CNIV 2020

News and Events


Restituiri - Ștefan Odobleja


Ștefan Odobleja în volumul aniversar “Civilizaţia românească 12” – Știinţa şi Tehnologia Informaţiei în România, Academia Română, 2018
Filip, Florin Gheorghe (coord.) CIVILIZAŢIA ROMÂNEASCĂ 12, ŞTIINŢA ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ÎN ROMÂNIA, EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE Bucureşti, 2018 (ISBN 978-973-27-2955-7)
https://academiaromana.ro/sectii/sectia14_informatica/sti/doc2020/d0526-...

Restituiri Ștefan Odobleja – Conferința Națională de Cibernetică, comemorarea a 15 ani, 1993
https://www.scribd.com/document/491900688/%C8%98tefan-Odobleja-Conferin%...

Centenar Odobleja, Matematizarea psihologiei consonantiste, autori Marcel și Ileana Voica, 2002,

Diplome CNIV 2020


Diplome CNIV 2020 Autori, Evaluatori - http://c3.cniv.ro/?q=2020/diplome

Mihai Eminescu


52460289_350956932427549_3166937506285355008_o.jpg?_nc_cat=110&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=xWK7uGhT8tEAX9njsFK&_nc_ht=scontent.fotp1-1

Mihai Eminescu, întreaga operă - Pagină de aplicaţie - http://c3.cniv.ro/?q=2020/eminescu

115 ani de la nașterea lui Gr. C. Moisil


115 ani de la nașterea acad. Gr. C. Moisil - Instituirea zilei de 10 ianuarie ca Ziua națională a matematicii, informaticii şi ştiinţelor naturii - http://c3.cniv.ro/?q=2020/10-ianuarie

Marin Vlada, Universitatea din București: Trebuie să fim mândri!


Prof. Dr. Marin Vlada, Universitatea din București: Trebuie să fim mândri de eforturile și contribuțiile oamenilor de știință români în apariția și dezvoltarea informaticii

https://www.edumanager.ro/prof-dr-marin-vlada-universitatea-din-bucurest...

http://c3.cniv.ro/?q=2020/interviu-mv

Parteneriat JOBSORA și CNIV & ICVL, ROINFO, ODOBLEJA.RO


PARTENERIAT DE COLABORARE ÎNTRE JOBSORA ȘI CNIV & ICVL, ROINFO, site ODOBLEJA.RO ,
Jobsora - website-ul pentru găsirea unui loc de muncă bun în România - http://c3.cniv.ro/?q=2020/jobsora

Proiectele de bune practici CNIV & ICVL


CNIV-1536x1024
Învățământ virtual - 18 ani de tehnologii e-Learning în educație și cercetare

- Proiectele de bune practici CNIV & ICVL în mediile preuniversitar și universitar

- https://tribunainvatamantului.ro/proiectele-de-bune-practici-cniv-icvl-i...

- Articolul integral poate fi citit în numărul 11, 2020, serie nouă, al revistei Tribuna învățământului.

The magic of AI neural TTS and holograms


Învățarea și stăpânirea unei limbi vor fi întotdeauna de o valoare foarte mare. Limbajul este un instrument fundamental al învățării - achiziționarea sau transmiterea învățării.
Aceste tehnologii sunt foarte binevenite și trebuie sărbătorite. Dar nu pot înlocui învățarea și munca grea.

Site in memoriam Acad. Alexandru Surdu


Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST), Academia Română - https://www.crifst.ro/evenimente/eveniment_crifst_1608234337

Premiere with AI applications


1. 1997 Year. Deep Blue SuperComputer (IBM) won its first game against world champion Garry Kasparov,
10 February 1996, and 11 May 1997 - https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_Blue_(chess_computer)

2. 2020 Year. GPT-3, OpenAI’s powerful new language generator, GPT-3 is a cutting edge language model that uses machine learning to produce human like text , 8 sep 2020- https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/08/robot-wrote-this-a...