CNIV 2013

25-26 oct. 2013 BUCUREŞTI - Workshop CNIV "D. Pompeiu & Gh. Ţiţeica: 140 de ani de la naştere"


"Dezvoltarea ştiinţei se bazează pe două mari realizări: invenţia sistemului de logică formală (în geometria euclidiană) de către filosofii greci, şi posibilitatea de a descoperi relaţii cauzale prin experiment sistematic (în timpul Renaşterii)." Albert Einstein

"Matematica este un mod de exprimare a legilor naturale, este cel mai simplu şi cel mai potrivit chip de a înfăţişa o lege generală sau curgerea unui fenomen, este cea mai perfectă limbă în care se poate povesti un fenomen natural." Gheorghe Ţiţeica (1873-1939)


Înscrieri şi Invitaţie

In scopul aniversarii celor doi mari matematicieni romani, participarea la CNIV se poate realiza prin:
  • Lucrari pentru publicare in volumul CNIV
  • Postere si produse de software educationale prezentate la EXPOZITIA "Software educational"


FORMULAR DE INSCRIERE ONLINE

PARTICIPAREA LA LUCRARILE CNIV se poate face cu respectarea regulilor obisnuite ale comunitatii academice si standardelor declarate ale CNIV.


Dimitrie Pompeiu (1873-1954)

  • Este creatorul școlii matematice de teoria ecuațiilor cu derivate parțiale. A introdus noțiunea de distanță între două mulțimi (Pompeiu–Hausdorff distance) și a construit funcții reale, neconstante, a căror derivată se anulează în orice interval, denumite funcții Pompeiu.
  • Pompeiu este inițiatorul teoriei funcțiilor poligene, care constituie o extindere naturală a funcțiilor analitice. În acest domeniu a introdus noțiunea de derivată areolară și a extins celebra formulă a lui Cauchy, prin formula cunoscută ca formula lui Cauchy-Pompeiu.

Referinte:
- http://150.uaic.ro/personalitati/matematica/dimitrie-pompeiu/
- http://www.cs.ubbcluj.ro/
- http://ro.wikipedia.org/wiki/Dimitrie_D._Pompeiu
- http://mvlada.blogspot.ro/2010/05/logica-rationament-matematica.html
Surse:
- http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Pompeiu.html
- Felix Hausdorff (1868 – 1942): http://en.wikipedia.org/ | http://en.wikipedia.org/
- Tyrrell Rockafellar, Roger J-B Wets, Variational Analysis, Springer-Verlag, 2005, pg.117
- Francesco S. De Blasi, Pando Gr. Georgiev, Hukuhara's Topological Degree for non Compact Valued Multifunctions, Publ. Res. Inst. Math. Sci. Volume 39, Number 1 (2003), 183–203, pg.185

Gheorghe Ţiţeica (1873-1939)

  • Este matematicianul roman ce a avut multe contributii in geometrie, fiind creatorul scolii romanesti de geometrie diferentiala. Ţiţeica a introdus noi clase de suprafețe, curbe și rețele care îi poartă numele. A fost un remarcabil pedagog ce a contribuit la ridicarea nivelului învățământului matematic din România.
  • Ţiţeica impreună cu Ion Ionescu, A. Ioachimescu și V. Cristescu (considerati "stalpii" Gazetei matematice, a înființat revista Gazeta matematică, iar cu G.G. Longinescu publicația Natura pentru răspândirea științelor. De asemenea, impreună cu Dimitrie Pompeiu a editat revista Mathematica.

Generalizarea problemei Ţiţeica
Generalizarea problemei Ţiţeica by N. Anghel, USA
GM nr. 11/2012

Generalizarea problemei Ţiţeica

Referinte:
- http://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_%C8%9Ai%C8%9Beica
- http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Titeica.html (anul nasterii este 1873, si nu 1874)
- http://en.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_%C8%9Ai%C8%9Beica
- Gabriel Teodor Pripoae, Radu Gogu, "Gheorghe Tzitzeica – an incomplete bibliography", http://www.emis.de/journals/BJGA/10.1/bt-prg.pdf
- http://geo-abc.blogspot.ro/2009/03/cercurile-lui-titeica.html
- Gheorghe Manolea, http://www.gds.ro/Cultura/2010-12-11/Gheorghe+%C5%A2iteica,+un+creator+a...
- http://mate.info.ro/Resources/ro-RO/Mari_matematicieni_romani.aspx

NOTA: Matematicienii D. Pompeiu si Gh. Ţiţeica au fost cei doi conducatori de doctorat ai lui Gr. C. Moisil.
- Grigore C. Moisil, Dissertation(1929): La mécanique analytique des systèmes continus (Advisor 1: Dimitrie Pompeiu, Advisor 2: Gheorghe Tzitzéica)


*** NEWS - Workshop-uri CNIV: 1. "eTwinning" | 2. "Internet România: 20 de ani" | 3. "D. Pompeiu & Gh. Ţiţeica"

Lista propunerilor acceptate

Nr. crt.

Nume, Functia, Institutia/ Afiliatia

Titlul lucrarii, Scurta descriere
1. Albeanu Grigore, Prof. dr.
Universitatea "Spiru Haret" Bucuresti
g.albeanu.mi[at]spiruharet.ro
Title of paper: Distanta Pompeiu-Hausdorff: Aplicatii in informatica

Abstract: Lucrarea prezinta aplicatii ale distantei Pompeiu-Hausdorff in grafica pe calculator (calitatea reprezentarilor spatiale) si analiza imaginilor (identificarea unor forme in imagini date). Actualitatea subiectului este data atat de momentul aniversar, dar si de relevanta domeniilor pentru invatamantul virtual.
[Pompeiu–Hausdorff distance: http://en.wikipedia.org/wiki/Hausdorff_distance ]
2. Vlada Marin, Conf. univ. dr.
Universitatea din Bucureşti,
vlada[at]fm.unibuc.ro
Title of paper: Structuri si obiecte matematice cu aplicatii in chimie si fizica

Abstract: Astazi, Matematica, Informatica, IT si dezvoltarea tehnologica fac posibile reprezentari si experimente privind studiul diverselor fenomene si procese, la care omul nici nu s-a gandit. Multa vreme, matematicienii, fizicienii, etc.- oamenii de stiinta in general, si-au imaginat si au studiat diverse structuri si obiecte ce cu greu le-au explicat si reprezentat in spatiul 3-dimensional (spatiul lumii reale in coordonate spatiale (x,y,z), 3D) inteles de oameni. Pana in anul 2005 nu s-a realizat o reprezentare reala sau virtuala pentru un obiect 4-dimensional. Desi matematicienii si, in general oamenii de stiinta, lucreaza frecvent cu 4 dimensiuni si n-dimensional (n>4), a patra dimensiune spațială este dificil de reprezentat si vizualizat. Modelele in spatiul 4-dimensional sunt utile pentru găsirea de noi relații și fenomene in studiul si cercetarii naturii. In anul 2005, pentru prima data in lume s-a conceput, proiectat si realizat reprezentarea unui obiect in 4 dimensiuni prin materializarea "umbrei" ("shadow") in spatiul 3D printr-o structura spatiala (sculptura in otel inoxidabil) expusa la Department of Mathematics (The Pennsylvania State University, USA). Structura numita "Octacube" este conceputa si proiectata de matematicianul de origine romana dr. Adrian Ocneanu, profesor de matematica la Pennsylvania State University (Eberly College of Science, http://science.psu.edu/alert/photos/miscphotos/octacube-images). Structura este un model 3D al obiectului 24-cell din spatiul 4D (una dintre cele sase polytopes regulate în patru dimensiuni), cu proprietăți remarcabile de simetrie, analog in 3D cu poliedre: tetraedru, cub, octaedru, icosaedru si dodecaedrul. Obiectul 24-cell are 24 de noduri, 96 muchii, 96 triunghiuri si 24 de celule octaedrice.
[Dr. Adrian Ocneanu: http://en.wikipedia.org/wiki/Octacube_%28sculpture%29 , http://sites.psu.edu/kpg5077/2012/10/04/dr-adrian-ocneanu/ ]
3. Vlada Marin, Conf. univ. dr.
Universitatea din Bucureşti,
vlada[at]fm.unibuc.ro
Title of paper: Matematica pentru elevi – abstractă sau utilă ?

Abstract: Daca Matematica nu ar fi fost, "nimic nu ar fi fost": nici zero şi nici fizica, chimia sau arhitectura, nici roata şi nici calculatorul, nici tiparul şi nici telefonul, nici Informatica şi nici Cibernetica. Dar, faţă de toate aceste entităţi materiale inventate de om, Matematica îl ajută pe om să gândească toată viaţa, să creeze şi să-şi imagineze, să iubească natura şi pe semenii săi, să fie emotiv şi curajos, să fie consecvent şi ordonat, să viseze şi să fie fericit.
"Matematica este un mod de exprimare a legilor naturale, este cel mai simplu şi cel mai potrivit chip de a înfăţişa o lege generală sau curgerea unui fenomen, este cea mai perfectă limbă în care se poate povesti un fenomen natural." Gheorghe Ţiţeica (1873-1939)
4. Moise Luminiţa Dominica, profesor
Cristea Ruxandra, profesor
Şcoala Superioară Comercială "Nicolae Kretzulescu", Bucureşti
dominic_moise[at]yahoo.com
Title of paper: Gheorghe Ţiţeica - Reverberaţii si permanenţe ale geometriei în contemporaneitate

Abstract: Ne propunem să aducem un omagiu marelui matematician român, deschizător de drumuri în cultura matematică, un deosebit pedagog. Pentru ceea ce suntem astăzi, elevi şi profesori îi suntem datori. De aceea revigorăm spiritul geometriei clasice prin moştenirea lasată de Gheorghe Ţiţeica prin opele sale.
5. Floroiu Andreea, profesor
Moise Luminiţa Dominica, profesor
Şcoala Superioară Comercială "Nicolae Kretzulescu", Bucureşti
dominic_moise[at]yahoo.com
Title of paper: Gheorghe Ţiţeica - Moştenirea şi forţa ideilor sale

Abstract: Lucrarea prezintă o demonstraţie geometrică dată de renumitul matematician pentru generarea numerelor pitagoreice. .
6.

Popa H. Alexandru , conf. univ. dr
Universitatea Petrol-Gaze Ploiești
alpopa[at]upg-ploiesti.ro

Title of paper: Dimitrie D. Pompeiu (1873-1954, Conferențiar la Radio România


Abstract: In articol sunt prezentate conferintele susținute de marele matematician Dimitrie D. Pompeiu la Radio România până în anul 1944.

Despre proiectele educaţionale CNIV şi ICVL: http://c3.cniv.ro, http://c3.icvl.eu

C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"
C3VIP: "Consistency-Competence-Clarity-Vision-Innovation-Performance"

Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează
• lucrul la proiecte,
• activităţile colaborative,
• metodele şi experimentele ştiinţifice,
• gândirea creativă şi intuiţia,
• argumentaţia şi demonstraţia.