CNIV 2020

Noi rezultate obținute în cadrul proiectului ROINFO „Romanian Informatics”: “descifrarea” fenomenului informaticii românești


Noi rezultate obținute în cadrul proiectului ROINFO „Romanian Informatics

BUCUREȘTI 15 APRILIE 2020, CNIV România
Conf. dr. Marin Vlada, Universitatea din București

Referință la această pagină (utilizarea de text sau imagine se va face cu citarea referinței): M. Vlada, Noi rezultate obținute în cadrul proiectului ROINFO „Romanian Informatics”: “descifrarea” fenomenului informaticii românești, http://www.c3.cniv.ro/?q=2020/roinfo-2020 , accesat 2020
-----------------------------------------

ISTORIA ADEVĂRATĂ ȘI RELEVANTĂ ESTE DESCRISĂ DE CEI CE AU TRĂIT-O

MOTTO: “Orice știință care nu se dizolvă în aplicații practice este o știință infirmă, și inutilă. Marile invenții au fost făcute de savanți care erau în același timp erudiți. Cu simple incursiuni nu se poate reuși mare lucru. Trebuie atacat pe un front larg. Numai într-o asemenea manieră se va putea produce o străpungere mai importantă în frontul inamic al necunoscutului.
Dr. Ștefan Odobleja (1902-1978), Părintele ciberneticii generale, membru post-mortem al Academiei Române

Calculul, în toată generalitatea sa, este una dintre competenţele umane fundamentale, ne naştem cu această predispoziţie. A fost nevoie de un efort istoric pentru a se realiza o analiză moleculară a calculului uman în componentele sale ireductibile, efort care a culminat prin rezultatul britanicului Alan Turing în urmă cu 80 de ani, prin ceea ce ştiinţa desemnează cu sintagma maşina Turing şi care a prefaţat calculatorul electronic pe bază de program realizat de John von Neumann şi echipa sa în 1948. În mod inadmisibil, acest itinerar, care realizează trecerea de la calculul tradiţional, numeric, la calculul calitativ, cu entităţi de natură abstractă, nespecificată, lipseşte din programa şcolară.” Acad. Solomon Marcus (1925-2016)

"Cunoaşterea este puntea care ne conectează cu toţi cei care au trăit vreodată înaintea noastră. De la civilizaţie la civilizaţie şi de la viaţă la viaţă, contribuim cu poveştile individuale care devin istoria noastră colectivă. Indiferent cât de bine păstrăm informaţiile despre trecut, cuvintele din aceste povestiri nu sunt decât «informaţii» până la momentul în care le dăm un înţeles. Modul în care aplicăm ceea ce ştim despre trecutul nostru devine înţelepciunea prezentului”. Gregg Braden


UPDATE - Pionierii informaticii românești de la Universitatea din București, https://www.edumanager.ro/pionierii-informaticii-romanesti-de-la-univers...

Proiectul ROINFO - 2018/2020 "ISTORIA INFORMATICII ROMÂNEȘTI. APARIȚIE, DEZVOLTARE ȘI IMPACT" - http://c3.cniv.ro/?q=2018/iirVOLUMUL III, Computing – Apariție și dezvoltare (Capitolele 3 – 6) 
CUPRINS
3 Dezvoltarea industriei de calculatoare în România
3.1 Ideile privind construirea calculatoarelor românești
3.2 Calculatorul CIFA de la București
3.3 Calculatorul MECIPT de la Timișoara
3.4 Calculatorul DACICC de la Cluj-Napoca
3.5 Calculatorul FELIX C - Fabrica de calculatoare București
3.6 Sisteme de calcul românești
4 Grigore C. Moisil-Computer Pionieer, fondatorul informaticii în România
4.1 Grigore C. Moisil - Din gândirea matematică românească
4.2 Clipe de neuitat
4.3 Opuşi inseparabili în gândirea românească. Grigore C. Moisil
4.4 Discurs de primire a lui Gr. C. Moisil în Academia Română
4.5 După 40 de ani, despre Gr. C. Moisil şi vremea sa
4.6 90 de ani de la naşterea matematicianului Grigore C. Moisil
4.7 Centrul de Calcul al Universităţii din Bucureşti, o contribuţie notabilă a lui Grigore C. Moisil la dezvoltarea informaticii în România
4.8 Nevoia de Moisil
4.9 Moisil, aşa cum l-am cunoscut
4.10 Unde, când şi cum l-am cunoscut pe Gr. C. Moisil
5 Solomon Marcus, o viață dedicată matematicii și informaticii
5.1 Academicianul Solomon Marcus – aniversarea a 90 de ani, Academia Română
5.2 In memoriam. Solomon Marcus
5.3 Professor Solomon Marcus’ Axioms
5.4 Pasiunea pentru limba română
5.5 Acad. Solomon Marcus și promoția 1978 informatică, martori la fondarea informaticii românești
5.6 Doctorand ȋn primul grup de doctoranzi coordonați de Prof. Solomon Marcus
5.7 Gândurile unui ucenic al profesorului Marcus
5.8 Întâlniri (Meetings with) cu Solomon Marcus, Ed. Spandugino, 2010
6 Pionierii informaticii românești – Universitatea din București
6.1 Despre ideile scrierii unei istorii a informaticii din România
6.2 Discipolii acad. Grigore C. Moisil și pionieri ai informaticii românești
6.3 Leon Livovschi, un pionier al informaticii românești și colaborator apropiat al acad. Gr. C. Moisil
6.4 Constantin P. Popovici, colaborator al acad. Gr. C. Moisil și unul din primii profesori de informatică
6.5 Stelian Niculescu, unul din primii informaticieni români
6.6 Dragoș Vaida: matematica și informatica, în consonanță
6.7 Ion Văduva, dezvoltator al CCUB fondat de Gr. C. Moisil, un inițiator și dezvoltator de cercetări în simularea stochastică
6.8 Sergiu Rudeanu, un teoretician în algebră universală, algebră booleană, programarea pseudo-booleană
6.9 Un discipol al lui Gr. C. Moisil: Luminiţa State
6.10 Octavian Bâscă, un pionier al informaticii românești
6.11 Nicolae Țăndăreanu, un pionier al informaticii românești
6.12 Emil N. Perjeriu, destinul unui geometru informatician
6.13 Ioan Tomescu, creator al școlii românești de teoria grafurilor
6.14 Virgil Emil Căzănescu, un teoretician al fundamentelor informaticii
6.15 Nicolae Popoviciu, matematician, un pionier al informaticii românești
6.16 Gheorghe Păun, un matematician-informatician inițiator al modelului de Membrane Computing: P systems
6.17 Cristian Calude, un discipol al acad. Solomon Marcus cu contribuții în teoria algoritmică a informației și calcul cuantic
6.18 Horia Georgescu, promotor al limbajelor și tehnicilor de programare
6.19 Adrian Atanasiu, un teoretician al limbajelor formale, criptografiei formale și prelucrării limbajului natural
6.20 George Georgescu, un profesor de logici fuzzy și de teoria combinatorică
6.21 Alexandru Mateescu, un matematician al limbajele formale și al structurilor matematice discrete
6.22 Ileana Popescu, un formator al generațiilor de informaticieni
6.23 Tudor Bălănescu, Șerban Gavrilă, Marian Gheorghe, Radu Nicolescu, Liviu Sofonea: abordare pragmatică și formalizată a metodologiilor de programare
6.24 Ioan Roșca, un matematician expert în metode numerice și metoda elementului finit
6.25 Denis Enăchescu, un informatician expert în metoda Monte Carlo, Data Mining și Inteligența Articială
6.26 Anton Bătătorescu, un informatician expert în statistică și cercetări operaționale
6.27 Ștefan Ștefănescu, un informatician specialist în modele statistice, algoritmi și prelucrări de date
6.28 Marin Popa, un matematician expert în rețele Petri și rețele de calculatoare, formator al generațiilor de informaticieni
6.29 Rodica Ceterchi, un matematician al limbajelor formale, teoriei categoriilor și al algebrelor universale
6.30 Marin Vlada, un informatician expert în Grafica pe calculator, Inteligența artificială și tehnologii e-Learning
6.31 Ileana Streinu, un matematician-informatician cu cercetări în Inteligența artificială și în geometria computațională
6.32 Mihaela Malița, un informatician al inteligenței artificiale și al tehnologiilor
6.33 Monica Tătărâm, un formator al generațiilor de informaticieni
6.34 Matei Bogdan, inginer-informatician, formator al generațiilor de informaticieni
6.35 Maria Lovin, inginer-informatician, pionier al informaticii românești
6.36 Victorina Panaite, matematician-informatician, pionier al informaticii românești
6.37 Dorin Panaite, inginer-informatician, pionier al informaticii românești
6.38 Elena-Liliana Popescu, un formator al generațiilor de informaticieni
6.39 Mihail Cherciu, un formator al generațiilor de informaticieni
6.40 Paul Radovici-Mărculescu, matematician–informatician
6.41 Mircea Adam, un formator al generațiilor de informaticieni
6.42 Rodica-Florentina Niculescu, matematician-informatician
6.43 Gheorghe Petrescu, matematician-informatician
6.44 Petre Preoteasa, matematician-informatician
6.45 Constantina Ioan, matematician-informatician


VOLUMUL IV, Computing – Dezvoltare și impact (Capitolele 7 – 10) 
CUPRINS
7 Pionierii informaticii românești – Oameni și instituții
7.1 Dezvoltarea hardware și software - Informatică și IT la București
7.2 Dezvoltarea hardware și software - Informatică și IT la Cluj-Napoca
7.3 Dezvoltarea hardware și software - Informatică și IT la Iași
7.4 Dezvoltarea hardware și software - Informatică și IT la Timișoara
7.5 Dezvoltarea hardware și software - Informatică și IT la Craiova
8 Dezvoltarea și impactul informaticii în România
8.1 Centrul de Calcul al Universității din București (CCUB)
8.2 Centrul de perfecționare a cadrelor de conducere din întreprinderi (CEPECA)
8.3 Institutul de Tehnică de calcul (ITC)
8.4 Institutul Central de Informatică (ICI)
8.5 Institutul de Calcul Cluj-Napoca
8.6 Centrul de Calcul al Universității “Babeș-Bolyai” şi Școala de informatică din Cluj-Napoca
8.7 Institutul de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială “Mihai Drăgănescu” (ICIA)
8.8 Centrele Teritoriale de Calcul Electronic (CTCE)
8.9 Informatica și IT în domeniile tehnic, economic și social
8.10 Utilizarea și dezvoltarea programelor Open-source în România
9 Informatica și Cibernetica la Academia de Studii Economice (ASE)
9.1 Înființarea Centrului de Calcul al ASE în anul 1963
9.2 Activitatea de învățământ-cercetare-proiectare
9.3 Laboratoarele de cercetare ale Catedrei de Cibernetică Economică (LCCE)
9.4 Învățământul de informatică și cibernetică economică
9.5 Laboratoarele de cercetare după anul 1975
9.6 Personalități din străinătate în vizită la Centrul de Calcul al ASE
9.7 Manifestări științifice organizate de/sau împreună cu LCCE
9.8 Revista de Cibernetică Economică
10 Istoria informatizării în mediul preuniversitar românesc 1985-2018
10.1 Perioada de pionierat 1985-1990
10.2 Perioada de învățare a informaticii 1990-2000
10.3 Perioada de democratizare a învățământului 2001-2018
10.4 Un proiect pentru Centenar – Enciclopedia digitală “România 1918”
10.5 O privire în viitor privind strategia educațională în România


RESURSE WEB

1. Proiectul ROINFO - 2018/2020 "ISTORIA INFORMATICII ROMÂNEȘTI. APARIȚIE, DEZVOLTARE ȘI IMPACT" - http://c3.cniv.ro/?q=2018/iir

2. "Fenomenul" informaticii românești - secvențe cu explicații - http://c3.cniv.ro/?q=2018/restituiri

3. Primele rezultate ale Proiectului ROINFO „Romanian Informatics” 2018-2020. Tipărirea volumelor I (cap. 1) și II (cap. 2) : Iulie 2019 - http://www.c3.cniv.ro/?q=2019/roinfo-2019

4. A II-a întâlnire a generațiilor de informaticieni - 26 sept. 2019, amf. S. Haret - http://www.c3.cniv.ro/?q=2019/gen-info

5. Proiectul ROINFO „Romanian Informatics” 2018-2020 – activități de elaborare, promovare și diseminare - http://www.c3.cniv.ro/?q=2020/roinfo-act

6. Noi rezultate obținute în cadrul proiectului ROINFO „Romanian Informatics”: “descifrarea” fenomenului informaticii românești. Tipărirea volumelor III (cap. 3-6) și IV (cap. 7-10): 2020 - http://www.c3.cniv.ro/?q=2020/roinfo-2020

7. M. Vlada, Proiectul ROINFO 2018-2020 „Romanian Informatics” și promovarea istoriei informaticii romănești, http://www.c3.cniv.ro/?q=2020/roinfo-despre