CNIV 2019

Tiberiu Popoviciu, unul din fondatorii informaticii din România


BUCUREȘTI 23 FEBRUARIE 2019, CNIV România
Dr. mat. Emil Cătinaş, Institutul de Calcul „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca, Academia Română
From M. Vlada, https://mvlada.blogspot.ro/


Referință la această pagină (utilizarea de text sau imagine se va face cu citarea referinței): E. Cătinaş, Tiberiu Popoviciu, unul din fondatorii informaticii din România, http://www.c3.cniv.ro/?q=2019/popoviciu , accesat 2019

Tiberiu Popoviciu, unul din fondatorii informaticii din România

Dr. Emil Cătinaş, Institutul de Calcul „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca, Academia Română (Sursa: https://ictp.acad.ro/ro/)

Scurt istoric al Institutului de Calcul „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca. În anul 1951, Academia Romȃnă înfiinṭează Secṭia de Matematică a Filialei din Cluj-Napoca, formată din membrii ai Seminarului de Analiză Numerică, conduṣi de savantul Tiberiu Popoviciu; Secṭia a primit sediul din str. Republicii nr. 37. În anul 1957, Secṭia primeṣte numele de Institutul de Calcul căruia îi este permis să angajeze ingineri, fizicieni ṣi tehnicieni în vederea construirii de calculatoare electronice (aceasta fiind viziunea lui Tiberiu Popoviciu). Aici, în perioada 1957-1968, au fost construite de la zero trei calculatoare: MARICA (1959) – experimental; DACICC-1 (1963) – primul calculator romȃnesc cu tranzistori ṣi cu memorie RAM (din ferite); DACICC-200 (1969) – primul calculator romȃnesc cu sistem de operare ṣi cu compilator; acesta a rămas consemnat ca fiind cel mai performant calculator conceput ṣi construit de romȃni.

În anul 1975, dictatorul N. Ceauṣescu desfiinṭează abuziv institutele de matematică ale Academiei Romȃne (din Bucureṣti, Iaṣi ṣi Cluj-Napoca). Din 54 angajaṭi, ICTP rămȃne cu doar 6, încadraṭi în cadrul Universităṭii Babeṣ-Bolyai. Tiberiu Popoviciu moare după cȃteva luni. În 1990, Institutul revine la Academia Romȃnă ṣi începe o perioadă de dezvoltare. În 1995 Institutul primeṣte numele fondatorului său, Tiberiu Popoviciu. În 2003, în urma unui proces, Institutul a fost evacuat din clădirea în care a funcṭionat 52 de ani, de către Universitatea Babeṣ-Bolyai, de atunci desfăṣurȃndu-ṣi activitatea în două apartamente dintr-un bloc de locuinṭe de la periferia oraṣului. În anul 2004, Institutul a stabilit un important protocol de colaborare cu Forschungszentrum Jülich (Germania), prin care capătă acces la supercalculatoare, ṣi astfel la realizarea unor aplicaṭii numerice .

Contribuția acad. T. Popoviciu la fondarea informaticii românești

Matematicianul Tiberiu Popoviciu (1906-1975) - savant vizionar, a fost o personalitate cu realizări importante în fondarea informaticii din România în anii '50, atât în ce priveşte partea de hardware, cât și partea de software. De remarcat, Tiberiu Popoviciu este autorul primei monografii din România privind analiza numerică şi teoria aproximării, anul 1937. Enumerăm pe scurt următoarele etape/argumente, după care le vom dezvolta.

  • Etapa A. T. Popoviciu a înfiinţat, în anul 1951, Institutul de Calcul, în cadrul Academiei Române, scopul acestuia extinzându-se în anul 1957 de la cercetări matematice la construirea de calculatoare electronice. Viziunea lui Popoviciu era de a îngloba trei valenţe ale noţiunii de calcul. Un prim calculator (MARICA, 1959), cu relee electromagnetice, este realizat în doar doi ani, fiind unul experimental.
    În prezent, Institutul de Calcul poartă numele savantului vizionar care l-a fondat (pe parcursul acestei prezentări fiind abreviat prin ICTP - Institutul de Calcul Tiberiu Popoviciu).


  • Etapa B. În anul 1958, din inițiativa acad. T. Popoviciu, la Institutul de Calcul este organizată prima Conferință Națională de Cibernetică din România [O. Aramă, 1968, E. Popoviciu, 1999, E. Popoviciu, 2004].
  • Etapa C. În anul 1962 se înființează la Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca secția de Mașini de Calcul pentru studenții din anii IV-V, secție la care începe predarea noţiunilor de informatică.
  • Etapa D. În anul 1963 la Institutul de Calcul se finalizează construirea calculatorului electronic DACCIC-1 - primul calculator din țară cu tranzistori și cu memorie internă (din ferite).
  • Etapa E. În anul 1968 se finalizează la Cluj construirea lui DACCIC-200, primul calculator românesc cu sistem de operare și compilator, cel mai puternic calculator conceput şi construit în România [Bălan, 1985].


    Calculatorul DACICC-200, instalat la ICEA Bucureşti, operat de inginerii Gh. Farkas (centru), M. Bocu (dreapta) şi P. Soreanu (stânga)

  • Etapa F. În anul 1971 se înființează primele licee de informatică din țară, la București, Cluj, Timișoara și Iași. Softiştii formaţi la ICTP, iar apoi la ITC, scriu unele din primele manuale de informatică pentru liceu, predând în primii ani la clasă.

Şcoala clujeană de analiză numerică şi teoria aproximării

Arborele descendenţilor doctori ai lui T. Popoviciu, Gh. Călugăreanu şi D.V. Ionescu - https://ictp.acad.ro/cluj-naat/

NOTĂ: Întegul articol va fi publicat în M. Vlada (ed.), "Istoria informaticii românești. Apariție, dezvoltare și impact", vol. I, Editura Niculescu, 2019, proiectul ROINFO - http://c3.cniv.ro/?q=2018/ro-info , accesat feb. 2019

REFERINȚE 
1. O. Aramă, Informare asupra cercetărilor în domeniul teoriei, practicii şi tehnicii calculului, la Institutul de Calcul din Cluj, al Academiei RSR, 1968.
2. Şt. Bălan, N. Şt. Mihăilescu, Istoria ştiinţei şi tehnicii în România, date cronologice, Editura Academiei RSR, 1985.
3. M. Bocu, Calculatoarele DACICC-1 și DACICC-200 de la Cluj, primele calculatoare românești cu tranzistori și RAM, respectiv cu sistem de operare și compilator, în M. Vlada (ed.), "Istoria informaticii românești. Apariție, dezvoltare și impact", vol. I, Editura Niculescu, 2019, proiectul ROINFO - http://c3.cniv.ro/?q=2018/ro-info , accesat feb. 2019
4. C. Iacob, Academician Profesor Tiberiu Popoviciu (1906-1975), Gaz. Mat., 80 (1975) no. 12, 451-453.
5. L. Negrescu, Despre programarea si executarea programelor la calculatoarele DACICC-1 şi DACICC-200, în M. Vlada (ed.), "Istoria informaticii românești. Apariție, dezvoltare și impact", vol. I, Editura Niculescu, 2019, proiectul ROINFO - http://c3.cniv.ro/?q=2018/ro-info ,accesat feb. 2019.
6. I.Păvăloiu, Amintiri despre contribuţiile lui Tiberiu Popoviciu şi ale Institutului de Calcul la fondarea informaticii din România, în M. Vlada (ed.), "Istoria informaticii românești. Apariție, dezvoltare și impact", vol. I, Editura Niculescu, 2019, proiectul ROINFO - http://c3.cniv.ro/?q=2018/ro-info, accesat feb. 2019.
7. W. Schuster, Despre sistemul de operare şi software-ul dezvoltat la calculatorul DACICC-200, în M. Vlada (ed.), "Istoria informaticii românești. Apariție, dezvoltare și impact", vol. I, Editura Niculescu, 2019, proiectul ROINFO - http://c3.cniv.ro/?q=2018/ro-info , accesat feb. 2019.
8. Tiberiu Popoviciu (1966), în George Șt. Andonie, Istoria matematicii în România, vol. II, Ed. Științifică București, 1966, https://www.scribd.com/document/387489488/Tiberiu-Popoviciu-1966, accesat feb. 2019
9. M. Vlada, "Fenomenul" informaticii românești - secvențe cu explicații - http://c3.cniv.ro/?q=2018/restituiri , accesat feb. 2019