CNIV 2021

Proiectul ROINFO "Romanian Informatics", Volumul V - Istoria informaticii românești


ISTORIA INFORMATICII ROMÂNEȘTI, Volumul V - Dezvoltare

Proiectul ROINFO 2018-2022 - http://c3.cniv.ro/?q=2018/iirSpuneți generațiilor viitoare că în România s-a creat Cibernetica (1938-1939), că România a dezvoltat o informatică românească (după anul 1953) și a construit propriul calculator electronic (CIFA-1, anul 1957)!11 Dezvoltarea domeniului de informatică/IT în România

11.1 Învățământul superior de Informatică și IT (Valentin Maier, Alexandru Elefterescu, Marin Vlada, Florian Mircea Boian, Codruța Stoica, Mariana Nagy, Lorena Popa) 24
• Învățământul superior și pregătirea forței de muncă pentru informatică și industria de calculatoare în România comunistă (Valentin Maier) 24
• Adopția ciberneticii în spațiul comunist (Alexandru Elefterescu) 53
• Apariția și dezvoltarea Informaticii la Universitatea din Bucureşti (Marin Vlada) 66
• Școala Clujeană de Informatică - Rolul Facultății de Matematică şi Informatică din Cluj-Napoca la dezvoltarea informaticii şi industriei software din România 84
• Un scurt istoric al învăţământului de informatică la Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Matematică şi Informatică (Florian Mircea Boian) 89
• Școala Ieșeană de Informatică - Rolul Facultății de Informatică din Iași la dezvoltarea informaticii şi industriei software din România 93
• CEPECA - Centrul de Perfecționare a Cadrelor în Informatică, Calcul Electronic și Consultanță, un rol important în dezvoltarea informaticii în România (Vasile Velicu) 98
• Școala de Informatică din Timișoara 104
• Departamentul de Calculatoare (1969 – 2019), Facultatea de Automaticã și Calculatoare - Universitatea Politehnica București 105
• Alte Facultăți de Automaticã și Calculatoare din România 112
• Informatica la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad (Codruța Stoica, Mariana Nagy, Lorena Popa) 116

11.2 CCUB, prima unitate de informatică înființată în România (Marin Vlada, Ion Văduva, Solomon Marcus, Nicolae Teodorescu) 125
• Inițiativele valoroase ale lui Moisil și aplicațiile matematicii pentru noua paradigmă a informației, comunicării și calculului (colaborarea dintre ingineri și matematicieni) (Solomon Marcus) 143
• Colocviul Internațional “Tehnici de calcul și Calculatoare” (Nicolae Teodorescu) 149
• Cronologie privind activitatea CCUB. Dezvoltarea cercetărilor de informatică. După anul 1971 – Activitatea de cercetare pe bază de contracte (Ion Văduva) 151

11.3 Exemple de produse software elaborate de CCUB (Marin Vlada) 198

11.4 Învățământul liceal și gimnazial de informatică (Ema Cerchez, Marinel Șerban, Emil Onea) 250
• Olimpiadele școlare și Concursuri naționale de informatică în România 1978-2019 (Ema Cerchez, Marinel Șerban) 250
• Digitalizarea în mediul preuniversitar de la începuturi (Emil Onea) 285

11.5 Apariția și evoluția firmelor/companiilor de IT din România (Mihai Voinea, David Muntean, ANIS, Ciprian Stupinean, Răzvan Costa) 292
• Fenomenul industriei IT: un succes prea mare pentru o țară atât de nepregătită (Mihai Voinea, David Muntean) 292
• Studii despre evoluția sectorului IT&C în România (ANIS) 300
•Dezvoltarea produselor software folosind Design thinking, Lean startup și Agile (Maria Daniela Lica) 311
• Gândirea computațională - o abilitate pentru oamenii moderni (Ciprian Stupinean) 316
• Gândirea critică în analiza de busines (Răzvan Costa) 318
• Compania românească UiPath pentru dezvoltarea de roboţi software care automatizează procesele de lucru din companii (Marin Vlada) 321

11.6 Producția de carte și publicații de informatică și IT (Ion Ivan, Adrian Adăscăliței, Dan Dorin, Marin Vlada, Adrian Atanasiu, Mihai Scorțaru, Marin Vlada) 322
• Iasi Polytechnic Magazine (IPM)-1989, Book and Software Reviews (Adrian Adăscăliței, Dan Dorin, Marin Vlada) 345
• Despre Gazeta de Informatică (Adrian Atanasiu) 352
• Istoria GInfo (Mihai Scorțaru) 356
• Gazeta de Informatică (Ginfo) – apariție, evoluție și ... (Marin Vlada) 361

11.7 Contribuții la dezvoltarea informaticii românești: INFO-IAȘI și ROSYCS Iași (Marin Vlada) 365

11.8 Metode și sisteme informatice, studii și cercetări – evoluție și impact (Cristian S. Calude, Tudor Bălănescu, Marian Gheorghe, Florentin Ipate, Adrian Atanasiu, Marin Popa, Alexandru A. Popovici, Adrian Mihalache, Marin Vlada, Alexandru-Dan Corlan, Alexandru Adler, Gheorghe Gh. Borcan) 412
• My Path in Theoretical Computer Science (Cristian S. Calude) 412
• Verificarea și validarea programelor – teorie și implementare (Tudor Bălănescu, Marian Gheorghe, Florentin Ipate) 416
• In memoriam Dragoș Vaida (1933-2020): Nevoia de repere (Tudor Bălănescu) 426
• Securitatea informaţiei–o disciplină nouă şi totuși veche (Adrian Atanasiu) 428
• Cercetări în domeniul rețelelor Petri la Facultatea de Matematică București (Marin Popa) 432
• Informatică pentru fiabilitate şi fiabilitate pentru informatică (Alexandru A. Popovici, Adrian Mihalache) 443
• Influenţa lui Moisil (Alexandru A. Popovici) 452
• Metoda J. D. Warnier, o abordare inovatoare în proiectarea sistemelor informatice din anii ’70 (Marin Vlada) 455
• Istoria sistemelor software cu surse deschise (open source) în România (Alexandru-Dan Corlan) 486
• Renaşterea în informatică (Alexandru-Dan Corlan) 489
• Ozias Adler (1928-2001), pionierul fotoculegerii computerizate în industria poligrafică românească (Alexandru Adler) 496
• Limbaj Algebric de Optimizare Lineară (ALLO) și sistemul integrat SAMO (Gheorghe Gh. Borcan) 503

12 Manifestări științifice și evenimente de informatică/IT în România

12.1 Manifestări științifice de pionierat în domeniul informaticii/IT (Marin Vlada) 516
• Congresul Matematicienilor Români, anul 1956 516
• Conferința Națională de Cibernetică, anul 1958 517
• Cursuri de informatică organizate de CCUB, perioada 1963-1969 517
• Colocviul "Tehnici de calcul și calculatoare, anul 1967 518
• Colocviul "Pregătirea cadrelor pentru informatică", Academia R.S.R., anul 1971 518
• Colocviul Național de Informatică (INFO Iași), din anul 1977 518
• Sesiunea Științifică a CCUB, Aniversare CCUB-25 de ani, anul 1987 518

12.2 Manifestări științifice și proiecte în domeniul informaticii/IT după anul 1990 (Marin Vlada) 519
• ROSE 93, Linux in Romania - sisteme open source, anul 1993 519
• Simpozionului internațional de informatică economică - Ingineria programării și Informatică aplicată (ASE), anul 1993 520
• Concursul InfoEducatie - Vrancea, anul anul 1994 520
• Programul "Sistemul Educaţional Informatizat" (SEI), perioada 2001-2009 520
• Platforma de e-learning TimSoft, din anul 2001 521
• Platforma “Cancelaria Naţională”, din anul 2003 521
• Concursul de software educațional “Cupa Siveco”, perioada 2003-2009 521
• Conferința Naționala de Învățământ Virtual (CNIV,) din anul 2003 521
• Școala de vară – Informatica la Castel, platforme open-source, din anul 2003 522
• Conferinţa de Interacţiune Om-Calculator (RoCHI), din anul 2004 522
• Conferinţa “eLearning and Software for Education” (eLSE), din anul 2005 522
• International Conference on Virtual Learning (ICVL), din anul 2006 523
• Portalul Elearning.Romania, din anul 2006 523
• Platforma educaţională Moodle România, din anul 2010 523
• Școala de Vară de Medii Virtuale (creatiVE), din anul 2012 524
• Today Software Magazine (TSM), din anul 2012 524
• Alte programe și proiecte - Dezvoltarea Profesională a Cadrelor Didactice 525