomon Marcus
"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand." A. Einstein


"Arta supremă a profesorului este de a trezi bucuria exprimării creatoare şi bucuria cunoaşterii. Principalele surse ale tuturor realizărilor tehnologice: curiozitatea divină şi pornirea ludică a cercetătorului care improvizează şi meditează, precum şi imaginaţia creatoare a inventatorului." A. Einstein


Obiectiv CNIV: Intensificarea colaborării între elevi, studenţi, profesori, pedagogi, psihologi şi specialişti IT în activităţile de concepere, proiectare, elaborare şi testare a aplicaţiilor de software educaţional

Arhiva Liste inscrieri: Backup, 1.Lista 2003 | 2.Lista 2004 | 3.Lista 2005 | 4.Lista 2006 | 5.Lista 2007 | 6.Lista 2008 | 7.Lista 2009 | 8.Lista 2010 | 9.Lista 2011 | 10.Lista 2012 | 11.Lista 2013 | 12.Lista 2014 | 13.Lista 2015 | 14.Lista 2016 | 15.Lista 2017 | 16.Lista 2018

Arhiva Autori lucrari: Backup, 1.Aut 2003 | 2.Aut 2004 | 3.Lista 2005 | 4.Aut. 2006 | 5.Aut. 2007 | 6.Aut. 2008 | 7.Aut. 2009 | 8.Aut. 2010 | 9.Aut. 2011 | 10.Aut. 2012 | 11.Aut. 2013 | 12.Aut. 2014 | 13.Aut. 2015 | 14.Aut. 2016 | 15.Aut. 2017 | 16.Aut. 2018

Arhiva Evaluatori CNIV: Backup, 1.Eval 2004 | 2.Eval 2005 | 3.Eval 2006 | 4.Eval 2007 | 5.Eval 2008 | 6.Eval 2009 | 7.Eval 2010 | 8.Eval 2011 | 9.Eval 2012 | 10.Eval 2013 | 11.Eval 2014 | 12.Eval 2015 | 13.Eval 2016 | 14.Eval 2017 | 15.Eval 2018


NU EXISTĂ TAXĂ DE PARTICIPARE


Programele şi aplicaţiile descrise în lucrare NU trebuie să fie trimise; acestea sunt proprietăţi intelectuale ale autorului/autorilor; în cadrul sesiunilor de lucru CNIV acestea pot fi utilizate prin demonstraţii în timpul prezentării lucrării (sau prin intermediul unei prezentări Power Point)

MCI-Conceput in Romania


Forma finală a lucrării trebuie elaborată şi trimisă până la 1 octombrie
CONCEPEREA, ELABORAREA SI REDACTAREA LUCRARILOR STIINTIFICE
(Ghid)

OBSERVAȚIE: Autorii sunt rugați să trimită articolele după ce acestea au fost verificate antiplagiat!


INSCRIERE ONLINE
(Click here)- Formular de inscriere online a rezumatului lucrarii


INFORMATII PENTRU AUTORII CNIV

01-07 OCTOMBRIE proces de evaluare - Analiza lucrărilor primite se va face în perioada 01-07 oct.: Primirea de către autori a unui mesaj e-mail negativ în această perioadă, înseamnă RESPINGEREA lucrării, altfel implicit se consideră lucrarea ACCEPTATĂ | Lista lucrărilor înscrise încă nu este definitivă | LINK | O lucrarea respinsă NU va fi publicată în Volumul CNIV, în schimb aceasta va fi programată să fie prezentată în sesiunile de lucru CNIV, dar va pierde calitatea de candidat la CONCURSUL "Software Educaţional"

Diplome pentru autori - Lucrarile acceptate spre publicare in Volumul CNIV confera autorilor dreptul de a beneficia de Diploma pentru autori CNIV si implicit sa aiba calitatea de Evaluator CNIV asupra lucrarilor CNIV (exceptie propria lucrare)

OBSERVATIA 1. DIPLOME: eliberarea diplomei se va face doar pentru persoanele care vor trimite pana la 10 OCTOMBRIE 2018 un mesaj-DECLARATIE la adresa CNIV[at]FMI.UNIBUC.RO
OBSERVATIA 2. Mesaj-DECLARATIE:"Subsemnatul ......... , AUTOR/EVALUATOR CNIV, declar ca voi participa la CNIV / trimite evaluarea lucrarilor CNIV in perioada 01-10 Noiembrie"


ANIVERSAREA CENTENARULUI MARII UNIRI 1918 - Sesiune specială la CNIV: “Învățarea și creativitatea - procese de formare și dezvoltare ale personalității”


TERMEN LIMITA INREGISTRARE: 10 OCTOMBRIE 2018 (Mesaj - DECLARATIE la adresa cniv[at]fmi.unibuc.ro)

Nr. crt.

Nume, Functia, Institutia/ Afiliatia

Sectiunea, Titlul lucrarii, Scurta descriere
1. Grigore Albeanu (1), Prof. dr.
Marin Vlada (2), Conf. dr.,
Radu Jugureanu (3), Prof.
(1) preşedinte, MEN: Comisia Naţională de Specialitate – Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC)
(2) Universitatea din Bucuresti,
(3) SIVECO Romania,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Noi paradigme pentru TIC și STEM (Science, Technology, Engineering şi Mathematics) în învățământul românesc

Abstract: Evoluția societății actuale a impus introducerea în mediul preuniversitar a Informaticii şi a Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor (TIC) începând cu K2 (5/6 ani). Lucrarea analizează programa de Informatică şi TIC, pentru clasele V-VIII, prin comparație cu cadrul curricular Computer Science Teachers Association (CSTA) K12-CSF (ACM - The Association for Computing Machinery).
2. Vlada Marin, Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Acad. Gheorghe Mihoc (1906-1981) - matematician, fondator de școală românescă

Abstract: Articolul descrie contribuțiile importante ale Acad. Gheorghe Mihoc la dezvoltarea școlii matematice din România. Acad. Gheorghe Mihoc este considerat întemeietorul şcolii româneşti de probabilităţi şi statistică matematică, împreună cu acad. Octav Onicescu, mentorul său, înființând prima catedră de probabilități din România și una dintre primele din lume. Profesorul Gh. Mihoc a intrat în istoria matematicii prin contribuțiile sale remarcabile în domeniul teoriei probabilităților și statisticii matematice. Este autor a peste 180 de lucrări și studii. În anul 1964, datorită eforturile profesorului Gheorghe Mihoc, a fost înființat Centrul de Statistică Matematică (CSM), având ca nucleu secția de probabilități a Institului de Matematică al Academiei Române. Din anul 1997 Centrul poartă numele fondatorului său, iar mai târziu, în anul 2001, acesta s-a unit cu Institutul de Matematică Aplicată "Caius Iacob", devenind Institutul de Statistică Matematică și Matematică Aplicată "Gheorghe Mihoc-Caius Iacob" al Academiei Române.

Ref.: Mihoc, Gheorghe, Teza de doctorat- 1934, 2016, https://www.scribd.com/doc/308190895/Gheorghe-Mihoc-Teza-de-doctorat-1934

3. Vlada Marin, Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Matematica aplicată în studiul fenomenelor. Mișcarea corpurilor în 2D /3D

Abstract: În studiul fenomenelor, diversitatea din lumea reală necesită utilizarea mai multor sisteme de coordonate, cu facilităti de conversie între ele. Articolul descrie: Modelarea vitezei și a accelerației-conceptul de derivată a unei funcții; Modelul 3D (spațiul tridimensional R3, reperul OXYZ în spațiu); Traiectoria și mișcarea corpurilor (mobil/punct material);Modelul 2D (spațiul bidimensional R2, reperul OXY în plan); Mișcarea pe o traiectorie curbilinie oarecare; Modelul mișcării uniform variate.
4. Vlada Marin, Conf. dr.,
Universitatea din Bucuresti,
vlada[at]fmi.unibuc.ro
Section: A
Title of paper: Concepte moderne și aplicații în Statistica matematică. Cercetare, eșantioane și colectarea datelor

Abstract: Articolul descrie următoarele aspecte: Cercetare, eșantioane și colectarea datelor; Etapele unei cercetări statistice; Proiectarea unui eșantion; Gruparea statistică în intervale/clase; Analiza datelor pe intervale/clase; Repartiția datelor; Reprezentarea pe clase – Histograme.
5. Melcu Cornelia (1), Prof.,
Bunea Daniela (2), Prof.,
Nicolăiţă Cristina (3), Prof.,
ambasadori eTwinning&Scientix,
(1) Şcoala Gimnazială Nr. 9 „Nicolae Orghidan” Braşov,
(2) Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu,
(3) Şcoala Gimnazială „Gheorghe Magheru” Caracal - Olt
crist_nycol[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Scientix & STEM Alliance, oportunități pentru cadrele didactice

Abstract: Lucrarea îşi propune să prezinte cele două programe europene educaționale conexe, Scientix și STEM Alliance, atât din perspectiva unor profesori de științe din ciclurile primar și gimnazial, cât și a unui profesor umanist care predă la ciclurile gimnazial și liceal, pasionat de știință. Scientix http://www.scientix.eu/home este comunitatea profesorilor de științe din Europa, iar STEM Alliance http://www.stemalliance.eu/home este puntea de legătură între companii din industrie și școli, cu scopul declarat de a face meseriile din domeniul STEM mai atractive pentru elevi. Ambele programe, prin resursele puse la dispoziție profesorilor, prin cursuri, webinarii, publicații, competiții și ateliere de dezvoltare profesională, contribuie la creșterea calității actului educațional și la schimbul de cunoștințe și bune practici din domeniul disciplinelor științifice.
6. Melcu Cornelia, Prof.,
ambasador eTwinning&Scientix,
Şcoala Gimnazială Nr. 9 „Nicolae Orghidan” Braşov,
corneliamelcu[at]yahoo.com
Section: C, EXPOZITIE
Title of paper: Elemente de științe spațiale și astronomie la clasele primare

Abstract: Predarea disciplinelor STEM (ȘTIM, în limba română, adică științe, tehnologii, inginerie și matematică) reprezintă o provocare, dar și o oportunitate în școala de astăzi. Utilizarea resurselor moderne de învățare, abordarea bazată pe proiecte și pe metode de investigare, învățarea integrată conduc elevii spre formarea competențelor necesare în viitor. Universul și cerul au reprezentat mereu un subiect interesant și motivant pentru copiii de orice vârstă, prin urmare reprezintă o temă care poate fi valorificată cu succes la orice ciclu de învățământ, inclusiv la ciclul primar. Lucrarea își propune să prezinte câteva activități de învățare, metode și resurse care au fost utilizate în cadrul proiectului eTwinning OPEN THE GATES TO THE UNIVERSE, proiect premiat la nivel național și European. http://gatestotheuniverse.blogspot.ro/ ; https://twinspace.etwinning.net/12520/home


INSCRIERE ONLINE
(Click here)- Formular de inscriere online a rezumatului lucrarii

Despre proiectele educaţionale CNIV şi ICVL: http://c3.cniv.ro, http://c3.icvl.eu

C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"
C3VIP: "Consistency-Competence-Clarity-Vision-Innovation-Performance"

Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează
• lucrul la proiecte,
• activităţile colaborative,
• metodele şi experimentele ştiinţifice,
• gândirea creativă şi intuiţia,
• argumentaţia şi demonstraţia.